Наука

Защо фасадите Е-85 са хит на пазара

Една от най-модерните и използвани за фасада е серията 8000, върху чиято база е проектирана последната иновация - Е-85. Тя е създадена, за да задоволи нуждите и на най-взискателните клиенти, които търсят оптимално качество и възможност за изпълнение на сложни детайли. Според свойствата си системата Е-85 съчетава всички възможни варианти за окачени фасади.
Тук имаме няколко новости в сравнение с другите системи. Монтирането на вертикалите и хоризонталите е много по-бързо и лесно, като не е необходим последователен монтаж. Иновациите се коренят в няколкото нови връзки между хоризонталите и вертикалите. Системата обединява добрите черти на досегашни системи и едновременно с това отговаря на световните изисквания. Между вертикалите и дренажните планки има профил, както и 10 различни вида нови капачки, задоволяващи всеки вкус. Монтажните планки също са усъвършенствани.
Предимствата на системата Е-85, които я превръщат в хит на пазара, са няколко. С нея могат да бъдат направени всички видове конструкции - пирамиди, сфери, обемни пространствени тела. Освен това се постига много нисък коефициент на топлопреминаване, от порядъка на Uf ≤ 2 W/m2K. Новост са и трите нива на отводняване. Не на последно място са и многото нови профили, които позволяват изпълняването на всички ъгли в план, за външни и вът-решни ъгли. Освен всичко новата система има бутил лепенка с марката „Етем”. Това е хидроизолационна лепенка, състояща се от бутил, алуминиево фолио и PVC.