Наука

Подобряват екологичните показатели в пътното строителство

Нови стандарти на бъдещото развитие при изграждането на пътища чрез използването на рециклирани автомобилни гуми поставя немската компания „Shell”, създавайки продуктът „Mexphalte RM”. Той се произвежда от смесване на битум и „Road+” - специални гумени частици. Продуктът е използван първоначално в различни проекти за пътни строежи в Саксония, както и за изграждането на магистрала А61 Райнланд-Палатинейт.
Освен създаването на устойчив асфалт, при неговото прилагане се намаляват и емисиите въглероден двуокис. Процесът на смесване е улеснен максимално. Основната причина за ниските емисии въглероден двуокис, в сравнение с обикновения асфалт с модифицирана гума, се дължи най-вече на по-ниската температура, при която Shell Mexphalte RM се смесва с останалите елементи. Освен това при него има по-слабо изразена тенденция за залепване към повърхността на контейнерите за транспорт и производствено оборудване.
Битумът е най-важната съставка на асфалта и основен критерий за неговото качество. За да отговори на темповете, с които се развива автомобилостроенето, пътностроителната индустрия се стреми да задоволи постоянно нарастващата нужда от високоскоростни и сигурни пътища. С повишаването на жизнения стандарт и с напредъка на технологиите от пътните настилки се изискват не само сигурност, устойчивост и здравина, но и редица нови качества като способност за шумоизолиране, естетически външен вид, и не на последно място - природосъобразност. Ето защо и материалите, и методите на традиционното пътно строителство подлежат на промяна и подобрения. Стремежът към екологичност, който се изразява главно с повторно използване на ценни природни суровини, води до създаването на асфалтова смес с включени частици от рециклирани материали. Това е област, в която постоянно се разработват нови технологии, защото проблемът е актуален и глобално разпространен. Като интересен вид се открояват настилките, в които наред с необходимите съставки се прибавят и частици от стари автомобилни гуми. Това нововъведение придава висока еластичност и значително подобрява качеството и устойчивостта на пътната настилка. Тези настилки имат добри шумоизолиращи качества и възпрепятстват разпространението на вибрациите.