Наука

Изолация върху греди

Висшият пилотаж в изолацията на греди е продуктът Austrotherm EPS 150-PLUS. Високата устойчивост на натиск позволява топлоизолацията да се монтира върху гредите, поемайки тежестта на покритието. При това решение, за разлика от изолацията между греди, се постига топлоизолационен слой без прекъсване и топлинни мостове.
Допълнително преимущество е, че дървените носещи греди може да останат видими и да бъдат акцент в интериора. За гарантиране на противопожарната безопасност плътната дървена обшивка над ребрата трябва да бъде изпълнена със съответната дебелина и прецизна връзка нут и перо. Освен това се постигат и добри звукоизолационни показатели при дебелина на плътната дървена обшивка 40 мм и връзка двоен нут и перо. За такава конструкция индексът на изолация от въздушен шум е над 49 dB.
На изпълнението на противопожарните изисквания трябва да се обърне особено внимание. С обличането на видимите греди и съответно на частта от дървената обшивка между тях с гипсокартон или друг подобен материал, отговарящ на стандартите, необходимата степен на пожарна безопасност (F 30 отвътре) може да бъде достигната без допълнителни мерки.