Наука

Зелена фасада преобразува вредните емисии

Зелената фасада „Lifewall” от испанската фирма за производство на фаянсови плочки Ceracasa е интересно екорешение, което превръща въглеродния диоксид в кислород посредством естествения процес на фотосинтеза на растенията. „Lifewall” допълва вече съществуващия продукт на компанията в тази област - фасадната плочка с името „Bionictile”. Те правят решителна стъпка към обособяването на една по-чиста и екологична околна среда. Двата продукта работят в симбиоза. „Lifewall” е растителност, която поглъща вредните емисии, а „Bionictile” я преобразува в хранителни вещества за растенията. Фасадата представлява система от панели с размери
1  на 1 м, на които може да се положи зеленина. Системата използва капково напояване и фасадата се поддържа свежа и зелена.
Приложението на фасадата е широко. Красивите биостени или „вертикални градини” вече не са предизвикателство, но изискват много стриктни проектантски решения най-вече заради сложното изпълнение на овлажнителните системи. Принципно трябва да се внимава с отглеждането на тази растителност, защото не е изключено след години тя да изсъхне, както се случи с първата „жива стена” в Лондон.
Проектантите от Ceracasa базират този продукт на зелените покривни фотоволтаични системи. Навлезли в употреба в началото на новия век, те оказват благоприятно влияние в регулирането на температурата на сградите и щадят природата.
Благодарение на модулната конструкция на Lifewall архитектите имат възможност да подреждат панелите по най-разнообразен и артистичен начин. В случай че не се получи доброто озеленяване, панелите могат да се заменят с обикновени керамични плочки. Така от Ceracasa създават една нова и непозната функция на керамиката – детоксикация на въздуха.