Наука

Стартира седмият Национален конкурс за иновативно предприятие на годината

Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, Еnterprise Europe Network – България, в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Мисията на Световната банка в България организират седмия Национален конкурс за иновативно предприятие на годината 2010.
Целта на конкурса е да покаже успешен български бизнес модел и да привлече вниманието на широката общественост върху постиженията на българските предприятия в областта на иновациите и новите технологии.
В конкурса могат да участват иновативни предприятия от всички сектори на българската икономика. Иновативно предприятие е това, което през последните три години e реализирало на пазара нови или значително усъвършенствани продукти, услуги и процеси.
На първия етап от конкурса се номинират кандидати за участие. Номинирани могат да бъдат всички активни фирми, които имат успешно внедрена иновация за последните три години. На следващия етап от конкурса кандидатите попълват карта за участие, в която описват иновативния си продукт.
Кандидатурите ще бъдат оценени от експертна комисия. Кандидати, получили най-висок резултат в групите „Микро- и малки предприятия” и „Средни и големи предприятия”, ще бъдат посетени от експерти от фондация „Приложни изследвания и комуникации”. Финалният етап е разглеждане на номинациите от жури, съставено от представители на министерства, научни и нестопански организации, Мисията на Световната банка и други.
Наградите ще бъдат връчени по време на седмия Национален иновационен форум на 1 март 2011 г.