Наука

Българска иновация в строителството

Иновации в България трудно се осъществяват. И заради липса на средства, и заради липса на инициативност и желание българският бизнес и родната наука някак не намират общ език. Твърдо стъпила на последните места по брой патенти за година, страната ни силно се нуждае от новото, иновативното и предприемчивото мислене. Добрите практики в тази област са малко и трябва силно да бъдат разгласявани.
Обръщаме внимание на една специална изолационна система, разработена у нас. Тя служи за покритие на новостроящи се сгради, ремонти и саниране, като дава изключително добри показатели при топло-, звуко- и хидроизолацията. Дело на инж. Георги Гергов от Шумен, тази система все още чака стартиране на производство и внедряване.
Изобретението вече притежава документ от Патентното ведомство на Република България. То обхваща завършен изолационен панел, нов вид дюбел и метод за монтаж на системата. Гарантира гладка армирана повърхност на изолираната фасада, запечатана с атмосфероустойчиви материали. При това не е необходимо предварително изравняване на изолираната площ.
Всички елементи на изолационната система подлежат на автоматизирано серийно производство в цехови условия, което гарантира еднаквост на параметрите и високо качество на съставните елементи на изолационната система.
Освен това монтажът на обекта е бърз и лесен. Той не включва мокри процеси и не изисква специални строителни умения – шпакловане, нанасяне на минералните мазилки. Това позволява реализация на по-големи обеми, а патентът гарантира запазени права над изделието и технологията на монтажа му до 2018 г.