Наука

Нова трислойна тръба от полипропилен

Интерес за все повече строители представлява една изключителна иновация за България, която намира своето предназначение в системите за разводка на питейна студена и топла битова вода, отопление при нискотемпературни системи до 70 С,
сгъстен въздух и климатизация. Това е трислойната тръба от полипропилен (PPR) със среден слой, усилен с фибростъкло.
Този продукт се характеризира с няколко предимства. На първо място преди заваряване не се налага подготовка на тръбата с острилка. Необходимо е 4 пъти по-малко линейно удължение, съпоставимо с еднослойните полипропиленови тръби, и 3 пъти по-малко линейно удължение, съпоставимо с това при тръбите с алуминиева вложка. Освен това при тези тръби съществува риск при сваляне на алуминиевия слой да се намали диаметърът на тръбата под допустимия, което води до некачествена заварка. При тръбите със среден слой, усилен с фибростъкло, този риск отсъства изцяло.
Друго предимство е, че тръбата, усилена с фибростъкло, е по-твърда и предполага използването на по-малко укрепващи елементи при запазване на трасировъчната линия. Тръбопроводът е по-здрав и издръжлив на по-големи налягания на флуидите. Няма риск и от разслояване на тръбата. Трислойната тръба подлежи на коронарна обработка за монтаж на топло- и студоизолации, както и за полагане на боя за оцветяване на тръбопроводите.
Тези безспорни предимства намират реализация главно в инсталации, където е трудно решаването на температурното линейно удължение на изцяло полипропиленовите тръби.