Наука

Новини

Stealth технология достига висока ефективност при фотоволтаиците


Според градския мениджър на „Сънивейл”, който се намира в Калифорния, „Alta Devices” са наели 115 000 квадратни метра около града и планират да се преместят на мястото в началото на 2011 г. „Alta Devices” получи 3 милиона долара финансиране от NREL като част от фотоволтаична инкубаторна програма за подпомагане развитието на слънчевите енергийни технологии. „Alta” ще съсредоточи усилията си върху разработването на висока ефективност (>20%) и ниска цена на фотоволтаичните модули. Навлизането на пазара се очаква в средата на годината.
„Alta devices” гледа да усъвършенства технологията на соларните клетки до 30% ефективност и цена на модула под 50 цента на ват. „Alta” е разработила уникална и фундаментална thin-film технология, която осигурява най-висока ефективност в света за най-ниска цена на слънчевите модули. Соларните клетки на „Alta” са основани на материали от високоефективни полупроводникови съединения и патентовано производствено оборудване.
Основан от известните фотоволтаични експерти Хари Атуотър и Ели Яблонович, „Alta” е събрала екип от световна класа, съставен от експерти и доктори в областта на соларните технологии. Те вече са подали 23 патента. (Яблонович също е откривател на фотонните кристали)
„Alta” е много добре финансирана и от фирмените предприятия „Kleiner Perkins”, „Caufield & Byers” (Бил Джой), „August Capital” (Анди Рапапорт), „Crosslink Capital” (Алейн Харъс), „New Enterprise Associates” (Форест Баскет) и „Technology Partners” („Ira Ehrenpreis”) със серия финансирания, които са сключени на 04.01.2009 г.
Вътрешен човек е разпространил информация, че е достигната над 20% ефективност в лабораторията.


Втори екофорум за Югоизточна Европа „Спасете планетата”


Управлението на отпадъците и използването им като ресурс чрез рециклиране е приоритет в политиката на страните от региона на Югоизточна Европа. Основната цел на екофорум „Спасете планетата”, който се провежда за втора поредна година между 13-15 април в София, е да стимулира обмяната на опит и прилагането на нови технологии на регионалния пазар. Събитието е ефективно средство за директна комуникация и създаване на публично-частни партньорства. Фокус страна е Австрия, а Холандия е стратегически партньор.
Два месеца преди откриването са резервирани площи за групови участия от Австрия, Финландия, Словения и САЩ. Профилът на посетителите обхваща: собственици и управители на фирми, специалисти по маркетинг, експерти в областта на управление на отпадъци, рециклиране, екология, строителни предприемачи, финансови институции, представители на държавната и общинската администрация, инженерингови и консултантски фирми, ютилити компании, специалисти от сектор ВЕИ и др.
В програмата ще бъдат включени темите за управление на отпадъците – технологии за третиране на отпадъци, депа, проектиране, строителство и контрол, компостиране, енергия от отпадъци, както и за рециклирането - превенции и ограничаване на отпадъците, рециклиране, тенденции, настоящи и бъдещи пазари, възможности и пречки за процеса на рециклиране.Напредъкът в нанотехнологиите обещава революция в осветлението


За тези, които искат да спасят планетата от своя топъл и уютен дом, проблемът с осветлението е ключов. Старите крушки с нажежаеми жички са изключително неефективни, компактните флуоресцентни лампи съдържат живак… Една компания обаче претендира, че е намерила разрешение на нашите „светли“ тревоги чрез изобретяването на нанофибърни крушки, които са по-ефективни от традиционните и много по-щадящи природата от CFL. Това е RTI International, която ползва финансиране от американското Министерство на енергетиката. RTI комбинират нанорефлектори с фотолуминисцентни нанофибри, за да получат едно безупречно осветително тяло. Нанофибрите имат диаметър, по-малък от този на човешки косъм, и отделят топла бяла светлина, когато пропускат електричество.
Най-голямото достойнство на новите нанофибърни осветителни тела – те отделят 55 лумена на ват консумирана мощност! Това означава 5 пъти по-голяма ефективност от непрежалимите лампи с нажежаема жичка, по които всички толкова много страдаме. За съжаление технологията е още в бебешка възраст и до навлизането й на пазара има поне още 2-5 години. Остава и надеждата за една поносима цена.