Наука

Archiborescence – авангардно понятие в архитектурата

Автор Росен Алексиев


В пейзажа на съвременната белгийска архитектура Люк Скютен е уникална фигура с идеите си за развитието на „зелената” архитектура. Опитите му да се справя с различни материали и техники, фокусирането му върху изследванията на биоклиматичните къщи и мечтата му да бъдем „заселници по дърветата” - това е овладяната хармония, която контрастира в неговите проекти. Арх. Люк Скютен въвежда archiborescence – ново понятие, което се налага в съвременните архитектурни тенденции. Използвани са две думи, които са обединени в една – архитектура (architecture) и дърво, разклонения, дървовидна структура (arborescence). Смисълът на новото понятие е архитектурните проекти да наподобяват ствола на едно дърво с неговите разклонения. Основните проекти на Люк са насочени към изоставени селскостопански земи и занемарени градски терени. Затова творческото ателие на Люк има своето кредо - възстановяване на връзката между бита и природата. С течение на годините са осъществени различни проекти, водени от един различен начин на мислене, който характеризира тази заимствана от природата архитектура. Всичко това дава нов облик на сградите, създадени от Люк, неговата поетична визия, в която изобретява и възстановява тази връзка с природата. Новото направление в архитектурата използва основно естествени строителни материали, поднесени под формата на дърво, камък и т.н. Тук огромна роля играе личното ни въображение, което участва във футуристичното проектиране, архитектурата, градоустройството. В ателието на известния архитект проектантите търсят перфектната хармония с природата и комфорта за самите обитатели. Тук ролята на архитекта е да се комбинира мъдро и съпоставимо чрез различните строителни материали.
„Природата няма неизчерпаеми източници на суровини и това не трябва да забравяме”, казва Скютен. Проектите на авангардния архитект са свързани с местната околна среда. Тя се разглежда като жив организъм, като междинна стъпка при овладяване на пространството. Развитието на градовете чрез archiborescentes има значително въздействие върху качеството на заобикалящата ни природа. Затова стремежите на новаторите са не само да се премахне замърсяването. Регенерирането на строителните отпадъци например, а и не само на тях, е допълнително средство за щадене на природата, за икономично използване на суровините.
За да могат да бъдат използвани различните техники и технологии за създаването на един archiborescente град, е необходимо да се развият и нови знания в областта на биотехнологиите. Арх. Люк Скютен казва, че трябва да сме в състояние да овладеем развитието на едно общество. Това е като да се грижиш за израстването на дърво, отглеждане на дете... По този начин се постига реалност в естествена среда. Така започва archiborescent.