Наука

Решение на проблема с охлаждането на ниво шкафове

Съвременните тенденции за намаляване на габаритите в съчетание с увеличаване на мощта на сървърните и комуникационните системи предполагат концентриране на голям брой активни устройства в единица обем. Това неизбежно води до необходимостта от отвеждане на огромно количество топлина, за да се гарантира нормалната им и ефективна работа.
Решенията за охлаждане, познати като конвенционална климатизация през двоен под или по-съвременното й развитие – тип „студен коридор”, не са съвсем ефикасни при висока плътност на насищане на шкафовете и търсене на минимално за техния монтаж помещение.
На пазара се предлага високоефективно решение за охлаждане на ниво шкаф или редица шкафове, като въздушният поток е „затворен” в тях. Това се осъществява чрез LCP (Liquid Cooling Package) и представлява отделен охлаждащ модул, добавен между шкафовете. LCP има модулна архитектура, позволяваща типове резервираност n+1 и 1+1 и подмяна на модули без прекъсване на работата му. LCP работи на принципа топлообмен вода/въздух и има възможност да „изведе” до 30 kW топлина от шкаф. Параметрите на средата в шкафа или редица от шкафове се следи със системата за мониторинг CMC (Computer Multi Control). Системата CMC управлява ефективните EC вентилатори в LCP, така се подава необходимата охлаждаща мощност в зависимост от моментното топлоотделяне на активното оборудване и спомага за намаляване на разхода на енергия. Някои доставчици са разработили и специална серия IT чилъри. При тях отново е помислено за резервираност на най-важните елементи. Те са с дублирани електронно управляеми помпи и компресори, работещи в паралел 50 на 50%. При отпадане на един от дублираните елементи вторият поема и неговата функция и е възможна подмяна на дефектния модул по време на работа.
При наличие на воден басейн с подходяща температура може да се използва технология за охлаждане без ползване на чилър. Възможно е добавяне на термопомпена инсталация, която дава възможност отделената топлина в дейта центъра да се ползва за отопление.