Наука

Машина реди пътна настилка от тухли

Строителните машини и работниците са два неразривно свързани елемента при изграждането на всякакъв вид обекти. И макар всички да си мислим, че след години работата ще е все по-автоматизирана, не са много иновациите в тази област. В Холандия обаче измислиха машина, която сама реди пътна настилка от тухли. Новото чудо се нарича Tiger Stone и е способно да направи 400 квадратни метра път на ден, като настилката може да е най-много до шест метра широка.
Tiger Stone представлява наклонена каросерия, в която работници слагат тухли. Целият уред пълзи бавно напред, задвижван от електрическо гъсенично тракторче, а гравитацията издърпва тухлите в перфектен ред през специално направен отвор върху предварително насипана пясъчна основа. Процедурата прилича поразително на разгъването на килим. Машината е широка 6 метра. Тя се движи с електрически двигател
В Холандия пътищата от тухли са доста разпространени, тъй като направата и поддръжката им е сравнително лесна.