Наука

Иновативният проект ВЕИ Шампионска лига

ВЕИ Шампионска лига е проект на ЕК по програма „Интелигентна енергия за Европа”, който насърчава използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в общините, показва добрите практики на регионално, национално и европейско ниво, създава връзки между местните власти и бизнеса. Той има за цел да улесни безпроблемното адаптиране на общините към бързо променящата се енергийна ситуация.
Осъзнавайки климатичните промени и нарастващите цени на петрола, избраните общински представители и техническият персонал на общините понякога остават разочаровани от невъзможността да се намерят решения, които да се приложат за справяне с тези проблеми.
ВЕИ Шампионската лига създава мрежа от общини, които си сътрудничат, споделяйки своите виждания и решения за развитието на възобновяемите енергийни източници. Под мрежа се разбира общините водачи в класирането и техните последователи, които се конкурират помежду си, насърчавайки инвестирането във възобновяеми енергийни източници. На 10 февруари 2009 г. в Банско беше обявено създаването на Българската ВЕИ лига – национално състезание, което класира градовете според използването на ВЕИ. Българската шампионска лига е част от европейския проект ВЕИ Шампионска лига. Наши партньори са Франция, Германия, Чехия, Полша и Унгария, а общините от тези шест държави вече се съревновават помежду си. Класирането на градовете ще се осъществява на базата на следния критерий: енергията, произведена от ВЕИ, разделена на броя на жителите.
Банско е водещ български град в своеобразното състезание със своята 10 мегаватова отоплителна централа на дървесен чипс, чрез която се отопляват общински и частни сгради, включително хотели и
домове.
Българските ВЕИ шампиони за 2010 г.
Асоциацията на Българските енергийни агенции (АБЕА) по време на Шестата Национална конференция с международно участие, състояла се на 25 ноември 2010 г. в Пловдив, на тържествена церемония връчи наградите на общините - победители в лига „Биомаса” и лига „Слънчева енергия”, състезаващи се със своите постижения и в Европейската шампионска лига. Оценката беше направена от международно жури, което класира общините, на чиято територия са изградени инсталации за отопление на биомаса, както и фотоволтаични инсталации за производство на електрическа енергия.
Европейски ВЕИ шампиони 2011-02-28
Тържествената церемония за награждаване на европейските шампиони за 2011 г. ще се състои на 2 юни 2011 г. в Прага в Чешкия парламент. Дотогава всеки партньор в проекта трябва да представи своите национални лидери, които да защитават страните си на европейско ниво.


В двете категории, класирането бе следното:

Лига „Биомаса“

1. Община Банско и Бул Еко Енергия за 10 МВт отоплителна централа на дървесен чипс;
2. Община Чепеларе, „Ерато Холдинг” АД и „Елидо” ООД за 1,781 МВт инсталирани мощности за локално отопление на обществени сгради на дървесен чипс и пелети;
3. Община Ардино и „Ерато Холдинг” АД за 1,2 МВт инсталирани мощности за локално отопление на обществени сгради на дървесен чипс.

Лига „Слънчева енергия“

1. Село Пауново, община Ихтиман и Сън Сервиз за изграждане на фотоволтаични паркове в Пауново (1МВт) и местността Садина (2МВт);
2. Село Генерал Тодоров,
община Петрич и „Хидроенергийна компания” ООД за изграждане на фотоволтаичен парк „Припечене” - 1 МВт;
3. Село Блатец, община Сливен и „EVN Натуркрафт” ЕООД за 837 КВт фотоволтаичен парк.


Специална награда за последователна политика за устойчиво енергийно развитие бе връчена на община Чепеларе - първи член на клуба „100% ВЕИ за отопление”.