Наука

Нов метод за измерване на замърсителите в стайния въздух

Учени от американския национален институт по стандарти и технологии (NIST) и Virginia Tech са разработили обещаващ нов подход за проверка на точността на измерванията на замърсителите на въздуха в стаите. Те са разработили инструмент за търсене на летливи органични съединения (VOC) в референтните въздушни проби. Тази иновация ще бъде от голяма полза за тестващите качеството на въздуха в помещенията. От него ще се възползват и производителите на бои, подови настилки, почистващи препарати и различни строителни материали, които изпускат опасни вещества.
Резултатите сочат, че прототипните тестове на Virginia Tech са успели да натрупат по-точни измервания от сега използваните по-скъпи и времеемки интерлабораторни методи.
Летливите органични съединения са важна съставка в бои, лепила, мебели и много други вътрешни продукти. Нивата на някои летливи вещества във въздуха на помещенията понякога са от два до пет пъти по-високи от тези на открито, сочи проучване на щатската агенция за опазване на околната среда. Продължителното им вдишване може да причини развитието на различни заболявания, намалена работоспособност и да доведат до по-големи енергийни разходи за вентилиране на въздуха в помещенията.