Доц. д-р худ. Александра Иванова: През 2018 г. честваме 80 г. от създаването на първото специализирано строително училище у нас

Предвиждаме провеждането на редица събития като откриване на музей на ВСУ

Прочетена: 108

Георги Сотиров

Доц. Иванова, през октомври ВСУ „Любен Каравелов” ще отбележи 80 години от своето създаване. Как ще коментирате това знаменателно събитие?

Особено горди сме с този юбилей, тъй като през 2018 г. честваме 80 г. от създаването на първото специализирано строително училище в България. За мен е емблематичен фактът, че през 2018 г. отбелязваме и 140 г. от Освобождението на България, което означава, че през повече от половината нова история ВСУ „Любен Каравелов” е част от подготовката на професионални кадри в толкова значим отрасъл за една държава.

ВСУ „Л. Каравелов” е наследник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено за нуждите на Строителни войски (СВ). Преминава през различни форми на съществуване – школа, средно, полувисше и висше учебно заведение. Създадено е с Височайший указ №22 /18.10.1938 г. на Негово Величество Цар Борис III. Значително нарасналият обем и сложност на строително-монтажните работи през годините води до Указ на Държавния съвет №1815/16.08.1973 г., с който е преобразувано на Висше народно военно строително училище „Ген. Благой Иванов”. Обучението се е извършвало по специалността „Промишлено и гражданско строителство” с два профила: „Строителни конструкции” и „Технология на строителството”.

Курсантите получавали висше образование с гражданска квалификация „строителен инженер”, военна квалификация и звание лейтенант. В него се подготвяли ръководни кадри не само за СВ и за отрасъл „Строителство”, но и за министерствата на отбраната, на вътрешните работи, на транспорта и за други ведомства. Училището става притегателен център за обучение и за страни от Африка, Азия и Латинска Америка. От 31 август 2000 г. ВВИСУ „Л. Каравелов” се девоенизира и преименува във Висше строително училище „Любен Каравелов”, получава статут на държавно висше специализирано учебно заведение. През 2006 г. е открит Архитектурен факултет, в който се провежда обучение по специалностите „Архитектура”, степен „магистър” и „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” (САСС), степен „бакалавър”. САСС е единствената по рода си у нас, защото тя предоставя възможност на инженер-архитектите да осъществяват адекватно връзката между строително-инженерните и архитектурните дейности и да профилират в надграждащи магистратури от двете специалности.

ВСУ „Любен Каравелов” се променя динамично през годините, но основната тенденция е училището да развива своята дейност в областта на строителството, като непрестанно разширява броя на специалностите и формите си на обучение. Важна част от политиката на настоящото ръководство е да хвърли светлина върху учебното заведение като уникална институция, чийто път може да се проследи далеч назад в годините, да привлече фокуса на внимание и да даде публичност на образователната и обществената си мисия. За тази цел през октомври предвиждаме провеждането на редица събития, като откриване на музей на ВСУ „Любен Каравелов”, Юбилейна международна научна конференция, чествания, срещи на випускници, концерти и много други културни изяви.

Какво можете да разкажете за историята и дейността на Архитектурния факултет на ВСУ, с оглед на новите специалности и магистратури, за които обявихте прием през тази година?

Макар и със сравнително кратка история, понастоящем Архитектурният факултет притежава висока акредитационна оценка. Той е утвърден като образователна институция, която подготвя архитекти и инженер-архитекти на високо професионално ниво, с дипломи, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) и нотифицирани в ЕС. Ще наблегна на образованието в надстроечните магистратури със задочна форма на обучение. През 2012 – 2013 г. стартира „Опазване на архитектурното наследство”. Завършилите магистърската програма придобиват задълбочени теоретични и практически знания във всички дейности, свързани с опазването на недвижимо архитектурно наследство, в съответствие със специалността им, придобита от предходна магистърска или бакалавърска степен. Магистратурата се радва на стабилен интерес от специалисти, завършили Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), ВСУ „Любен Каравелов”, Лесотехническия университет, и към момента е реализирала пет приема. През 2017 – 2018 г. обявихме и приехме студенти в две нови задочни магистратури „Урбанизъм” и „Дизайн”. Следва да отбележа, че и там се обучават успешно магистри, повечето от които идват от други университети, което означава, че обучението във ВСУ „Любен Каравелов” е привлекателно за все по-широк кръг специалисти. За предстоящата 2018 – 2019 г. обявихме прием в още три надстроечни магистратури „Защита на населението” (Строителна пожарна и аварийна безопасност), „Управление на недвижимости” и „Ландшафтна архитектура”. Към момента регистрираме интерес към тях, дано осъществим и прием. Подготвяме стартирането на две нови специалности с петгодишен курс на обучение, като се надяваме по този начин да се доближим до пълното покриване нуждите на професионалното поле. Мисля, че това би трябвало да бъде задача на всеки специализиран университет.

Преподавате рисуване и макетиране. Какво представлява дисциплината „Основи на абстрактната композиция”?

„Основи на абстрактната композиция”, която преподавам в първия семестър на първи курс, специалност „Архитектура” и САСС, е своеобразен превод на идеи, които осъществяват трансфер от две- към триизмерното пространство. Езикът на абстракцията са лините, точките, елементарните форми, с една дума, геометрията, но не само тя. Тук участват неправилните форми, цветът, неговите нюанси и най-вече методът, чрез който една група от равнинни елементи чрез разрязване и повдигане се превръща в група обеми в пространството. Това е универсалният език на „Баухаус”, чрез който си говорят архитекти, инженери и дизайнери. На него продължават да се обучават студенти по „Строителство” и „Архитектура” по цял свят. Освен че е функционален, езикът на абстракцията е и много красив и неслучайно на него е кръстено цяло направление в модерното изкуство.

Как се развива кандидатстудентската кампания в Архитектурния факултет през юбилейната за ВСУ „Любен Каравелов” година?

Вече споменах за приема в надстроечните магистратури със задочна форма на обучение. Ще се съсредоточа на кандидатстудентската кампания като цяло и на основните ни специалности „Архитектура” и САСС. Тази година осъществихме по-ефективна форма на информираност и популяризация на ВСУ. Покрихме по-широка аудитория, използвайки основно електронните източници за информация и традиционните печатни рекламни материали, които разпространихме в специализираните училища, професионалните съюзи и други браншови организации.
Мисля, че съдействието на нашите студенти беше безценно. Те предложиха да посетят собствените си училища, да представят и информират лично бъдещите кандидт-студенти. Няма по-добра реклама от тази, която могат да предоставят доволните от обучението си студенти на други младежи, които се колебаят към кой университет да се насочат. А възможностите стават все повече и у нас, и най-вече в чужбина. В тази връзка ще направя съвсем кратко отклонение, за да споделя, че наскоро изнесох лекции в университети в Португалия и Полша по „Еразъм +”, които формираха у мен заключението, че образованието в България и нивото на студентите у нас никак не са за пренебрегване.

Ще завърша с оптимистичната новина, че за пръв път от много години успяхме да реализираме ръст в броя на кандидат-студентите и в приетите след предварителните изпити тази пролет в специалност „Архитектура”. Броят на кандидат-студентите се е увеличил 1,5 пъти, а на записаните студенти – 1,7 пъти в сравнение с 2017 г. Навярно дължим този положителен факт на относително по-голямата раждаемост през 1999 и 2000 г., но вероятно принос към резултата има и подобрената ни кандидатстудентска кампания.

Всички изводи, до които стигнахме, са, че успехът ни зависи не само от нашата история и дейност като образователна институция, но и от настоящите ни дела и мечти.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 05.07.2018. Категория Наука, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: