Проф. д-р инж. Димитър Назърски: Процесът за енергийно обновяване на сградите у нас трябва да продължи

Изявени колеги от бранша, членове на КСБ, биха могли да бъдат гост-лектори в УАСГ

Прочетена: 366

Мартин Славчев

Проф. Назърски, какви са директивите на Европейския съюз (ЕС), свързани с енергийните характеристики на сградите?

Според директивите на ЕС, след 2020 г. сградите в България, както жилищните, така и обществените, трябва да бъдат с клас А по енергийна ефективност. Поради тази причина страните членки вече се насочват към проектирането на нови, както и към обновяването на съществуващи здания, с което да се подобряват топлоизолационните способности на конструкциите. Също така се оптимизира енергоемкостта на инсталациите – отоплителни, климатични, електронагревателни уреди и т.н. Набляга се на използването на възобновяеми енергийни източници, като ветрогенератори, слънчеви панели, биомаса.

Положително е, че в България от няколко години престана да се прилага практиката за саниране „на парче“, само на отделни жилища. Преди всеки сам обновяваше своето жилище, без да знае какво постига с това. Работеше се предимно с алпинисти. Нямам нищо лично против тяхната дейност, но тя е неконтролируема. Алпинистът не се труди на скеле или с подвижна платформа, а разчита само на люлката. Когато дюбелира топлоизолационните плоскости, той не може да достигне до основата на тухлената зидария или на бетона. Пробива се до 1-2 см, а дълбочината трябва да бъде поне 3 см. Така при ураганни ветрове, каквито има и в България, топлоизолацията не може да остане стабилна.

Какво предписват нормите в момента и как би трябвало да бъдат актуализирани?

В Наредба №7, която се отнася за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, се говори само за енергия. А най-напред би трябвало да се осигурят ограждащите конструкции от гледна точка на тяхната топлоизолационна способност, и след това да се мине към втората част, засягаща инсталациите, която е от компетенцията на колегите топлотехници. Въпросът с топлофизичната част е от сферата на архитектите.

Бих искал да обърна внимание на това, което е заложено в нашите норми. Коефициентът на топлопреминаване измерва преминаването на топлина отвътре навън. Колкото по-голяма е стойността, толкова по-лоша е топлоизолацията, и обратното. В момента при стените този показател е 0,28, а за покривите – 0,25. Това са много ниски стойности, което е положително. За сравнение допреди 7-8 години този коефициент за стените беше 0,5, а преди 2000 г. – 1,4. При покривите разликата е още по-сериозна.

Според Вас как се развива Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС)?

Изпълнението на НПЕЕМЖС започна през 2015 г. от едропанелните сгради, а впоследствие включи тези с едроплощен кофраж, пакетно повдигани плочи, пълзящ кофраж и стигна до монолитните конструкции. При тази програма държавата осигури финансите, които отиват към общините. Те от своя страна сключват договори със сдруженията на собствениците и с фирмите изпълнители. На тези компании се дават съответните проекти. Но някои от документите са изготвени преди повече от три години, когато нормите все още бяха с различни характеристики на ограждащите конструкции. Например коефициентът на топлопреминаване на стените беше 0,5, а сега е 0,28. Затова проектите следва да бъдат актуализирани. От там нататък процесът зависи от компетентността на работниците и от тяхната техническа осигуреност със скелета, подемници и др.

Аз съм член на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС), в която има фирми производители на полистирен, и такива, които изпълняват топлоизолационни системи на сгради. Преди две години решихме да издадем Ръководство за енергийно обновяване на ограждащи конструкции на сгради. Целта му е да подпомогне реализирането на НПЕЕМЖС и Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015-2020 г. В книгата е систематизиран опитът в тази област на редица европейски страни и на членовете на БАИС.

Дадени са технически решения и детайли за енергийното обновяване на ограждащите конструкции на преобладаващите типове жилищни сгради у нас, с което се цели всички участници в строителния процес да имат възможност за еднакви виждания при неговото реализиране. Показано е как трябва да се изпълнява самата облицовка, какви са възможните варианти на поставянето. Дали чрез дюбели или чрез т. нар. топки. Подробно е обяснено как се изпълняват ъгли и др. Всички тези детайли могат да бъдат изтеглени в електронен вид и да се прилагат при работата.

Това издание не третира конструктивно-техническата експертиза на носещата конструкция на сградата, както и евентуалните мерки за нейното укрепване. Основните критерии, свързани с функционалността на една сграда, включват конструктивна (механична) устойчивост, безопасност при пожар, хигиенична и здравословна среда на обитаване, опазване на околната среда, безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, както и дълготрайност и възможност за рециклиране на използваните в строителството материали. Изпълнението на тези критерии зависи от съвместимостта на компонентите в топлоизолационната система, както и от правилното проектиране, изграждане и експлоатация. Едни от най-важните норми за правилното функциониране на дадена сграда са: пестене на енергия, противопожарна защита, безопасност при експлоатация и дълготрайност.

Как виждате бъдещето НПЕЕМЖС?

Във всички случаи процесът за енергийно обновяване на сградите трябва да продължи. Предполагам, че в бъдеще ще има и някакъв процент дофинансиране от страна на гражданите. Участниците – проектантите, изпълнителите, общините, Дирекцията за национален строителен контрол и др., трябва добре да познават своята част от работата. Само в този случай може да се получи високо качество на изпълнените проекти и експлоатационна надеждност и дълготрайност.

Имаме примера на страни като Австрия и Германия, където подобно енергийно обновяване е започнато преди повече от 40 години и санираните сгради имат дълъг живот.

Какво е Вашето мнение за учредяването на секция „Строителна наука и образование“ към Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ) и в какви направления може да бъде полезна тя на бранша?

Секция „Строителна наука и образование“ към НКСВ обединява хора от сектора и им дава възможност те да имат редовни професионални контакти помежду си. Инициативата за създаването на структурата заслужава похвала. По този начин част от колегията, макар и вече в пенсионна възраст, би могла да участва в решаването на различни казуси. Членовете на секцията могат да бъдат полезни на строителния бранш с експертизи на високо ниво. Също така има възможност да се помогне при квалификацията на кадрите – по отношение на новите технологии, материали, конструкции, за нормативната база и т.н.

Преподавате в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) от дълги години. Как може да си сътрудничат учебното заведение и Камарата на строителите в България (КСБ)?

Университетът ще продължи да подготвя кадри в областта на архитектурата, строителството и геодезията. Но все пак нашите студенти по време на своето следване имат сравнително ограничена възможност за практика на професионалните си умения. Затова изявени колеги от бранша, членове на КСБ, биха могли да бъдат гост-лектори в УАСГ. Това би било безкрайно полезно. Така още от студентската скамейка младите хора ще бъдат въвлечени в същинската дейност на сектора.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 07.08.2018. Категория Наука. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.