ВТУ гарантира висококвалифицирана подготовка на своите студенти

Прочетена: 95

Георги Сотиров

Проф. Георгиев, да започнем с актуалната за това време на годината тема за завършилата кандидатстудентска кампания и новия прием във ВТУ.

Определено тази година ВТУ „Тодор Каблешков” направи много сериозна кандидатстудентска кампания. Aз лично, а и немалко мои колеги посетихме над 25 професионални гимназии и средни училища в София и в страната. Представихме пред зрелостниците възможностите на нашия университет за сериозна учебна работа, за условията на живот в него като в един истински европейски кампус. Обяснихме, че тук ще получат избрана от тях високопрестижна специалност в областта на организацията и управлението на транспорта, строителството, компютърните технологии, комуникационната и осигурителната техника, електроенергетиката и т.н.

С някои от професионалните гимназии дори подписахме договори за съвместна дейност, която впоследствие намери израз в организирането на предварителни (изнесени) кандидатстудентски изпити. Почти всички от явилите се на предварителните изпити зрелостници вече се записаха за студенти в нашето училище.

С други думи, този тип активна кампания помогна за ВТУ да се знае повече не само от родителите, но и от самите ученици. На тях беше предоставено правото на информиран избор. Защото нашият университет подготвя висококвалифицирани кадри за един от най-важните сектори на икономиката на страната – транспорта. Завършващите ВТУ са желани специалисти и без проблем намират работа в авторитетни компании, като „Метрополитен“, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, БДЖ „Товарни превози“, БДЖ „Пътнически превози“, Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“, железопътни и автомобилни превозвачи, логистични фирми. Практически във всички големи строителни организации нашите инженери активно работят за авторитета и просперитета на бранша.

Какво можете да кажете по отношение на приема за следващата академична година?

За следващата академична година мога да кажа, че към момента местата за задочно обучение в образователно-квалификационните степени (ОКС) „бакалавър“ са запълнени почти на максимум. За съжаление при редовното обучение положението е по-различно. Ето защо сме обявили допълнително записване за незаети места в редовна форма за ОКС „бакалавър“.

Като допълнение искам да заявя, че тази академична година поставяме началото на нова специалност – „Сигурност и безопасност в транспорта”. Искрено се надявам тя да стартира успешно и да бъде привлекателна за кандидат-студентите. Добре известно е, че сигурността и безопасността са два много важни елемента на транспортния процес и много млади хора биха намерили в тази област своята успешна професионална реализация.

Вие преподавате основни дисциплини, свързани с техническата експлоатация и безопасност на транспорта. Има ли новости в тази област?

Естествено, новости винаги има. Една от главните особености на последните десетилетия е бурното развитие на транспортната инфраструктура и усъвършенстването на технологиите. Например в техническата експлоатация на който и да е вид транспорт с ускорени темпове навлизат модерни компютърни и комуникационни техники и системи. Без тях не е възможно осигуряването на надежден процес.

На фона на всичко това няма да бъде честно, ако не се признае, че новото време и характерните за него особености на техническите, технологични и инфраструктурни решения представляват много сериозно предизвикателство към безопасността на транспортния процес. В световен мащаб последните десетилетия бележат едно съвсем ново отношение към проблемите на експлоатацията и безопасността. След двата предишни подхода, еднозначно насочени или към техническите средства, или към човека, днес доминираща грижа е организацията и управлението.

Сега от първостепенна важност е въпросът какво трябва да се прави, за да се работи така, че всички опасности да са под контрол. Тази тема е сериозно предизвикателство, пред което са изправени експертите, работещи в сферата на транспортната безопасност, и аз се стремя да дам достатъчно знания на моите студенти в тази област.

И това лято учебната дейност във ВТУ не спря. Ваши студенти бяха на стаж в Московския държавен университет по транспорта, и съответно техни – в нашата страна. Ползата е взаимна, нали?

Да, тази съвместна дейност е от особено значение и за двете институции. Студентите имат уникалната възможност да се запознаят с особеностите на транспортните системи на съответната страна, да посетят значими инфраструктурни и технологични обекти, да обменят знания и опит, да установят контакти и прочие.

Освен всичко друго, Вие сте и академичен ръководител на Центъра за кариерно развитие към ВТУ. Разкажете малко повече за него.

Центърът за кариерно развитие е основан на 02.11.2005 г. с решение на Академичния съвет като обслужващо звено в структурата на ВТУ. Той е част от мрежата в България, създадена по инициатива на Проект „Пазар на труда“ на Американската агенция за международно развитие (USAID).

Според мен центърът работи много добре и осигурява ефективно взаимодействие между бизнеса, академичните среди и студентите на ВТУ. Той е партньор на редица компании в популяризирането на стажантски и стипендиантски програми, както и на работни позиции. Центърът ежегодно организира „Ден на кариерата“, който се радва на особена почит сред студентите и бизнеса.

ВТУ осъществява международни творчески контакти с поне 50 университета от Европа, Азия и САЩ. Имаме подписани междуинституционални договори за съвместна научна дейност, обмен на студенти, докторанти и преподаватели. Естествено, с някои учебни заведения работим по-активно от други, но това е разбираемо предвид спецификата на нашия университет.

Вие сте и институционален координатор за европейската програма за образование, обучение, младежи и спорт „Еразъм +”. Как работи ВТУ в това направление?

С удовлетвореност мога да кажа, че ВТУ работи много добре в обхвата на програмата. Тази годна спечелихме проект за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между партниращи на „Еразъм +” държави. Изготвен е план за работа с Руската федерация и Сърбия, където имаме възможности да изпратим за обучение наши студенти, както и да приемем при нас младежи от тези страни. В рамките на проекта ще се реализира и обмен на преподаватели, които ще изнесат лекции в съответните партниращи институции. Считам, че това е много важно за повишаване квалификацията на преподавателите.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 16.08.2018. Категория Наука, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: