Наука

Проведе се Х юбилейна международна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”

Традиционно вестник „Строител“ беше медиен партньор на събитието

Георги Сотиров Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” беше домакин на Х юбилейна международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, която се проведе от 20 до 22 септември на тема „Теория и практика за устойчиво бъдеще“. Традиционно форумът се организира от ВСУ съвместно с Научно-техническия съюз по строителство в България (­НТССБ), а медиен партньор на събитието е вестник „Строител“. В рамките на тазгодишното десето издание бяха представени научни и практически разработки на преподаватели, студенти, докторанти и специалисти от Македония, Сърбия, Нигерия, САЩ и Ирландия. Конференцията откри председателят на международния Организационен комитет акад. д-р инж. Ячко Иванов, който е председател на УС на НТССБ. Акад. Иванов припомни, че мероприятието е започнало преди 20 години като национално, но с времето е прераснало в международно, като в него са се включвали известни специалисти и утвърдени учени от университетите по строителство и архитектура от целия свят. В приветствието си към гостите акад. Ячко Иванов обърна специално внимание на сериозния принос за провеждането на форума на в. „Строител” като постоянен медиен партньор на конференцията. В заключение той пожела успешна работа в пленарните заседания. На престижното събитие присъстваха много от честите гости на в. „Строител“. Сред тях бяха доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов, председател на Организационния комитет, доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, зам.-председател на Организационния комитет, проф. д-р инж. Димитър Назърски, специалист в областта на дълготрайността на бетона и стоманобетона, доц. д-р инж. Радан Иванов, бивш ректор на ВСУ „Любен Каравелов”, доц. д-р инж. Милена Кичекова, ръководител катедра „Строителство на сгради и съоръжения” в Архитектурния факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, и др. Сред най-интересните презентации в рамките на събитието беше тази на проф. Рао Сурампали, гл. изп. директор на Световния институт за енергия, околна среда и устойчиво развитие в САЩ. Той запозна участниците с интересната тема „Устойчивото управление на инфраструктурата за възстановяване на ресурсите на планетата и повторното им използване“. Проф. Сурампали има над 21 патента, 132 книги и повече от 130 презентации в цял свят. Акад. Ячко Иванов връчи специална грамота на своя американски колега за неговия принос в област­та на устойчивото развитие на планетата. Доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов, председател на Организационния комитет: Бизнесът трябва да е по-близо до нас Доц. Стоянов, X юбилейна конференция предполага сериозен организаторски труд и себераздаване. Преди да отговоря на Вашите въпроси, позволете ми за пореден път да изкажа благодарност на Камарата на строителите в България и на официалното й издание в. „Строител” койтое наш постоянен медиен партньор. Лично аз високо оценявам благородната мисия на вестника да популяризира събитието, чрез чийто материали посланията на нашите международни научни конференции стигат не само до мениджърите от строителния бранш, но и до министерствата и държавните агенции, дори и до ЕС. За нас това, освен че е признание, е и голяма отговорност. По принцип конференции от този ранг нямат навика да имат за партньори вестници. Понякога става дума за научни списания, често до отделни публикации. Затова така сериозно оценявам работата на в. „Строител” и амбицията му да бъде на „гребена на вълната” и при една международна научна конференция, където си дават среща световно признати учени в областта на строителния бранш. В конкретния случай тук, във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, личи една много солидна предварителна подготовка за провеждането на юбилейната среща. Нашият екип беше сформиран след любезната покана от уважавания от всички в бранша акад. д-р инж. Ячко Иванов, председател на УС на НТССБ. И на юбилей, като на юбилей – със задължителен поглед назад. Затова в едно от пленарните заседания ние отбелязахме делото на първите ангажирали се с форума – проф. Тодор Карамански, новатора, започнал работа у нас по метода на крайните елементи, проф. Никола Игнатиев - със значителни заслуги за създаването на норми за проектиране на конструкции в земетръсни райони, и разбира се, акад. Ячко Иванов - признат учен в областта на реологията на висококонцентрираните дисперсни системи, и прочие. При организацията на юбилейната конференция определени заслуги има и самият университет в лицето на доц. д-р инж. Милена Кичекова, ръководител на катедра „Строителство на сгради и съоръжения”. Не Ви ли се струва, че конференцията стана много научна, за определен кръг профилирани специалисти? Интересно наблюдение. Вестникът от години отразява това мероприятие и вероятно имате право. Има резон обаче. Нещо повече, световната тенденция е от научните разработки до практическото им усвояване от бизнеса времето да се скъсява до месец, месец и половина. В нашата област това не е така… Не мога да обясня причините дали бизнесът все още не припознава директно постиженията на науката, или е обратното, времето ще покаже. Но то не чака. Бизнесът например не участва активно в стандартизацията. Тук освен научните работници и фирмите, които по своя инициатива правят презентации на някои иновативни продукти, трябваше да има и мениджъри, за да усетят новостите. Защото нашата наука е много практична. Като организатор на такива научни конференции аз имам възможността да правя разлики как отделните университети участват или се готвят за такива международни форуми. Има преподаватели, които само публикуват, а смисълът на такава конференция е да се срещнат учени със сродни интереси, да обменят становища, да дискутират. Дори в неформалните разговори целта е всеки да намери своята малка общност, в която те оценяват според добрите идеи и практики, които носиш. Има и други колеги, които защитават докторската си теза и спират до там. Известният проф. Стивън Хокинг, астрофизик, автор на книги и статии за новите открития и идеи за Вселената и нейното зараждане, включително и на популярната „Кратка история на времето”, професор по математика на Кеймбриджкия университет, в едно свое интервю казва: „Ако в публикацията има и една формула, четивността и интересът към нея намалява наполовина”… Това, че в Организационния комитет, а и като участници в самата конференция ВСУ „Любен Каравелов” е представено по един забележителен начин, говори добре за авторитета на училището, където сте преподавател. Безспорно това е престиж за ВСУ „Любен Каравелов”. Освен че в юбилейното издание на научния форум има публикация за нашия колега, проф. Константин Казаков - преподавател и учен с международен авторитет, тук са и наши преподаватели с интересни теми и разработки. А и както самият Вие се уверихте, техните доклади бяха бурно аплодирани от участниците в пленарните заседания. Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, зам.-председател на Организационния комитет: Надявам се тук да открием бъдещи преподаватели По традиция и тази година в юбилейната конференция участват много докторанти, млади колеги и студенти. Имам преки наблюдения върху работата на тези от тях, които са свързани с технологията, организацията и изпълнението на строителството. Колегите представят повече от 15 доклада в тази област. Впрочем, това е сериозният път, който висшите училища и университетите по строителство показват на своите възпитаници. Сред тях, разбира се, вероятно ще открием и бъдещите преподаватели. Ще подчертая за пореден път важната роля на връзката на науката с бизнеса, между науката и строителната практика. Затова като изложители и на тази конференция се представят някои водещи фирми, специализирани в създаването и търговията с продукти за бранша. Радващото е, че тези фирми търсят симбиозата между науката, научно-приложните изследвания и практическото реализиране в строителната практика за осъвременяване нуждите на бранша.