Проведе се дискусия по проблемите на безопасността на труда в строителството

Прочетена: 155

Георги Сотиров

Научно-техническият съюз по строителство в България (НТССБ) и Федерацията на научно-техническите съюзи организираха за първи път кръгла маса по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в строителството и ефективното прилагане на плановете за безопасност и здраве (ПБЗ). Идеята на доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, член на УС на НТССБ и инициатор на събитието, беше на едно място да се съберат ключови фигури от строителния бизнес, държавните институции, професионалните браншови организации и др., за да се проведе градивен диалог по темата, добрите практики и възможностите за подобряване на управлението на ЗБУТ. Присъстваха и преподаватели от висшите училища, които готвят инженери и архитекти за сектора. Сред тях бяха и учени, които често гостуват на страниците на нашия вестник – проф. д-р инж. Фантина Рангелова, декан на Строителния факултет на УАСГ, професор по „Организация и управление на строителството”, доц. д-р инж. Чавдар Колев от ВТУ „Тодор Каблешков”, председател на Българското дружество по земна механика и геотехническо инженерство и др.

В своето приветствие към гостите и участниците в кръглата маса акад. д-р инж. Ячко Иванов, председател на УС на НТССБ, обърна специално внимание на изданието на КСБ. „С публикациите във в. „Строител”, който е наш традиционен медиен партньор, темите по проблемите на безопасността в сектора ще стигнат до всички мениджъри на фирми от бранша, а това е и голямата идея на ползотворното ни сътрудничество”, заяви акад. Иванов.

В дискусията със своя презентации взе участие инж. Галина Винарска, дирекция „Инспекция по труда“ – София, която говори по темата „Най-често допускани нарушения на трудовото законодателство, установени при проверки на строителните обекти“. Нина Георгиева, гл. експерт в отдел „Международна политика“ към КСБ, се спря на добрите европейски практики за осигуряване на ЗБУТ, а доц. Лъчезар Хрисчев анализира някои аспекти за повишаване нивото на ЗБУТ и ефективността при прилагането на ПБЗ.

Нина Георгиева, експерт „Организационна политика“ към КСБ: Нормативните документи са достатъчни за работа

Здравословните и безопасни условия на труд в строителния сектор са сред основните приоритети на социалните партньори в ЕС – Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) и Европейската федерация на работещите в строителството и дърводобива (EFBWW). Сътрудничеството с тях е насочено към подобряване на състоянието на тези фактори, особено към здравето, безопасността и обучението на работниците. Тези цели са залегнали в два стратегически документа и са препотвърдени със специално становище във връзка с инициираното от ЕК осъвременяване на законодателството – Програмата за секторен социален диалог в строителната индустрия 2015 – 2018 г. и политиката на ЕС в областта на ЗБУТ за „По-безопасен и здравословен труд за всички“. В процес на изпълнението им за социалните партньори бяха разработени и предоставени няколко ръководства за добри практики в област­та на безопасността и здравето, напр. „Ръководство за разработване на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд“ (базирано върху опита на датската строителна федерация) за европейски строителни фирми от всички категории, особено малки и средни предприятия, които нямат внедрени системи за управление на качеството по ЗБУТ. Други обучителни ръководства, резултат на съвместни проекти, са „Модулите за безопасна работа с азбест“ и „По-безопасна работа със строителна механизация“, налични на български език на сайта на КСБ и на FIEC.

Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев: Истината идва от различните гледни точки

Това е първата кръгла маса по проблемите на безопасността в строителството и ефективното прилагане на нормите за безопасност и здраве. Идеята за нея дойде от многобройните ми контакти с фирми, членове на КСБ, във връзка с обученията, които провеждахме от името на „Строителна квалификация” ЕАД. По време на тези семинари успяхме да дискутираме с колеги от практиката някои наболели въпроси, ефективността на плановете, проблемите на безопасността – и така реално изкристализира идеята за организирането на този дискусионен форум.

Както виждате, присъствието на колеги от цялата страна е впечатляващо. Участват представители на КСБ, на ОП на КСБ – София, колеги от строителни фирми, експерти от Дирекцията за национален строителен контрол, от Главна инспекция по труда, Министерството на труда и социалната политика, Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, Българската скеле асоциация.

Като за такова тематично мероприятие присъствието на толкова ангажирани с проблематиката колеги означава, че форумът е навременен. Давам си сметка обаче, че за ограниченото време, в което сме планирали толкова сложни и многобройни теми за дискутиране, едва ли ще можем да бъдем докрай задълбочени и обективни в изводите. Основната ни цел е да успеем да чуем гледните точки от различните структури, да изведем водещите въпроси и да формулираме предложения до отговорните институции.

Нина Георгиева, експерт „Организационна политика“ към КСБ: Нормативните документи са достатъчни за работа

Здравословните и безопасни условия на труд в строителния сектор са сред основните приоритети на социалните партньори в ЕС – Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) и Европейската федерация на работещите в строителството и дърводобива (EFBWW). Сътрудничеството с тях е насочено към подобряване на състоянието на тези фактори, особено към здравето, безопасността и обучението на работниците. Тези цели са залегнали в два стратегически документа и са препотвърдени със специално становище във връзка с инициираното от ЕК осъвременяване на законодателството – Програмата за секторен социален диалог в строителната индустрия 2015 – 2018 г. и политиката на ЕС в областта на ЗБУТ за „По-безопасен и здравословен труд за всички“. В процес на изпълнението им за социалните партньори бяха разработени и предоставени няколко ръководства за добри практики в област­та на безопасността и здравето, напр. „Ръководство за разработване на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд“ (базирано върху опита на датската строителна федерация) за европейски строителни фирми от всички категории, особено малки и средни предприятия, които нямат внедрени системи за управление на качеството по ЗБУТ. Други обучителни ръководства, резултат на съвместни проекти, са „Модулите за безопасна работа с азбест“ и „По-безопасна работа със строителна механизация“, налични на български език на сайта на КСБ и на FIEC.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 08.11.2018. Категория Наука, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: