Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов: Завършилите ВСУ прославят българските строителни традиции навсякъде по света

Прочетена: 446

Георги Сотиров

Доц. Стоянов, изминалите коледни и новогодишни празници са време и за равносметка. Каква е тя за Строителния факултет на ВСУ?

В края на всяка година е добре да се върнем назад във времето и да видим какво сме направили, как сме работили, какъв е научният и преподавателският принос, какво още сме дали на нашите студенти. Това е и време за оценка и препланиране на всичко онова, което ще извършим през следващите месеци, да видим своите грешки, пропуски, да обосновем новите идеи, които имаме за развитие на училището, на факултета, на катедрите в него, на отделните специалности.

Строителният факултет на ВСУ имаше качествена кандидатстудентска кампания и относително добър прием на първокурсници. След срещи и разговори с колеги от Техническия университет и от Университета по строителство, архитектура и геодезия, стана ясно, че броят на млади хора, които искат да се обучават чрез сложната материя на инженерните специалности, не е толкова голям, колкото е бил и колкото ни се иска. И тази година кандидатстудентската кампания се осъществи не само под формата на брошури, диплянки и чрез сайта ни. Мнозина от нас направихме интересни срещи предимно в специализираните професионални гимназии по строителство, където представихме пред аудиторията света на студента, такъв, какъвто е в нашето училище. ВСУ е завършен кампус, разположен върху 106 дка парков терен с красива гледка към планините Витоша и Люлин, и отговаря на всички европейски изисквания.

Предоставяте общежития, условия за хранене, спорт, компютри, интернет, зали, лаборатории, демонстрационни кабинети и творчески ателиета – и всичко това на едно място.

Да, и само ще допълня, че привличането на нови кандидати за следване в нашето училище става и чрез все по-налагащата се сред младите хора уникална професионална квалификация, която я има само във ВСУ. Става дума за „инженер-архитект”, част от образователно-квалификационната степен „бакалавър“, която беше създадена преди години с участието на наши колеги от Чехия и Германия. Определено най-добрите студенти избират именно тази квалификация.

В Строителния факултет се откриха и няколко нови специалности, по които вече втора година обучаваме студенти. С промените в Закона за висшето образование се наложиха четири степени – „бакалавър“, „професионален бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, като обучението трябваше да става последователно между „бакалавър“ и „магистър“. Ние пренастроихме нашите учебни планове и създадохме две магистърски степени след завършване на средно образование. Това са „Строителни конструкции” – за всички онези студенти, които се насочват към проектирането, и „Технология и управление на строителството” – за тези, които желаят след дипломирането си да работят на строителните обекти и да се развиват като строителни инженери. Имаме и някои други атрактивни специалности като „Строителен мениджмънт”, която дава широки познания в областта на икономиката, организацията, управлението в строителството. Интересни са и някои нови магистърски програми, които стартираха. Това са „Строителна геоекология” и „Фасаден инженеринг”. Съвместно с големи строителни компании разработихме учебните програми за тези специалности, така че те в максимална степен да отговарят на търсенето на специалисти за бранша. Продължават успешно да се реализират магистърските програми по „Управление на инвестиционни проекти в строителството”, „Технология и управление на строителството”, „Строителни конструкции”.

Разработихме и стартира магистърски курс по „Пожарна и аварийна безопасност”, който е предназначен за строителни специалисти, които ще работят в екипи за предотвратяване и справяне с последствията от бедствия и аварии. От друга страна, и това е традиционно за ВСУ, при нас кандидатстват и биват приети младежи и девойки, които истински желаят да станат строителни инженери. Това е много положителна тенденция и виждаме как още от първи – втори курс такива студенти започват да работят като екип.

С какво новата 2019 г. ще бъде по-добра за факултета?

Имаме амбициите да доразвием някои специалности, като твърдо отстояваме позициите на тясно специализирано висше училище в областта на строителството и архитектурата. Преди всичко те са насочени към проектирането и реализирането на строителните обекти и тяхната поддръжка след това. Стартира и новата ни рекламна кампания за привличане на кандидат-студенти за приема през 2019 г. Наскоро проведох среща с председателя на Съвета на директорите на професионалните гимназии и с директора на ПГСАГ „Ангел Попов“ във Велико Търново, с които обсъдихме перспективите за по-нататъшна съвместна дейност.

Става ясно, че имате аргументи да убедите зрелостниците от професионалните гимназии по строителство, а и не само тях, че строителното инженерство е перспективна професия, която ще осигури добра житейска съдба на младежите, а и на семействата им в недалечно бъдеще.
И аргументите не са един или два. Когато се срещам в професионалните гимназии с абитуриентите, аз започвам встъплението си с това, че нашето училище има вече 80-годишна история, а юбилея чествахме през 2018 г. Независимо че ВСУ винаги се е развивало като тясно специализирано училище, то през годините е създало кадри, които са прославили българските строителни традиции навсякъде по света. Да не повтарям тезата, че повече от половината от строежите в съвременна България – инфраструктура, жилища, промишленост, селища, са изградени благодарение на нашите инженери. Това задължава!
На тържеството по случай 80-годишния юбилей в обновената сграда на нашия Културен дом бяха дошли ветерани, които са оставили своето строително майсторство навсякъде из страната, техните наследници – днешните строителни инженери, много студенти и възпитаници на ВСУ през годините. Получихме поздравителни адреси от президента Румен Радев, от министър-председателя Бойко Борисов, от министрите на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и на образованието и науката Красимир Вълчев, от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който е наш възпитаник, и др.
Кадри на нашето училище днес ще срещнете не само на строителните обекти. Те са собственици на водещи компании, работят в държавната администрация, в агенциите и т.н. Това доказва, че обучението във ВСУ е на много високо равнище, подготовката на завършващите е такава, че те веднага влизат в строителния бранш и много скоро реализират себе си на определени ръководни позиции. Впрочем всичко това в значителна степен се дължи и на факта, че болшинството от нашите преподаватели са хора и със солидна строителна практика, познати лица в бранша. Мога да спомена само доц. д-р инж. Димо Кисов, по чиито мостове всеки ден минаваме с автомобилите си, проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов и проф. д.т.н. инж. Константин Казаков с разпознаваемо участие в бизнеса.

Какво ще пожелаете на преподавателите, служителите и студентите от Вашия факултет?
Ще започна с това, че обучаваме повече от 20 докторанти във всички направления. Те след време ще станат преподаватели или ще допринесат за израстването на фирмите. През 2019 г. очаквам минимум четири защити в Строителния факултет. На тези млади хора пожелавам здраве и академичен успех. На останалите – професорите, доцентите, асистентите и преподавателите, на всички, които отстояват авторитета на ВСУ „Любен Каравелов” у нас и в европейското пространство на висшето образование – поредна успешна учебна година, здраве и любов за тях и техните семейства, мир, радост и просперитет на гражданите на България!

Сподели в социалните мрежи

Автор на 03.01.2019. Категория Наука, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: