ВТУ „Тодор Каблешков“ с модерни идеи за образованието и живота на студентите

Прочетена: 112

Георги Сотиров

Първият пролетен ден създаде прекрасна атмосфера за провеждането на традиционния за Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” Ден на студентското управление. Неговата цел беше запознаване на студентите с работата на административния апарат за осъществяване на учебната и научноизследователската дейност на университета. Ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова поздрави участниците и изрази своето задоволство от провеждането на тази уникална инициатива. В духа на традицията тя предаде на младия ректор Ирена Панчева символичния ключ на университета. Приветствени слова поднесоха доц. д-р Николай Цонков, член на Комисията по образованието и науката към 44-тото Народно събрание, и началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров.

След тържественото откриване преподаватели и студенти се запътиха към работните кабинети, за да се запознаят с особеностите на всяка длъжност, както и да решават текущи задачи и проблеми. Проведе се Ректорски съвет, на който бяха обсъдени въпроси, касаещи подготовката и протичането на предстоящи събития от университетско значение. Титулярите и дубльорите споделиха голямото си задоволство от съвместната дейност и своите впечатления и изразиха пожелание за продължаване на традицията.

Екипът на в. „Строител” използва ползотворно времето си във ВТУ, за да се срещне с един от авторитетите на университета, проф. д-р инж. Валентин Николов.

Проф. д-р инж. Валентин Николов, ръководител на катедра „Транспортно строителство и съоръжения“, ВТУ „Тодор Каблешков: Промишлените отпадъци могат да се използват при строителството на нашите пътища, стига да се спазват добрите практики на другите държави

Проф. Николов, катедра „Транспортно строителство и съоръжения” е най-близка до тематиката на нашия вестник, но като че ли е най-трудна за Вашите студенти?

Специалността „Транспортно строителство” не е трудна за студентите, които са си поставили за цел да се подготвят да работят в тази област. Обучението на строителни инженери е съпоставимо до известна степен с това на машинни инженери. Твърдя го на базата на опита ми в подготовката и на двата вида специалисти.

Основните Ви интереси са в областта на проектирането на улици и използването на промишлени отпадъци в пътните конструкции.

Да, промишлените отпадъци се използват за пътно строителство и в нашата страна, и по света. Когато това става по определен регламент съгласно действащите нормативни документи, каквито има в другите страни, се получават много добри резултати както от техническа гледна точка, така и от икономическа. Когато обаче тези отпадъци се прилагат хаотично, ефектът донякъде се запазва за сметка на техническите характеристики.

Промишлените отпадъци могат да се използват при строителството на нашите пътища, стига да се спазват добрите практики на другите държави.

Как се е процедирало с големите отпадъчни маси от металургията?

Тук говорим в минало време, когато отпадъци директно са се взимали от табана на металургичния комбинат без предварителна обработка и са се влагали в нашите пътища. Известен е случаят с използването на този материал при изграждането на АМ „Тракия” и тя е наричана „желязната магистрала” в участъка от София до Пловдив. Шлаките без никаква преработка на метала в тях са влагани директно. Общата носеща способност на трасето е сравнително добра, тя се е запазила и с течение на времето се увеличава, защото в шлаката протичат химически процеси и това е добре за конструкцията като цяло. Към днешна дата има няколко преработвателни трошачни инсталации, при които металът се отнема и се получава вещество с определена зърнометрия.

Изпълнителите са задължени, съгласно Наредбата за използване на строителните отпадъци, поне 10% от всичките вложени материали да бъдат от промишлени отпадъци.

Наближава поредната кандидатстудентска кампания. ВТУ „Тодор Каблешков” по принцип няма проблеми с приема, но дали вече се наблюдава тенденция за по-добра подготовка на средношколците, имащи намерение да изучават инженерните специалности?

За по-добрата подготовка ние разбираме тогава, когато те вече са наши студенти. Но струва ми се, че тенденцията за недостатъчни и повърхностни знания от средното образование се запазва. Един от начините това да се подобри като качество е значително повишаване на учителските заплати и авторитета на тази професия. Колкото по-бързо и със сериозен процент стане това, толкова по-добре. Но това е процес.

Да продължим още малко тази тема. Преди две-три години Ваш колега професор, д-р по математика, заяви за вестник „Строител“, че той започвал лекциите си пред бъдещите инженери с припомнянето на Питагоровата теорема и на тригонометричните функции?

Колегата безспорно е прав, защото реално е оценил равнището на подготовка на новите студенти. Но ми се струва, че е необходима интеграция между колегите, които преподават теоретичните дисциплини – математика, механика, съпротивление на материалите, динамика и т.н., и тези от специализираните катедри. Те трябва да станат част от колектива на специализираните катедри, за да може да има един общ разговор за това как най-добре да бъдат подготвени бъдещите строителни инженери.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 04.04.2019. Категория Наука, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: