Наука

ВСУ „Любен Каравелов” обновява спортния си комплекс

Георги Сотиров Проведеният Академичен съвет във ВСУ „Любен Каравелов” беше посветен на амбициите на административното ръководство да решава в перспектива основни въпроси, които правят висшето учебно заведение търсено и предпочитано от младите хора. Особено в месеците преди новата кандидатстудентска кампания. Ще припомним, че ВСУ подготвя висококвалифицирани строителни кадри от всички образователно-квалификационни степени – „бакалавър”, „магистър” и „доктор”. Училището развива научноизследователска и приложно-практическа дейност, поддържа международни контакти и осъществява студентски и преподавателски обмен с други висши учебни заведения от страни на Европейската общност. В експозето си пред Съвета, на който този път присъстваха и много студенти, ректорът проф. д.а.н арх. Борислав Борисов обърна внимание на стопанисването на голямата материална база на кампуса, останала още от годините, в които училището е било военизирано. „Уважаемите колеги от Академичния съвет знаят, че моята практика при вземането на отговорни управленски решения е след задълбочено обсъждане и премисляне. Така е и този път с реализирането на идеята за обновяването на спортния комплекс”, направи встъплението си ректорът. „Преминали сме през всички правила за подобно обновяване на базата и смятаме, че нашите студенти, а и кандидат-студентите, ще имат уникално място, където да развият своите спортно-технически умения, а и да поддържат своя жизнен статус”, увери проф. Борисов, след което връчи награди плакети на отличили се студенти в област­та на спорта. След завършване на деловата част на Съвета ректорът на ВСУ беше любезен да отговори на няколко въпроса на в. „Строител”. Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, ректор на ВСУ „Любен Каравелов”: Дипломите на нашите студенти се признават навсякъде в Европа Проф. Борисов, има нещо символично във факта, че Академичният съвет на ВСУ „Любен Каравелов” се проведе на 3 април – на датата, на която София е избрана за столица на Княжество България. А точно преди 10 години излезе първият брой на в. „Строител”, с който ВСУ поддържа сериозни професионални и творчески контакти. Наистина това съвпадение е символично. Ние, професионалистите, си даваме сметка, че при избирането на София за столица именно изграждането й като модерен европейски град е било в основата на възраждането на българската държава. Излизането на първия брой на в. „Строител“ преди 10 години също е свързано със строителството както в София, така и в цялата страна. Във ВСУ обучаваме студенти и докторанти в градоустройствените принципи, архитектурните и инженерните особености и специфики на развитието на нашите градове, включително и на София както от създаването й до сега, така и по отношение на нейното бъдеще и перспективно развитие. Чрез планиране, проектиране и строително реализиране на идеите на нашите възпитаници София ще става все по-красива и все по-модерна като предпочитано място за живеене на нашите съграждани. Привлекателността на архитектурата и на строителството са безспорни, но в тези специалности се изучава и математика, механика, съпротивление на материалите и още доста предмети, за овладяването на които младежите ще трябва да положат сериозни усилия. Всеки кандидат-студент съгласно традициите на ВСУ и практиката полага съответните изпити, като се отделя специално внимание на подготовката по математическите умения. Математиката е в основата на специалностите „Архитектура” и „Строителство на сгради и съоръжения”, които са и водещи във ВСУ. Ние, преподавателите, не подценяваме ни най-малко математиката като общообразователна дисциплина, която задължително продължава да се изучава в първите курсове, независимо от факта, че профилирането в дисциплини, които са различни от общообразователните, става в по-горните курсове на обучение. Там стремежът ни е да дадем не само знания, но и необходимите умения на студентите да могат по-бързо и ефективно да се реализират в живота. Трябва да отбележа, че точно в този аспект нашето училище се слави с това, че завършилите го успяват да намерят своето професионално място. Една голяма част от строителните фирми се ръководят от специалисти, които са се дипломирали във ВСУ „Любен Каравелов”. За нас е чест и отбелязваме с гордост, че председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев е възпитаник на ВСУ. Едно от големите предимства на ВСУ е, че то е типичен кампус по стандартите на развитите западни държави – разполага със солидна учебна база, общежития, с добри възможности за прекарване на свободното време. В много близка перспектива ще имате и обновен спортен комплекс. Наистина ВСУ има характер на модерен кампус, в който са ситуирани всички необходими сгради за обучение и научноизследователска дейност. В него има симбиоза между общежития, спортни терени, зали и съоръжения, културен център с многофункционална зала, лабораторно-изследователски комплекс, библиотечна база, паркова зона и т.н. Обновяването на спортния комплекс се състои в реконструкция на големия стадион, който е с тревно покритие и дава възможност за провеждане на футболни турнири от всички възможни първенства, включително и на професионални отбори. Той разполага с лекоатлетическа писта, както и с трибуни с капацитет за присъствие на сериозна публика, която да наблюдава спортните събития. Отделно от този стадион се подготвя обновяването на друго съоръжение, което има размерите на футболен терен, но с изкуствено покритие и опция да бъде разделяно на три по-малки игрища за тренировки. И двата стадиона ще бъдат осветени с модерни и икономични технологии, даващи възможност за провеждане на събития и в тъмната част на денонощието. Допълнително се предвижда реновиране на площадки за тенис, баскетбол и волейбол. Идеята е комплексът да задоволява нуждите на нашите студенти и преподаватели, но и да предоставя възможности за спортуване на жителите на града. По този начин ще подкрепим инициативите, свързани с това, че София е избрана за Европейска столица на спорта. Двустранните споразумения по програмата „Еразъм +” за 2019 г. с Испания, Италия, Латвия, Полша, Португалия, Румъния, Турция, Франция, Чехия са още един солиден аргумент младите хора да предпочетат да учат при Вас. Полагаме постоянни усилия за партниране с други университети от Европа, а и извън нея. Имаме споразумение с Казахстан, подготвяме такова и с Китай. Тези партньорства ни дават възможности както за студентски обмен, така и да дефинираме научноизследователски задачи, които представляват двустранен интерес. Продължаваме работата по реализирането на програмата „Еразъм +”. Амбицията ни е този обмен все повече и повече да се увеличава. Това допринася изключително много за опознаване на спецификата в овладяването на уникалните професии на строителен инженер и архитект. Радвам се, когато разбера, че много млади хора предпочитат да се обучават във ВСУ, вместо да изберат учебно заведение в някоя друга държава от ЕС. Нашите студенти имат възможност да практикуват своята професия навсякъде в Европа. Дипломите ни се признават от всички страни членки на ЕС. По време на тържественото отбелязване на 10-годишния юбилей на в. „Строител” Вие бяхте награден с плакет за доброто партньорство и успешно проведените съвместни инициативи. По повод на това се пошегувах, макар че по този начин исках да изразя реалната оценка за сътрудничеството ни с уважавания от гилдията в. „Строител”: „10 години са достатъчен срок не само за бакалавърска, не само за магистърска, но и за докторска степен в строителството. Затова заслужено бихме могли да присъдим на в. „Строител” степен „доктор“, ако разбира се, министърът на образованието и науката внесе такова предложение за промяна в Закона за висшето образование.”