Наука

Над 20 компании се включиха в изложението „Транс тренд 2019 – иновации, бизнес и образование в транспорта”

Георги Сотиров За трета поредна година ВТУ „Тодор Каблешков“ организира и изложението „Транс тренд“. През 2019 г. темата на събитието беше „Иновации, бизнес и образование в транспорта”. В него се включиха над 20 компании и партньорски организации, които представиха някои от най-новите инженерни технологии в транспортния, строителния, спедиторския и логистичния сектор. Сред тях бяха „Джи Пи Груп“ АД, „Българска железопътна компания“ АД, „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и др. Всички изложители получиха сертификати и статуетки за своето участие в „Транс тренд 2019”. Сред официалните гости бяха зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев, Калоян Паргов, зам.-председател на Комисията по транспорт и туризъм в Столичния общински съвет, проф. д-р Любен Тотев, ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” и председател на Съвета на ректорите, доц. Трайко Стойков – помощник-ректор на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - Варна, Иван Омайски, зам.-главен директор на ДП „Транспортно строителство и възстановяване”. „Ненапразно мотото на изложението е „Иновации, бизнес и образование в транспорта“. Няма нищо по-полезно от това да се организира актуална среща с преподавателите, студентите и докторантите. А ние искаме да дадем на нашите възпитаници такава основа, че те да бъдат подготвени много добре за реалния пазар на труда“, заяви проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова - ректор на ВТУ „Тодор Каблешков”. „Нашият кампус с европейски възможности за живот, учение, спорт и развлечения и тази година ще отвори вратите на залите и лабораториите за едно достойно младо поколение, което да продължи традициите на ВТУ”, добави тя. Бяха открити четири нови лаборатории, изградени с подкрепата на партньори от бизнеса - по „Комуникационни системи и устройства“, „Металознание и технология на материалите“, „Техническа безопасност на асансьорите“ и „Изпитване и експлоатация на газови съоръжения и инсталации“. Провеждането на изложението „Транс тренд” за пореден път доказа неоспоримата нужда от подобни мероприятия, на които може да се осъществява директна връзка между образованието и представителите на бизнеса. Тези събития показват на студентите и докторантите на ВТУ, че са взели вярното решение, избирайки да учат точно тук и търсейки професионална реализация именно в сферата на транспорта и транспортното строителство. Проф. д-р инж. Красимир Кръстанов, декан на факултет „Техника и строителни технологии в транспорта”: Необходима е гъвкава държавна политика за обучение по трудните инженерни специалности Проф. Кръстанов, в рамките на „Транс тренд 2019” особено беше застъпена тематиката на строителната механизация и подемно-транспортната техника. Как ще коментирате новостите от академичната позиция, която заемате? Новостите в областта на строителната механизация и подемно-транспортната техника са неизменна част от днешния свят и непрекъснато се сблъскваме с тях. И тази година на традиционното изложение в нашия университет бяха представени някои компании в тази област, които са световни лидери. Като декан на факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“ се гордея, че при откриването на изложението прерязахме лентата и на две нови лаборатории. Тези неща не могат да не ме радват, защото студентите ще имат възможност да се запознаят с най-актуалните съоръжения от тези сфери и реално ще могат да провеждат своите лекции и упражнения в среда, близка до производствената и експлоатационната. Това е добро доказателство, че засилването на връзката „образование – бизнес“ е много важна за бъдещата професионална реализация на обучаващите се във ВТУ. Вие сте един от авторитетите в областта на подемно-транспортните машини и строителните технологии. Имате публикации в страни като Русия, Полша, САЩ, Австралия, Великобритания. Това говори и за сериозния авторитет на ВТУ в Европа и света. За съжаление специалистите от областта на подемно-транспортната и строителната техника стават все по-малко, а нуждата от тях расте с неимоверни темпове. Не е тайна, че всички фирми от тази сфера изпитват необходимост от специалисти и работници. Може би има необходимост от по-гъвката държавна политика по отношение стимулиране на младите хора да изучават именно такива дисциплини. Добро решение, с което ВТУ „Т. Каблешков“ се гордее, е реализирането на платени стажове с наши студенти в редица фирми не само от тази област. Така компаниите имат възможност, финансирайки своите бъдещи кадри, да им покажат, че наистина се нуждаят от тях. Това е пътят. Осигуряване на стажантски програми, финансиране на научни проекти и разработки на млади хора, подкрепа и предлагане на атрактивни условия за реализация. Без бизнесът по някакъв начин да инвестира в студентите, не виждам как ще може да си осигури бъдещи кадри. А относно публикациите и работата ми в технологично развити страни, това е просто една стъпка, която съм извървял съвместно с колеги и самостоятелно, с която се гордея, че хората са се докоснали до моята дейност. Разбира се, тя е била оценена от тях, тъй като за някои публикации съм чакал от 6 месеца до 1 година да бъдат реализирани и това само може да ме радва. Продължавам да работя и да се стремя да върша нещата добре. Всичко, което съм правил, е било от името на ВТУ и се радвам, че университетът, който ме е подкрепял, винаги е бил част от моето представяне. Какво ще кажете за „Еразъм +" – едно предизвикателство както за Вас, така и за Вашите студенти? Програмата „Еразъм +” е много добра стъпка за докосване до образователната система на други страни, за опознаване на техните обучителни процедури и практическия поглед при реализиране на научни проекти, както и за изучаване на културните им традиции. Непрекъснато съм в контакт с колеги от чуждестранни университети. ВТУ има добре изградена структура от партньорски висши учебни заведения и институции - над 50 броя, където студенти и преподаватели ежегодно реализират своите мобилности. От проведените обучения и посещения в редица университети нашите студенти и преподаватели достигат до осъществяване на съвместни проекти с колеги от други ВУЗ-ове и затова тази програма е изключително полезна за тях. Предизвикателство е да отидеш, да видиш работата на останалите и да създадеш нещо ново, ползвайки добри практики и международен опит. Мисля, че особено за обучаемите това е много добро решение, от което те трябва да се възползват.