Наука

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов: Подготвяме кадри за стратегическите направления на държавата

Ролята на ВСУ в цялостния образователен процес непрекъснато нараства

Георги Сотиров Доц. Стоянов, как премина според Вас защитата на дипломните работи по специалността „Управление на инвестиционни проекти“? За пореден път Държавната изпитна комисия успя да се убеди в отличната подготовка на нашите студенти. Без излишна скромност трябва да заявя, че изключително високото ниво на придобитите от тях знания се дължи най-вече на сериозния преподавателски потенциал в Строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“. Стартирахме тази магистърска програма от 2001 г. и тя се доказа във времето като необходима за строителния бранш. През всичките 18 години, които не са никак малко, винаги е имало достатъчно на брой кандидати, желаещи да запишат и изучават тази материя. Става дума не само за бакалаври от ВСУ, но и за колеги, завършили Техническия университет, от УНСС, от нашия партньор УАСГ, както беше и на тази сесия. Трябва да отбележа, че ролята на ВСУ в цялостния образователен процес в страната непрекъснато нараства. Това го отдавам и на изключителната гъвкавост на академичното ръководство. Съумяваме да отделим достатъчно време на всеки един студент, така че той да получи максимума знания от своите преподаватели и асистенти и да придобие самочувствието и уменията да се развива сам и да надгражда в бъдеще всичко научено. Персоналните ни срещи, разговори и дискусии с всеки един от тези млади хора ги стимулира да мислят, да придобиват умения, сами да търсят онова, което професионално ги интересува, и успешно да го прилагат вече в строителните фирми, в които работят, или ще започват професионалния си път. Как премина тази година кандидатстудентската кампания? ВСУ „Любен Каравелов“ организира III сесия за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. до 9 септември. Това стана по решение на Академичния съвет, на който гласувахме възможността да увеличим броя на новоприетите студенти в двата факултета на ВСУ. За кандидатстване в строително-инженерните специалности като оценка в класирането може да се ползва резултат от Държавния зрелостен изпит, но за „Архитектура“ и САСС е задължително и полагане на изпити по математика и рисуване. Нашите очаквания за тази учебна година бяха реални и това е видно от приема. Квотите, които ни бяха предоставени от Министерството на образованието и науката, са запълнени на 100% в редовна форма на обучение. Казано с други думи – тенденцията младите хора да предпочетат да продължат образованието си в един уникален кампус, който няма аналог в България, е с положителни стойности. Това за мен като декан на Строителния факултет, а и за всички колеги, които помнят времената, когато за едно място при нас кандидатстваха по 10 - 12 души, е радостно и определено нараснала отговорност. Следствие на демографската криза, на различни фактори извън сферата на образованието и в нашето училище регистрираме известна преориентация на младите хора към специалности без математиката. Броят на кандидатстващите рязко намаля до 2 - 5 за едно място. Впрочем този приток на млади хора към технически университети не е валиден за всички. Политиката на държавата започна активно да налага различен подход към стратегическите специалности, като строителното инженерство, машинното инженерство и др., като се опитва да подпомогне насочването на младежите към такива университети, а ние от своя страна - да поддържаме високо ниво на образование в тези, пак повтарям, стратегически за България специалности. Какво ново да очакват Вашите студенти и най-вече първокурсниците? Новостите са както в материалната база, така и в сферата на обучението. Имаме договори с доста фирми, членове на Камарата на строителите (КСБ), за провеждането на заложените в учебната програма летни практики. И с повишаване ефективността на тези занимания се надяваме завършващите студенти да имат отчасти и реален опит в областта на строителството. Доста компании от бранша се управляват от възпитаници на ВСУ. Един от тях е председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. С личната помощ на такива колеги успяваме да подобряваме и материалната и информационната база на училището. В последната година ВСУ започна обновяването на спортния комплекс, който може да се използва не само от наши студенти и преподаватели, но и хора, които живеят в близост… Изцяло ще бъдат обновени два от стадионите, спортни площадки за волейбол, баскетбол, тенис, бодибилдинг на открито, зала за фитнес и др. С други думи – нашият университет ще има един цялостен спортен комплекс. С Камарата осъществяваме връзката между бизнеса и образованието, както в самия процес на подготовка на нашите студенти, така и за тяхното по-лесно реализиране след дипломирането им. Разработвате проекта „Изследване на маркетинга в строителството: разработване на референтна рамка“. Разкажете ни повече? Това е научноизследователска задача, на която съм ръководител и в която участват студенти и моята докторантка Ива Николова. С реализирането й целим да повишим подготовката на младите хора, които се включиха в проекта. Над 10 са научните задачи, които различни колективи от ВСУ „Л. Каравелов“ разработват и чиито ръководители са наши колеги. Тук отново ще повторя, че в колективите преимуществено участват докторанти и студенти с подчертан афинитет към тематиката. В тази връзка са и известните промени, които тази година направихме в учебните планове, така че те по-пълно да съответстват на живота. Това отново стана с помощта на КСБ и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Голямата ни идея и цел е завършващите бакалавърския и магистърския курс на ВСУ „Любен Каравелов“ да бъдат посрещани във фирмите като знаещи и можещи строителни инженери.