Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов: Подготвяме кадри за стратегическите направления на държавата

Ролята на ВСУ в цялостния образователен процес непрекъснато нараства

Прочетена: 138

Георги Сотиров

Доц. Стоянов, как премина според Вас защитата на дипломните работи по специалността „Управление на инвестиционни проекти“?

За пореден път Държавната изпитна комисия успя да се убеди в отличната подготовка на нашите студенти. Без излишна скромност трябва да заявя, че изключително високото ниво на придобитите от тях знания се дължи най-вече на сериозния преподавателски потенциал в Строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“. Стартирахме тази магистърска програма от 2001 г. и тя се доказа във времето като необходима за строителния бранш. През всичките 18 години, които не са никак малко, винаги е имало достатъчно на брой кандидати, желаещи да запишат и изучават тази материя. Става дума не само за бакалаври от ВСУ, но и за колеги, завършили Техническия университет, от УНСС, от нашия партньор УАСГ, както беше и на тази сесия.

Трябва да отбележа, че ролята на ВСУ в цялостния образователен процес в страната непрекъснато нараства. Това го отдавам и на изключителната гъвкавост на академичното ръководство. Съумяваме да отделим достатъчно време на всеки един студент, така че той да получи максимума знания от своите преподаватели и асистенти и да придобие самочувствието и уменията да се развива сам и да надгражда в бъдеще всичко научено.

Персоналните ни срещи, разговори и дискусии с всеки един от тези млади хора ги стимулира да мислят, да придобиват умения, сами да търсят онова, което професионално ги интересува, и успешно да го прилагат вече в строителните фирми, в които работят, или ще започват професионалния си път.

Как премина тази година кандидатстудентската кампания?

ВСУ „Любен Каравелов“ организира III сесия за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. до 9 септември. Това стана по решение на Академичния съвет, на който гласувахме възможността да увеличим броя на новоприетите студенти в двата факултета на ВСУ. За кандидатстване в строително-инженерните специалности като оценка в класирането може да се ползва резултат от

Държавния зрелостен изпит, но за „Архитектура“ и САСС е задължително и полагане на изпити по математика и рисуване.

Нашите очаквания за тази учебна година бяха реални и това е видно от приема. Квотите, които ни бяха предоставени от Министерството на образованието и науката, са запълнени на 100% в редовна форма на обучение.

Казано с други думи – тенденцията младите хора да предпочетат да продължат образованието си в един уникален кампус, който няма аналог в България, е с положителни стойности. Това за мен като декан на Строителния факултет, а и за всички колеги, които помнят времената, когато за едно място при нас кандидатстваха по 10 – 12 души, е радостно и определено нараснала отговорност. Следствие на демографската криза, на различни фактори извън сферата на образованието и в нашето училище регистрираме известна преориентация на младите хора към специалности без математиката. Броят на кандидатстващите рязко намаля до 2 – 5 за едно място. Впрочем този приток на млади хора към технически университети не е валиден за всички.
Политиката на държавата започна активно да налага различен подход към стратегическите специалности, като строителното инженерство, машинното инженерство и др., като се опитва да подпомогне насочването на младежите към такива университети, а ние от своя страна – да поддържаме високо ниво на образование в тези, пак повтарям, стратегически за България специалности.

Какво ново да очакват Вашите студенти и най-вече първокурсниците?

Новостите са както в материалната база, така и в сферата на обучението. Имаме договори с доста фирми, членове на Камарата на строителите (КСБ), за провеждането на заложените в учебната програма летни практики. И с повишаване ефективността на тези занимания се надяваме завършващите студенти да имат отчасти и реален опит в областта на строителството. Доста компании от бранша се управляват от възпитаници на ВСУ. Един от тях е председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. С личната помощ на такива колеги успяваме да подобряваме и материалната и информационната база на училището.

В последната година ВСУ започна обновяването на спортния комплекс, който може да се използва не само от наши студенти и преподаватели, но и хора, които живеят в близост… Изцяло ще бъдат обновени два от стадионите, спортни площадки за волейбол, баскетбол, тенис, бодибилдинг на открито, зала за фитнес и др. С други думи – нашият университет ще има един цялостен спортен комплекс.

С Камарата осъществяваме връзката между бизнеса и образованието, както в самия процес на подготовка на нашите студенти, така и за тяхното по-лесно реализиране след дипломирането им.

Разработвате проекта „Изследване на маркетинга в строителството: разработване на референтна рамка“. Разкажете ни повече?

Това е научноизследователска задача, на която съм ръководител и в която участват студенти и моята докторантка Ива Николова. С реализирането й целим да повишим подготовката на младите хора, които се включиха в проекта.

Над 10 са научните задачи, които различни колективи от ВСУ „Л. Каравелов“ разработват и чиито ръководители са наши колеги. Тук отново ще повторя, че в колективите преимуществено участват докторанти и студенти с подчертан афинитет към тематиката.

В тази връзка са и известните промени, които тази година направихме в учебните планове, така че те по-пълно да съответстват на живота. Това отново стана с помощта на КСБ и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Голямата ни идея и цел е завършващите бакалавърския и магистърския курс на ВСУ „Любен Каравелов“ да бъдат посрещани във фирмите като знаещи и можещи строителни инженери.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 08.08.2019. Категория Наука, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: