Наука

Със 750 първокурсници откриха учебната година в УАСГ

Възпитаниците на най-старото висше техническо училище днес реализират 87% от строителството у нас, подчерта ректорът проф. д-р инж. Иван Марков

Елица Илчева Георги Сотиров 77-ият випуск на най-старото висше техническо училище у нас – Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), влезе в учебните зали. По традиция началото на новата учебна 2019/2020 г. бе дадено в зала „Максима”, а домакин беше ректорът на УАСГ проф. д-р инж. Иван Марков. Специални гости бяха министърът на туризма Николина Ангелкова, главният архитект на София Здравко Здравков, кметът на район „Лозенец“ Любомир Дреков, председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев и др. Председателят на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев изпрати поздравителен адрес. Тази година близо 3000 ще се обучат в различните специалности и степени на квалификация в УАСГ. Около 750 са студентите, които прекрачват прага на университета за първи път. С уговорката, че всяка година повтаря част от думите в приветствието си, проф. Марков подчерта, че през 1942 г. в разгара на Втората световна война наред с участието си в нея България открива Технически университет, защото предците ни са мислили за бъдещето. „Приемам първия учебен ден като един от националните празници на България, тъй като без просвета няма напредък, няма развитие, няма живот“, подчерта професорът. И допълни, че възпитаниците на УАСГ днес реализират 87% от строителството и над 90 на сто от инфраструктурата у нас. „Първото нещо, което вижда всеки на летището, е създаденото от българските строители и проектанти, а това са нашите възпитаници. Родната архитектура е на високо ниво, което се оценява в целия свят. Напоследък контактите ни се разшириха не само в Европа, но и към Индия, Китай и още екзотични държави. Нашето обучение е изключително ценено в целия свят. Тук, уважаеми първокурсници, Ви приемат квалифицирани преподаватели с постижения в науката, които са и практикуващи архитекти и инженери, и от тях има много да се научи. Предстоят Ви години на усилен труд и от Вас ще се иска постоянство. Но това ще бъдат най-хубавите Ви години“, каза още професорът. Министър Ангелкова също поздрави бъдещите строители. Тя припомни, че миналата година Министерството на туризма е подписало споразумение за сътрудничество с УАСГ, и подчерта, че ролята на експертите от специалност „Геодезия“ е ключова за дейността на ведомството в управлението на морските плажове. „Мога да Ви кажа убедено, че Вие сте избрали най-доброто място. Пред Вас стои задачата да построите градовете, да откриете нашите грешки и да ги поправите. Останете в България и след 11-ия Ви семестър, защото трябва да правим страната си по-красива, а строителството е първият сектор, който може да промени родината. Всеки нов обект тласка цялата икономика напред, защото отраслите, които се ангажират след изграждането на една сграда, са много. Когато има строителство, това е ясен белег, че всичко върви и се развива“, заяви арх. Здравко Здравков, който е възпитаник на УАСГ. Радосвет Радев информира, че статистиката на МОН за първи път тази година сочи, че процентът на абитуриентите, които отиват да следват извън страната, е занижен до 7%, или 3500 младежи. „Отговорът е само един – българското образование става конкурентно и качествено“, подчерта той и посочи, че УАСГ е сред най-добрите университети в цялата държава. Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, ректор на ВСУ „Любен Каравелов“: Готвим студентите на висотата на европейските критерии за висше образование Откриха новата академична учебна 2019/2020 година във Висшето строително училище „Любен Каравелов” – София. Тържеството се състоя в основно ремонтирания Културен дом на ВСУ. Голямата зала беше изпълнена до краен предел от първокурсници, студенти и преподаватели. Събитието започна с традиционното внасяне на знамето на учебното заведение и под звуците на студентския химн Gaudeamus igitur. Под бурните ръкопляскания на студентите академичното ръководство начело с проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, ректор на ВСУ, доц. д-р инж. Анита Хандрулева, зам.-ректор, доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, декан на Строителния факултет, и доц. д-р худ. Александра Иванова, декан на Архитектурния факултет, заеха местата си на трибуната. ВСУ „Л. Каравелов” има над 80-годишна история, правоприемник е на специализираното Военно инженерно строително училище, създадено през 1938 г. с Указ на Н.В. цар Борис III. Учебното заведение е дало образование на много успешни в своята професия инженери и архитекти, допринесли за построяването на огромна част от сградите и съоръженията в България. „Няма голям и отговорен строителен обект в страната, където да не са работили наши възпитаници. Дори и председателят на УС на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Илиян Терзиев е завършил ВСУ“, заяви в словото си проф. Борисов. „Ние продължаваме достойната традиция да готвим студентите на висотата на европейските критерии за висше образование в сферата на строителството и архитектурата. Неслучайно всяка година наши ученици завоюват различни призови места в конкурси и състезания. Всичко това говори за качеството на образованието във ВСУ“, каза още ректорът и добави, че през последните години голяма част от завършилите ВСУ „Л. Каравелов” успешно се реализират в най-модерните и проспериращи държави в света – САЩ, Германия, Франция, Англия, Русия и др. „И те на своите отговорни работни места допринасят немалко за авторитета на своето училище“, сподели още проф. Борислав Борисов. Той припомни, че ВСУ поддържа партньорски отношения с 19 университета по строителство и архитектура от девет държави. Ректорът изтъкна още, че учебната база на училището е с модерно оборудвани лекционни зали, специализирани кабинети и лаборатории, компютърен комплекс и библиотека. „Една от големите придобивки за настоящите и бъдещите студенти на ВСУ „Л. Каравелов“ е новостроящият се спортен комплекс, който ще отвори врати съвсем скоро“, подчерта в заключение проф. Борисов. След това доц. Хандрулева прочете поздравителните адреси до ВСУ по повод началото на академичната учебна година. Сред тях бяха приветствията от името на Цвета Караянчева, председател на Народното събрание, от инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, от генерал-майор д-р Груди Ангелов - началник на Военна академия „Г. С. Раковски“, и др. Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“: Ще осъществите първите си стъпки в една нелека, но перспективна професия Официално беше открита и новата академична 2019/2020 г. във ВТУ „Тодор Каблешков“. В зала „Юбилейна” присъстваха Ангел Попов, зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, доц. д-р Николай Цонков, член на парламентарната Комисия по образованието и науката, студенти, преподаватели, служители и гости. Ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова поздрави всички за началото на учебната година и се обърна към новоприетите студенти с думите: „Вие, скъпи млади колеги, направихте добър и обмислен избор. Защото тук, при нас, Вие ще осъществите първите си стъпки в една нелека, но перспективна и предлагаща добра реализация професия, тази на специалистите в областта на транспорта и транспортното строителство”. В словото си тя специално съобщи високата обща оценка от 9.10, която Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация е дал на ВТУ „Т. Каблешков“. Проф. Тодорова спомена и множеството ремонтни и строителни дейности, извършени на територията на университета с цел подобряване на учебния процес и обновяване на материално-техническата база. По традиция като част от официалната церемония по откриването на учебната година ректорът на ВТУ лично връчи студентските книжки на първокурсниците от всички специалности, приети с най-висок бал. В рамките на тържествения ден бяха официално открити четири обновени учебни зали и една лаборатория - „Симулация и управление на трафика“ към катедра „Технология, организация и управление на транспорта“.