Наука

Проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов: Книгата „Строителство на автомобилни пътища” е резултат на натрупаното през последните 10 г. знание

Обичам да мисля за учебниците като за инструменти – те са толкова добри, колкото човекът, който ги използва

Научната литература у нас се обогати с издаването на книгата-учебник „Строителство на автомобилни пътища“. Тя е написана от колектив на Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ при Факултета по транспортно строителство в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в състав: проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, гл.ас. д-р инж. Ванина Попова, гл.ас. д-р инж. Ирена Сулай, гл.ас. д-р инж. Христо Грозданов, ас. д-р инж. Марин Дончев, д-р инж. Иван Кацаров и инж. Грета Георгиева. За книгата пред вестник „Строител“ разказва проф. Николай Михайлов, който е ръководител на Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към Факултета по транспортно строителство в УАСГ, член на ИБ и УС на Камарата на строителите в България и председател на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД.


Проф. Михайлов, пандемията накара хората да се обърнат към словото и сякаш издателствата не са в криза. Има ли конкретна причина или провокация да издадете книгата-учебник „Строителство на автомобилни пътища“, може ли да се каже, че е резултат от т.нар. ковидпауза?

Коронавирусът се оказа онова нещо, което ни събуди и насочи вниманието към две неща. Първо, ние осъзнахме крехкостта на нашия свят и необходимостта да се излекуваме от страха и да се концентрираме върху Човека и неговите ценности. И второ - независимо в коя точка на света учим, преподаваме, работим и живеем, все по-осезателно усещаме потребността от многоброен образован елит, който е готов да включи наученото знание в знание на действието, в полза на общността, а не да го пази за себе си.

Книгата „Строителство на автомобилни пътища“ я написахме с колеги от Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ при Факултета по транспортно строителство, УАСГ, и тя не е отговор нито на ковидкризата, нито на някаква конкретна причина. Тя е резултат на натрупаното през последните 10 години знание, което екипът придоби с активната си работа в различни направления както в структурата на УАСГ, така и в дейности, свързващи академичната и професионално-приложна сфера, насочени към целия строителен бранш в България, Балканите и Европа - Националната конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, Българския форум за транспортна инфраструктура, който от 2018 г. е официален Национален комитет на България към Световната пътна асоциация (PIARC), възобновявайки историческото място на страната, която е сред учредителите на PIARC още през 1909 г., Научноизследователския център „Безопасни пътища“ към катедрата и т.н.

 

Вие имате през годините два учебника, свързани със строителството на автомобилни пътища, каква е целта Ви с този?

За мен бе истинско удоволствие да работя с младите хора от екипа и се радвам, че успяхме да представим система от знания за изграждането на безопасна пътна инфраструктура в един по-широк контекст, който обхваща дейностите по прилагането на съвременни технологии и ефективни материали. В книгата се фокусираме на изграждането на пътната инфраструктура като един от трите фактора за безопасността на движението – човек - автомобил - път, показваме кои са характеристиките на пътя, които от гледна точка на съвременната пътна наука и техническите изисквания осигуряват безопасност на движението в условията на силно развиващия се през последните години автомобилен парк и неговите по-големи възможности по отношение на мощност, скорост и брой коли.

Добре представена е и взаимовръзката между отделните елементи на изграждането на пътната инфраструктура през призмата на безопасността. Книгата включва основните изисквания и норми при строителството на пътища, които задават посоката, но по-важното е, че описва стъпките, критериите, изискванията и всичко, което е необходимо, за да се изготви качествено задание с последващите етапи на проектиране и физическото изпълнение на инвестиционния проект. Учебникът надгражда основите в областта на планиране и управление на пътната мрежа. Той представя и най-съвременните и иновативни тенденции в изграждането на пътната инфраструктура. Постарали сме се за всяка от темите чрез QR (Quick Response) код да представим и актуално видео съдържание.

 

Към кого адресирате книгата?

Създадохме книгата за студенти, докторанти, дипломирани инженери, архитекти, специалисти в управлението на инфраструктурното строителство, проектанти, надзорници, мениджъри на големи пътни проекти, експерти и ръководители в организации с държавно участие и държавната и общинска администрация. Постарахме се да структурираме съдържанието така, че да задава стандарти, които разясняват на всеки, независимо дали го използва като първоизточник на знания, помагало, справочник или ръководство, какво се очаква да знае за строителството на пътищата, както и да помага на четящия да бъде отговорен за собственото си учене.

Обичам да мисля за учебниците като за инструменти - те са толкова добри, колкото човекът, който ги използва. Чук в ръцете на компетентен зидар може да се използва за създаване на страхотен мост или изящна катедрала. В ръцете на някой друг резултатът може да е паянтовa барака. Как ще се използва книгата, зависи от адресатите. Ние, авторите на учебника, знаем, че за да се съгради устойчив и красив мост, освен „чук“ са необходими още много други инструменти, които ние, преподавателите, сме готови да добавим към програмата на студенти и докторанти, а останалите специалисти имат знания и опит къде да ги открият.

За нас е важно книгата да е полезна, независимо в каква роля е ползвателят й – обучаващ се студент, инженер, архитект, проектант, икономист или специалист, занимаващ се с управлението на инфраструктурно строителство в публичния или частния сектор, и да се ползва с лекота. В България е необходимо да се създаде ясна система за изготвяне на задание в инфраструктурния инвестиционен и строителен процес, в която елементът безопасност на пътя е отправна точка.

 

Какво е за Вас пътищарството, Вие сте и от двете страни, така да се каже - и преподавател, и практик?

Изборът да градиш живота си чрез професията на пътищаря е нелек, но пътят по него е предизвикателство, той е вътрешната сила, която Ви води напред. Всеки, който иска да придобие знания, умения и отговорности в тази професия, знае, че тя създава стойност в настоящето и оставя следа в бъдещето.

В книгата читателят ще открие текст на акад. Антон Дончев със заглавие „Духът на Пътя“, ще цитирам по памет: „И тъй – всеки земен път е нишка от стълба към небето… Но земните пътища трябва да изминат дълъг-дълъг път - преди да се превърнат в звездни пътища… Българите вървят от изток на запад като лъч от слънцето. От времето, когато сме дошли на Балканите, ние винаги сме били на Балканите – до ден-днешен. Българите живеят в земя-звезда, в тази земя кръстовище на лъчи и пътища.“ Геостратегическото разположение на България дава шанс на страната за привличане на големи транспортни потоци от целия регион.

 

По какво работите в момента?

Различни са проектите, с които съм ангажиран, но този, за който ще споделя, е свързан с просветителите първоучители Св. св. Кирил и Методий, братята, които през IX век променят езиковата карта на Европа. Преди три години се ангажирахме чрез Фондация „Трейс за хората“ да организираме благотворителна кампания с кауза: Изграждане паметник на братята просветители и първоучители Св. св. Кирил и Методий, град Цариброд, Р. Сърбия. Вече сме на финала. В българската история има безброй примери, в които превръщането на един в ние е сила, която създава бъдеще.