Наука

Доц. д-р арх. Юлия Илиева, декан на Архитектурния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“: Изложбите на дипломни проекти на студенти по архитектура станаха традиция

Провеждаме иновативна кандидатстудентска кампания

Доц. Илиева, скоро бе открита изложба на дипломни проекти на студенти, специалност „Архитектура“, випуск 2022 г., организирана от Съюза на архитектите в България, ВСУ „Любен Каравелов“ и Студентския съвет на висшето училище. Началото й обяви председателят на САБ проф. д-р арх. Тодор Булев, като даде много висока оценка на представените творби.

Провеждането на изложби на дипломни проекти по специалност „Архитектура“ се превърна в традиция за нашия факултет. Последната бе открита на 7 март в приятното пространство на Централния дом на архитекта в столицата. Проф. д-р арх. Тодор Булев поздрави дипломантите за тяхната усърдна работа и им пожела много успехи и вдъхновяващи проекти и занапред. Специален гост на събитието бе изп. директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев.

Дипломните идеи на арх. Христо Дечев и на арх. Яна Лефтерова бяха отличени с награди на САБ. Тази на арх. Дечев е на тема „Втори градски център на Велико Търново“. Той е съчетал градоустройствен проект и проект на модерен експозиционен център.

Разработката на арх. Лефтерова представлява експериментален културно-образователен комплекс, включващ основно училище, прогимназия, гимназия, културен дом и детска градина. В проекта на арх. Лефтерова архитектурните и дизайнерските решения целят създаване на стимулиращи учебни пространства и са съобразени с естественото поведение на децата.

Бих искала да изкажа специални благодарности от ръководството на ВСУ „Л. Каравелов“ към проф. Тодор Булев за съдействието, което ни оказа при организирането на изложбата, и за това, че Съюзът на архитектите в България отвори вратите на своя дом за младите специалисти.

 

Започна новата кандидатстудентска кампания 2022 – 2023 г., на какви методи залагате? Как ще коментирате приема за учебната 2021/2022 г. и какви резултати показаха желаещите да влязат във ВСУ?

С цел популяризиране не само на специалностите, които се преподават във висшето учебно заведение, но и на възможностите за кандидатстване, се реализират кампании, включващи субсидирани постове и реклами във Facebook и Instagram. Изградена е цялостна визия на рекламни изображения и портал за кампанията. Всички специалности във ВСУ са подробно представени на интернет адрес https://priem. vsu.bg. За всяка от тях е посочена информация за: възможностите за реализация, които тя предлага; професионалните знания, които съответната специалност дава; необходимите документи, които се подават за участие в конкурсния изпит; срок на обучение; квалификация и др.

Ние провеждаме иновативна кандидатстудентска кампания, в която водеща роля имат младите хора. Факултетът и висшето училище се представят на специализирани форуми, борси и др. Архитектурният факултет, в т.ч. преподаватели, студенти и служители, се включва активно в общоучилищната кандидатстудентска кампания в строителни гимназии, училища по изкуствата и други с подходящ общообразователен профил в страната. Наши студенти посещават завършените от тях средни учебни заведения и представят ВСУ.

Друга успешна практика, която е въведена отскоро, е реализиране на посещения на ученици от горните класове във ВСУ „Любен Каравелов“. Така бъдещите ни кандидати се запознават с учебния процес и с условията на живот в нашия кампус. Например на 1 юли 2021 г. се проведе дискусионен форум на тема „Предизвикателства пред съвременното строително образование“. В него взеха участие преподаватели от Архитектурния и Строителния факултет, както и учители от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ – Бургас. Срещата бе ползотворна и градивна.

Приемът за учебната 2021/2022 г. беше организиран в четири сесии – през март, юли и две през септември. Ако трябва да коментирам постигнатите резултати от студентите за специалност „Архитектура“, то следва да отбележа, че през първата сесия на изпита по математика 85% от оценките са шестици, а при втората отличните оценки бяха 50%.

Съгласно календарния график за прием на студенти за учебната 2022/2023 г. той се осъществява в две сесии – 14.02. - 16.03 и 13.06 - 06.07. При наличие на свободни места ще бъде обявена трета сесия за прием.

Европейската нотификация на специалност „Архитектура“ е предмет на гордост и удовлетворение за висшето ни училище. Ние сме част от семейството на университетите, които имат квалификация да осигуряват архитектурно образование на европейско ниво.

Като декан на Архитектурния факултет не мога да не отбележа и факта, че през настоящата учебна година има засилен интерес към предлаганите от нас магистърски програми след завършена бакалавърска или магистърска степен. Такива са „Опазване на архитектурното наследство“, „Дизайн“, „Урбанизъм“, „Защита на населението – строителна пожарна и аварийна безопасност“ и „Ландшафтна архитектура“, като приемът се осъществява с отделен ред, публикуван на сайта на ВСУ.

 

От началото на пандемията учебният процес непрекъснато търпи промени. Как се справяте с предизвикателствата на COVID-19?

Промените в световен мащаб, конкурентната среда, различните условия на работа и образование в пандемия поставиха началото на новото ни „академично аз“. Знаете израза „живеем тук и сега“, но реалността е почва за едно по-различно бъдеще в образованието, което ще се променя глобално и технологично. Ние като екип – ръководство, преподаватели, студенти, докторанти и служители, пренастройваме нашия „академичен часовник“.

Считам, че ВСУ „Любен Каравелов“ се справя достойно с всички предизвикателства и в подкрепа на това е целият учебен процес, връзката преподавател - студент, различните събития, които организираме, процедурите по Закона за развитието на академичния състав в Република България и др. Пандемията не само ни даде урок, тя отвори врати за едно бъдещо ново начало – възможностите за развитие на дистанционните форми на обучение.

За учебната 2020/ 2021 г. от края на ноември 2020 г. до април 2021 г. беше въведен неприсъствен учебен процес. Ръководството на ВСУ положи максимални усилия в условията на тази епидемична обстановка да бъдем гъвкави, като при възможност преминавахме от неприсъствена в хибридна и в присъствена форма на обучение. От средата на май 2021 г. часовете за упражнения, практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти се осъществяваха присъствено. За регулираните професии, каквато е специалност „Архитектура“, прекият контакт между студент и преподавател е от изключително голямо значение за постигане на високо качество на обучението.

 

Продължава да се обсъжда идеята за редуциране и окрупняване на висшите училища. Как ще коментирате това?

На Съвета на ректорите, който се проведе на 22 февруари, не е представен план за редуциране и окрупняване, касаещ ВСУ. Информацията, която получаваме за предстоящия процес, идва само от медиите и това ме затруднява да говоря в конкретика.

Висшето строително училище е формирано на 4 ноември 1938 г. съгласно Указ № 22 на цар Борис III и е с дългогодишни традиции в подготовката на специалисти с висше образование в областта на архитектурата и строителството. Обучението, което предлагаме, е на съвременно ниво. Освен това кампусът на ВСУ „Л. Каравелов“ ни дава сериозно предимство пред другите университети. Това е едно уникално наше наследство от годините, когато тук са се готвили офицери с инженерно-строителна квалификация. Едно окрупняване на ВУЗ-овете чрез механично сливане би заличило идентичността, уникалния и специфичен характер на отделните учебни заведения, които са изграждани в продължение на десетилетия. От друга страна малките университети са по-гъвкави и адаптивни в условията на променяща се икономическа, социална, технологична и културна среда. ВСУ „Любен Каравелов“ е разпознаваемо с иновативния и индивидуален подход в образователния процес. Възпитаниците ни заемат достойно място в строителния бранш. Голяма част от тях са известни и уважавани строителни бизнесмени, практикуващи архитекти и инженери у нас и в чужбина. Някои работят на различни нива в държавния и частния сектор, занимават се с научноизследователска и преподавателска дейност и др.

Преди държавата да предлага подобни промени за окрупняване и обединяване на висшите учебни заведения, е необходимо да се изготви и представи обосновка на оценката за въздействието на тези мерки. Трябва ясно да се изложи и мотивацията на предложените изменения. Всяка една принудителна намеса отвън противоречи на академичната автономия на висшите учебни заведения.