Наука

Доц. д-р инж. Анита Хандрулева, ректор на ВСУ „Любен Каравелов”: Все по-често строителни компании се свързват с нас и предлагат стажантски и стипендиантски програми

Оценяваме високо възможността, която ни дава в. „Строител“ – свободно да споделяме нашите стремежи и постижения

Доц. Хандрулева, правим това интервю малко след рождения Ви ден, затова първо приемете поздравления от екипа на в. „Строител“ и пожелания за здраве и професионални успехи. Вие сте най-младият ректор в над 80-годишната история на ВСУ „Любен Каравелов“.

Сърдечно благодаря за оказаното внимание от в. „Строител” и за хубавите пожелания! Щастлива съм, че Висшето строително училище „Любен Каравелов“ има дългогодишно партньорство с Камарата на строителите в България и с официалното й издание. Оценяваме високо възможността, която ни дава в. „Строител“ – свободно да споделяме нашите стремежи, постижения, тревоги, свързани с висшето образование в областта на строителството и архитектурата.

ВСУ „Любен Каравелов” e правоприемник на специализираното Военно инженерно строително училище, създадено през 1938 г. с указ на Н.В. Цар Борис III. Това, че за първи път от съществуването си Общото събрание избра за ректор жена, за мен е знак, че обществото ни се развива, че професията на строителните инженери благодарение и на технологиите се променя. Дамите в строителния бизнес са също толкова успешни, креативни и проактивни, колкото и мъжете – и като експерти, и като мениджъри. Също така, както споменахте, съм и най-младият ректор в историята на висшето училище. Вярвам обаче, че по-важен от възраст­та е опитът. Заемайки тази престижна и не по-малко отговорна позиция, опитът ми като преподавател, учен с над 60 публикации и зам.-ректор в предходния управленски мандат е съществен капитал за мен.

В същото време в основата на моята управленска платформа стои модернизацията. Предизвикателствата пред образованието са много и е неизбежно да се променяме и развиваме без тях. Надявам се, че като млад човек успявам да направя този динамичен подход част от организационната култура на ВСУ. Пример за това колко важно е да бъдем отворени към промяната и да гледаме на кризите и като възможност, бе пандемията от COVID-19. Преподавахме онлайн или хибридно и при първата възможност върнахме студентите си в аудиториите, защото естеството на инженерното и архитектурното образование е такова, че присъственото обучение осигурява по-високо качество. Резултатите са по-добри и за обучаващите се, и за преподавателите.

 

Всъщност Вие сте най-младият ректор и сред колегите Ви от цялата страна, като ръководите успешно ВСУ и четете лекции в най-тежката катедра „Механика и математика“.

Професионалният ми път протече наистина интензивно. Имах възможност да натрупам опит като преподавател, като ръководител на катедра „Механика и математика“, като зам.-ректор и учен и съм благодарна за този шанс. Да бъда най-младият ректор в страната за мен е огромна отговорност и същевременно истинско признание. Знаете, че ректорът е само един от управленските органи в университетите. В този смисъл, когато постигаме успехи и правим крачки напред, това е резултат от работата и професионализма на много мои колеги, които са част от Академичния съвет и Общото събрание на ВСУ „Л. Каравелов“.

Преподавам дисциплини като „Съпротивление на материалите“ и „Строителна статика“, които са фундаментални в инженерното образование. Студентите ни се справят успешно с усвояването на материала. Стремим се да имаме индивидуален подход спрямо нуждите и нагласите на всеки един от тях, позитивна комуникация и диалогичност, както и не по-маловажното – да им осигуряваме достатъчно време за упражнения. Търсим обратна връзка с младите хора през целия период на тяхното обучение. Винаги се акцентира на опита от практиката, което ги улеснява и мотивира да полагат усилия към постигането на техните лични и професионални цели, да не се страхуват да споделят и развиват своите творчески идеи и планове, а напротив – ние да сме катализатор и спътник при тяхната реализация.

Преподавам и в магистърската програма „Фасаден инженеринг“, дисциплината „Софтуер за проектиране и визуализация“. В нея предоставяме систематизирани знания в една нова и актуална област, отново с подчертана практическа насоченост.

 

Приключи учебната година. Как бихте коментирали основните постижения на ВСУ?

Успехите ни са в няколко направления. На първо място ни радва фактът, че ВСУ „Любен Каравелов“ става все по-предпочитано от кандидат-студентите. Например 75% от местата по специалност „Архитектура“ бяха запълнени още след предварителните изпити през март т.г.

На второ място бих подчертала развитието на сътрудничеството с бизнеса. Все по-често строителни компании се свързват с нас и предлагат стажантски и стипендиантски програми за нашите студенти. По този начин още по време на образованието си те имат възможността да се запознаят с най-съвременните материали и технологии за строителство, както и с най-успешните бизнес модели. Също така и в Строителния, и в Архитектурния факултет често каним специалисти от практиката, които се включват активно в учебния процес. Задължителните практики при нас не са просто формалност, а напротив – провеждат се на реални строителни обекти, където се прави връзката между теория и практика.

Задълбочаваме все повече сътрудничеството си и с общини, и с държавната администрация като цяло, защото част от нашите студенти се насочват към реализация в технически отдели или специализирани експертни звена именно в институции и техните структури.

Друга насока, в която се развиваме, е научната дейност. През 2021 г. традиционната Международна научна конференция, която организира ВСУ, се проведе за 21-ва поредна година при голям интерес от страна на български и чужди изследователи и преподаватели. Много хора от ВСУ трупат преподавателски опит в партньорски университети в Европа и работят заедно със свои чуждестранни колеги по съвместни научни изследвания. Насърчаваме това сътрудничество, защото вярваме, че то допринася за повишаване на качеството на научните разработки, както и за развитието на научноизследователската дейност като цяло в страната.

 

Кои са най-съществените проблеми и трудности, с които се сблъскахте през тази учебна година?

Кризите в страната и света се отразяват и на нас. Въпреки че повечето студенти в редовна форма на обучение преминаха успешно през онлайн преподаването, за тези в задочна форма се оказа значително по-трудно адаптирането.

Кризите се отразиха силно и върху бюджета на университета. Поскъпването на тока и високата инфлация ни поставиха и продължават да го правят в изключително затруднена ситуация. Много бихме искали да подобрим средата на живот на нашите възпитаници чрез ремонти на студентските общежития, а се оказва предизвикателство да покриваме дори текущите си разходи за поддръжка на сградния фонд на училището.

Борейки се с проблемите на ежедневието обаче, не забравяме колко значима е нашата кауза – да предоставяме качествено образование. Започвайки своята практика, някои от випускниците на ВСУ отиват в чужбина, други остават в София, трети започват бизнес в по-малки населени места, като създават заетост и развиват цели региони в страната. Знаейки това, ние сме мотивирани да се справяме с всички проблеми и да не правим компромиси с качеството на обучение и образование, което предоставяме.

 

Проведохте много активна кандидатстудентска кампания.

Информирахме за предлаганите от ВСУ специалности по различни комуникационни пътища – срещахме се с ученици, представяхме специалностите в социалните медии, организирахме и участвахме в изложби и състезания. Съдейки от интереса, определено имаме нарастване на приетите студенти. Нашето желание е да привличаме младежи, които имат вътрешна мотивация да се занимават с архитектура или строително инженерство, защото образованието в тази област изисква постоянство и отдаденост. Това са регулирани професии, които са много отговорни и значими за обществото.

Щастливи сме, че магистърските програми, които предлагаме, са актуални и желани. Традиционно на висок интерес се радва една от тях - „Защита на населението“ („Строителна пожарна и аварийна безопасност”). Ще спомена и стартиралата през учебната 2021/2022 година магистърска програма по специалност „Фасаден инженеринг“. Като гости или преподаватели по нея се включиха специалисти от компании световни лидери в областта на изграждането на фасади.