Наука

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, преподавател и зам.-председател на Общото събрание на ВСУ „Любен Каравелов”: С КСБ работим за професионалното развитие на специалистите в бранша

Интересът не само към вече утвърдените, но и към новите специалности расте

Доц. Стоянов, освен преподавател във ВСУ „Любен Каравелов”, сте и зам.-председател на Общото събрание на висшето училище. Последните повече от две години в условията на ковид кризата, а и на икономическите и политическите сътресения административните структури на ВСУ са изправени пред различни предизвикателства. Как се справяте с тях?

Моите колеги ме избраха за зам.-председател на Общото събрание на ВСУ „Любен Каравелов“ преди няколко месеца. Това е сериозна отговорност. Надявам се, че ще оправдая доверието, което ми гласуваха.

Относно преживяното и наученото от пандемията от COVID-19 може да се говори много. С предизвикателствата се сблъскаха и ръководството, и преподавателите, и нашите студенти. Смятам, че успяхме да отговорим адекватно на всяка трудност. За изключително кратко време се научихме да боравим с новите технологии, да комуникираме чрез социалните мрежи, провеждахме лекции и упражнения в интернет пространството, курсовите работи се изготвяха в електронна среда. Възникваха проблеми и комични ситуации, но това остана в миналото. Сега вече и преподавателите, и студентите можем спокойно да провеждаме учебния процес в интернет среда.

Все пак за мен, а и за голямата част от колегите и нашите възпитаници, живият контакт не може да бъде заменен от интернет, било то чрез вербална, епистоларна или визуална електронна връзка. Поради тази причина отговорихме на желанието на студентите и при спазване на много строги мерки бяхме сред първите висши училища, които възстановиха присъственото обучение. Бяха закупени и монтирани на възловите места датчици, сигнализиращи за висока температура, следеше се за носенето на защитни маски и други. Сключихме договор с лицензирана медицинска лаборатория и всяка сутрин влизащите на територията на ВСУ „Любен Каравелов“ бяха тествани, а желаещите можеха да си направят и антигенен тест. Под много строг контрол от страна на ръководството на училището се провеждаше дезинфекцията, пръскането с препарати и наличието на антибактериални средства във всяка зала. Всички мерки, които се предписваха от правителството на страната, се прилагаха стриктно и при нас.

Най-важното е да бъдем максимално полезни за обогатяване на знанията на нашите възпитаници. За мен като преподавател е от изключителна важност живият контакт със студента. Когато си в залата, усещаш присъствието на младите и можеш да предизвикваш тяхното любопитство и да приковаваш вниманието им почти на мига. Това във виртуалната компютърна стая е много по-трудно поне за мен.

Надявам се, че сме научили доста в годините на пандемия и ще можем да отговорим адекватно на следващи предизвикателства.

 

На прага сме на новата учебна година. ВСУ приложи интересни нововъведения по време на кандидатстудентската кампания – заложихте много на интернет. Разкажете повече.

Нашето ръководство се стреми да информира младежката аудитория по най-различни начини за предимствата на обучението във ВСУ „Любен Каравелов“. Все повече залагаме на рекламните кампании в различните социални мрежи, като например Фейсбук. Ръководството е наясно, че до младите хора много по-бързо може да се достигне именно чрез глобалната мрежа, а не използвайки традиционните пътища.

Разбира се, не сме загърбили и традицията. Правим посещения в специализираните училища в страната, в които участват преподаватели, студенти и бивши ученици. Аз също съм бил част от подобни прояви, като последно тази пролет посетих няколко гимназии по строителство и архитектура. Много ми беше приятно, че забелязах интерес към ВСУ „Любен Каравелов“ от страна на учениците, а и любопитство от страна на учителите. Академичният съвет на специализираното ни висше училище прие една възможност с предимство да бъдат приемани кандидат-студенти, които са се проявили на регионалните и национални състезания „Най-добър млад строител“, от което вече се възползваха младежи.

 

Продължавате успешно да развивате бакалавърските програми по специалностите „Строителство на сгради и съоръжения“, „Строителен мениджмънт“, „Строително инженерство“, „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения“, както и „Защита на населението (Строителна, пожарна и аварийна безопасност)“. Нараства ли интересът сред младите хора към тях?

ВСУ „Любен Каравелов“ непрекъснато обновява своите бакалавърски и магистърски програми заедно с традиционните. Интересът не само към вече утвърдените, но и към новите специалности расте, което не може да не ни радва. Законът за висшето образование ни дава правото в магистърските ни курсове да каним за лектори водещи специалисти от строителния отрасъл и ние се възползваме от това. Гостите представят своите постижения, споделят опита си с младите чрез провеждане на една или няколко представителни лекции. Това много се харесва на студентите, защото се разчупва чисто академичната форма на преподаване, получават възможността да се потопят и черпят от опита на специалистите от практиката там, където са се насочили и те самите. Лекциите обикновено завършват с множество въпроси, които вълнуват бъдещите специалисти. Не пропускаме да водим своите студенти и на строежи, защото сме разбрали, че за тях е много полезен непосредственият контакт с мястото, където ще работят, и докосването до материята, която ще стане тяхна съдба.

 

Готов ли е кампусът с неговите библиотеки, лекционни зали, общежития, студентски центрове, зали за хранене, с парковата и спортната среда за началото на новата академична година?

Кампусът на ВСУ „Любен Каравелов“ е бил и си остава наша гордост. Ние сме едно от малкото специализирани висши училища, което може да се похвали с кампус в истинския смисъл на този термин. Място, където може да се съсредоточи целият студентски живот – провеждане на лекции и упражнения, лабораторни занимания, спорт, почивка, забавление, хранене. И в момента текат ремонтни дейности по цялата ни над 100 декара площ.

Специалисти от отдел „Управление на собствеността“ работят за това да направят все по-привлекателно и уютно нашето училище. Именно те може да отговорят дали кампусът вече е готов за новата учебна година. Смятам, че след многобройните посещения на екипа на в. „Строител” във ВСУ ще се съгласите, че базата на висшето училище става все по-красива и удобна.

 

Вие активно работите с Камарата на строителите в България (КСБ) за повишаване на професионалната квалификация. Как ще продължи сътрудничеството в сферата?

Благодарен съм на съдбата и на колегите от КСБ, че се довериха на мен. От много години с Камарата работим за професионалното развитие на специалистите в бранша. Разбира се, като преподавател аз мога да се включа в тясно специализирани направления, свързани с подготовката на конкурсна документация, планирането, контрола и отчитането на строителството, организирането на дейностите и на строителната площадка, здравословните и безопасни условия на труд и други. С удоволствие работя със специалисти от офертни отдели, оперативно ръководство на строителството, планов и контролен отдел, технически и проектови ръководители и други.

Надявам се заедно с колегите от „Строителна квалификация” АД да продължим да реализираме все повече нови инициативи за подпомагане и повишаване на квалификацията на специалистите от бранша. Правим го с чисто сърце и с убеждението, че по този начин сме полезни и допринасяме за утвърждаването и просперитета на българския строител.