Наука

Форумът „Лидерите, които строят” събра строителни компании със студенти от УАСГ

В. „Строител“ бе медиен партньор на инициативата

В Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се състоя интерактивен форум - „Лидерите, които строят“. Инициативата събра на едно място 40 големи строителни фирми със студентите от УАСГ, които се запознаха с дейността на компаниите по нетрадиционен начин. Организатор на събитието бе фирма Hobelix, а в. „Строител“ бе медиен партньор.

Програмата включи лекции по темите „Образование“, „Опазване на културното наследство“, „Алтернативни енергийни източници и суровини“, „Качество и цена на строителството“ и други. Началото на лекционната част даде проф. д-р инж. Фантина Рангелова, преподавател в УАСГ и председател на УС на Българската асоциация по управление на проекти в строителството, която представи предизвикателствата пред съвременното висше образование. В своето изложение тя посочи, че индустриите непрекъснато се развиват и това трябва да стане основа на всички парадигми. Според нея

висшето образование трябва да създава специалисти, които да са конкурентоспособни на глобалния пазар на труда

и да могат да се справят с новите предизвикателства.

Проф. Рангелова подчерта, че масовостта на висшето образование е причина за намаляване на качеството му и още в началото на обучението трябва да се обърне внимание на интересите на всеки студент, за да може те да се доразвият. Важно е то да бъде насочено към конкретната личност и към постигането на краен резултат.

Проф. Рангелова коментира и висшето строително образование. „То трябва да върви ръка за ръка с конкретна практика в сферата. Това може да се случи, ако между образователните институции и браншовите организации като Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране се поддържа тясна връзка“, заяви проф. Фантина Рангелова.

За интерактивната част от форума в централното фоайе на УАСГ бяха изградени щандове от рециклируеми материали,

където посредством 3D технологии компаниите представяха дейността си и поставяха любопитни задачи на участниците.

Един от щандовете бе на „Джи Пи Груп“ АД. Представителите на дружеството обясниха, че участват в изложението, за да опознаят студентите. Компанията беше подготвила презентация, която нагледно представяше част от обектите, изградени от „Джи Пи Груп“ АД, както и дейността на фирмата. Студентите, запознали се с видео материала, получаваха пъзел, на който е изобразен проект от презентацията. Тяхната задача бе не само да го сглобят, но и да разпознаят обекта.

Друга компания със собствен щанд бе „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД. От дружеството поясниха пред в. „Строител“, че са подготвили

загадки и въпроси за младите хора.

Всеки желаещ можеше да сглоби макет на ВиК възел, използван в домакинствата. На щанда на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД студентите можеха да разговарят с различни специалисти от компанията, сред които инженери, представители от отделите за безизкопни технологии и високо строителство, със специалисти по безопасност на труда.

На всеки щанд

студентите получаваха печати, които им гарантираха награди в края на проявата.

При събирането на 40 печата някои от наградите бяха посещение на фабрики или обекти на компании, участващи в изложението, практически курс за планиране по метода LEАN, директор на компанията за 1 ден, а при по-малко печати взимат много предметни награди.

Във фоайето на УАСГ бе изградена и VR кула, в която част от компаниите представиха дейността си в 3D формати. В нея посетителите можеха да се разходят виртуално из различни международни проекти, да са част от монтаж на скеле или да проследят изграждане на стени и покриви. Интересно VR преживяване бе и гасенето на избухнал в огън офис със специално предназначен за целта пожарогасител, като се засичаше и времето, за което това се случваше.