Наука

Марияна Биволарова, директор на ПГС - Силистра: Радваме се на изключително добро партньорство по много инициативи с ОП на КСБ

Стремежът ни е максимално добре да преподаваме модерните неща в строителните специалности

Г-жо Биволарова, повече от 60 години едно от най-авторитетните професионални училища в Североизточна България готви кадри за строителния бранш.

Гимназия „Пеньо Пенев“ е едно от малкото училища в Североизточна България, което успя да се запази като подготвящо кадри за отрасъл „Строителство”. Гордеем се с успехите на нашите възпитаници. Част от тях продължават своя път по специалността, други се насочват към по-модерни професии, но в по-голямата си част са едни успели хора.

От няколко години разширихме кръгозора си и днес вече се радваме на сериозен интерес в специалността „Интериорен дизайн“. Така осъществихме една наша мечта, но и запълнихме празнота в образованието в нашия регион и децата с творчески заложби получиха възможност да се развиват при нас. Беше трудно да привлечем за учители тесни специалисти, но успяхме.

           

Вие сте и финансист по образование. В икономическите условия, в които сега живеем, успявате ли да плащате по-големите разходи за отопление и не само? Вариант ли е дистанционното обучение?

Справяме се доста трудно със сметките. Крайно ограничените средства не дават възможност да правим ремонти, както и да закупуваме оборудване и техника. Класовете ни не са пълни, а когато една паралелка е под 18 души, трудно се издържа финансово.

През годините правихме опити да газифицираме училището, но без успех. Добре че с помощта на МОН ремонтирахме парната инсталация и днес, макар и с много икономии, имаме отопление. Училището е строено в края на петдесетте и началото на шестдесетте години на миналия век. След толкова време неотменно предстоят ремонти. Критична точка сега е изграждането на ново нафтово стопанство с цистерна за гориво. Чакаме финансиране от МОН, което е крайно належащо, защото заради страх да не загубим гориво сега, правим чести доставки, което допълнително ни затруднява.

Трудно е с парите и за екипа на гимназията. Тук основните заплати са стартовите по КТД, а задачите на един служител са изключително много. Законодателството не прави много разлика между малко и голямо училище. За моя радост срещам подкрепа във всеки колега.

Дистанционното обучение в електронна среда не ни плаши. Дори и сега, когато обстановката не налага, учителите използват платформата Microsoft Teams за споделяне на уроци, домашни работи и упражнения с учениците. Готови сме за цялостно преминаване, но ни се иска то да не се случва.

Кои бяха предпочитаните специалности тази година?

Силистра е с намаляващо население и всяка година борбата за ученици сред училищата е огромна. Бих казала - некоректна и агресивна. Статистическите данни показват, че в областта резултатите в образованието са изключително незадоволителни. Ние сме сред тези с най-нисък успех на държавните зрелостни изпити. Затова при кандидатстване конкурентната среда липсва сред учениците.

Ние нямаме прием в специалностите „Строител“ и „Строител-монтажник“ от учебната 2008/2009 г. На трудовия пазар са търсени и добре заплатени, но трудни и затова пренебрегвани. Средно в паралелките имаме до 16 ученици.

Две са основните ни специалности - „Строителство и архитектура“: професия „Строителен техник“ и „Интериорен дизайн“: професия „Дизайнер“. И двете дават възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация и много добра реализация на трудовия пазар.

Гимназията се стреми да развива творческо и пространствено мислене, комбинативност и последователност в разработването и реализацията на архитектурни и дизайнерски проекти.

Опитваме се максимално да преподаваме новите и модерните неща в отделните професии. Всички кабинети са обзаведени с преносим компютър и мултимедиен проектор. Работилниците за специалност „Строителство и архитектура“ са добре оборудвани. Имаме два компютърни кабинета, като в единия има инсталиран и плотер на разположение на бъдещите техници и дизайнери. И затова и печелим много награди в състезанията, в които участваме.

Тази година осъществихме пътуване в Испания по проекта „Подобряване на професионалните дигитални компетенции в архитектурата и интериорния дизайн“, финансиран по програма „Еразъм +” в партньорство с AsociacionMundus. Един месец учениците ни разширяваха своите компетенции. Под наставничеството на опитни специалисти от практиката младите хора затвърдиха наученото в училище и усвоиха нови знания и умения в област­та на техническото чертане (AutoCAD) и в реализирането на функционални и естетически решения за проектирането в строителството и интериора на жилището.

 

Доволни ли сте от партньорството с Областното представителство на КСБ. Какво предстои?

Изключително добро партньорство. Работим съвместно по много инициативи с ОП на КСБ. Заедно провеждаме част от кампанията по план-приема. Камарата на строителите в България и Областното представителство в Силистра са тези, които ни подават ръка при наши участия в регионалните и националните състезания „Най-добър млад строител“. Вече над 15 години гимназията организира турнир по футбол на малки вратички за учениците от основните училища в града. Към тази инициатива през юни прибавихме още една – конкурс за рисунка по текст от български писател. И отново строителните фирми бяха тези, които ни помогнаха да осигурим наградите за учениците.

Ние нямаме проведен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация без участието на представители на ОП на КСБ в изпитни комисии, както и в състезания, провеждане на училищни мероприятия, практическо обучение и други.

Тази пролет отново ще очакваме тяхната подкрепа. Нашето училище ще бъде домакин на регионален кръг от Националното състезание „Най-добър млад строител“. Целите му са свързани с осигуряването на възможност учениците от професионалните гимназии да демонстрират теоретичната подготовка, практическите умения и компетентностите си за изпълнение на строителни дейности, придобити по време на обучението им.