Наука

Фондът на фондовете и ПАРА обединяват усилия и експертиза

Фондът на фондовете (ФнФ) и Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (PARA) подписаха Меморандум за сътрудничество, с който двете организации обединяват визия, усилия и експертиза в подкрепа на българската технологична екосистема и нейния огромен потенциал за развитие. Основните направления на сътрудничество, които обхваща документът, са организиране на съвместни събития, свързани с приложението на роботиката, автоматизацията, мехатрониката и изкуствения интелект в българската икономика, насърчаване на нови научни и технологични решения, популяризиране на образователната роботика, партньорство при разработка, анализ и представяне на иновативни бизнес модели и добри практики. Фондът и ПАРА ще обменят експертен ресурс, контакти и информация, за да стимулират бизнес екосистемата и изявата на млади таланти в сферата на роботиката. За да стимулират ефективно технологичната култура в България и индустриалните иновации, двете страни ще работят заедно и през призмата на проактивна свързваща роля между бизнеса, научните организации и институции, технологичните паркове и други партньори. След подписването на Меморандума в София Тех Парк, представителите на ФнФ - Мартин Гиков и Павел Лисев и на ПАРА, Йонко Чуклев и Кристиян Михайлов, обсъдиха въпроси от ключово значение за високата добавена стойност на технологиите в България. Сред темите бяха ролята на инструментите за финансиране, бъдещи възможности през новия програмен период, перспективите пред технологичния трансфер в индустрията и изграждането на следващо поколение предприемачи в областта на роботиката чрез образователни инициативи като PARA Robotics Incubator. Бяха коментирани също актуални тенденции и предизвикателства в контекста на Индустрия 4.0, икономическите ефекти и ползи от прогреса на високите технологии и автоматизацията на все по-комплексни процеси, както и пресечните точки между интелигентната дигитална трансформация и нуждите на бизнеса.