Наука

Градят и строители в Неврокопската гимназия

Новата школа дюлгери разширява хоризонта за развитие между Пирин и Родопите

Когато разбра, че екип на в. „Строител” има намерение да разкаже на своите читатели за професионалната гимназия в Гоце Делчев, която тази есен открива строителна паралелка, зам.-директорката по учебно-производствена дейност Елена Иванова ни покани не просто в училището, но и да се разходим из региона, да посетим селата Ковачевица, Лещен, Делчево, да се отбием до Възрожденския архитектурен комплекс в общинския център. Разстоянията не са големи, пътищата са повече от добре поддържани, а дори и най-кратката обиколка дава представа, че строителите тук са оставяли много след себе си - поколение след поколение.

Разбира се, задържахме се най-много в легендарната Ковачевица, която е към община Гърмен и където е възникнала строително-архитектурната школа на Югозападните Родопи.

Тук също е пролет, но някак различна. По-тиха и същевременно жужаща със звука на пчелите, обикалящи цъфналите плодни дръвчета.

В Българския Холивуд, както е известно още селото заради заснетите в него 29 филма, ние не заварихме снимачен екип, но пък снимахме достатъчно, преди да се върнем обратно към големия град в региона.

В двора на гимназията в Гоце Делчев, както обеща, ни посрещна г-жа Иванова. Изключително интересен събеседник, тя представя първо себе си - завършила е промишлена електроника, текстилна техника и технология на модния дизайн, маркетинг и дизайн в ЮЗУ в Благоевград и близо 20 години е преподавател в професионалното училище. Главен учител.

„Пазим 53-годишни традиции. Първоначално тук се създаваха специалисти за военната промишленост, градът беше много развит в това направление. Подготвяха се и шивачи, знаете, че се работеше, а и сега се работи за цяла Европа”, започва своя разказ г-жа Иванова.

Днес от единственото професионално училище в Югозападните Родопи излизат кадри със средно специално образование в 9 специалности и за разлика от сродни учебни заведения то не е строго профилирано, а създава специалисти по икономика, компютри, туризъм, хуманитарен профил, конструиране и моделиране на облекло. Обучават се общо над 800 деца в 31 паралелки.

И тук идва новината, която ни доведе на мястото – решението на педагогическия колектив от тази есен да открие и строителна паралелка. Никак не е случайно, че е дълъг списъкът на онези, които подкрепят инициативата, като начело са кметовете от региона. И, разбира се, фирмите от строителния бранш, сред които БКС ЕООД, „ДИД - консулт инженеринг груп“ ЕООД, „Гама строй инвест” ЕООД и „К М архстудио“ ООД. Идеята е приветствана и от Галена Велева - изп. директор на Сдружението на предприемачите в региона, и от Цветелина Бикарска - зам.-председател на Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ.

В този прекрасен край в подножието на Родопите и Пирин, известен в миналото със строителните школи, до момента няма училище, което да подготвя кадри за все по-разрастващия се сектор, който създава и инфраструктура, и промишлени предприятия, и къщи за хората, а и което е особено важно – за реставрационни дейности, особено необходими за архитектурно-строителните резервати в околността. Например в Делчево - селото, което е своеобразен групов архитектурен паметник с подредените амфитеатрално на стръмен терен къщи и тесните, покрити с калдъръм улички. Голяма част от жилищните сгради там са строени в края на XIX и началото на XX век от местни майстори.

С темпото, с което този регион се развива, недостигът на подготвени техници, работници за ВиК сектора, жилищното строителство, пътното обновяване, изграждането на сгради от промишлената и социалната сфера е драстичен. Най-близката професионална гимназия по строителство е в Благоевград, а в затворената между две планини котловина със 72 живи селища децата нямат достъп до тази желана професия.

„Всичките паметници на културата, модерните СПА хотели, къщите за гости, еднофамилните домове, просто всичко, което можете да си представите в областта на строителство, чака майстори. И нашата амбиция е да подготвим такива хора. Добре че в лицето на Мария Георгиева имаме един изключителен иновативен директор, отворен за всякакви нови идеи в областта на образованието”, развълнувана е Елена Иванова.

После разговаряме за същинската подготовка на подрастващите. Става ясно, че бизнесът е пряко ангажиран и с предстоящите практики на строителните площадки, и с осигуряване на специалисти с инженерно-строително образование. Това е особено важно, както и да го погледнеш. Защото изведнъж на обектите ще попаднат момичета и момчета от 8-и и 9-и клас, които за първи път поставят на главите си предпазните каски, виждат работата на едни „страшни” машини, на майстори, изпод чиито ръце за минути излиза ред тухли по конец, или мъже, които, сякаш висящи във въздуха, монтират огромни стъклопакети. И още, и още.

До септември, когато НПГ ще приеме първата паралелка от 26 ученици, няма много време. Ако се появят повече желаещи, каквото е очакването, регулираният план-прием от Регионалното управление на образованието – Благоевград, няма да позволи откриването на още един клас бъдещи строители.

Разбира се, интересуваме се и за модерното днес „дуално обучение”, забравено за десетилетия доскоро. Г-жа Иванова е готова с отговорите си. И сега то се прилага в училището, така ще бъде и с бъдещите строителни техници, които ще излизат с трета професионална степен. Идеята е и да изучават разширено английски език, като в 8-и и 9-и клас това ще става вероятно за сметка на часовете по рисуване и музика. В перспектива на строежа младите хора ще могат да „рисуват” с нивелира и отвеса или със стрелата на големия кран. За музиката - „тя е в машините”.

И още нещо за гимназията - тя е сред първенците по програмата „Еразъм +”, акредитирана е по нея и всяка година, вече седма поред, по два от класовете пътуват някъде в Западна Европа за обмяна на опит с училища със сходен образователен профил. Говорим за държави като Австрия и Испания. Училището работи и с местния бизнес по програмите на „Еразъм +”. Двете мобилности всяка година дават не само добра подготовка, но и нов, много по-широк кръгозор за околния свят. Програмата помага много за развитие на бъдещ собствен бизнес във всички от изучаваните тук 9 специалности. От есента това ще става и в десетата - в областта на строителната професия.

Разделяме се с Елена Иванова с обещанието есента - при откриването на новата учебна година с първия клас по строителство, да гостуваме отново на Неврокопската гимназия.