Наука

Инж. Красимир Георгиев, директор на Сливенската професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“: Пазарът на труда изисква да отговаряме на все по-разнообразни нужди от специалисти в строителството

За бъдещите ни възпитаници най-интересна е средата на действащия от 2 години STEM център

Инж. Георгиев, вече 65 години Сливенската професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров” подготвя кадри за строителния бранш, нали така?

Да, само след няколко месеца ще отбележим 65-годишен юбилей. Това са години, през които нашата гимназия е подготвяла висококвалифицирани строители. За съжаление първоначалният бум в приема (до 12 паралелки с различни специалности в началото на създаването на училището) днес е сведен едва до две паралелки годишно. И тъй като липсата на квалифицирани кадри вече се превръща в национален проблем, през последните няколко години провеждаме активни кампании сред кандидатгимназистите.

А къде намират реализация Вашите възпитаници?

Както вече казах, липсата на достатъчно кадри вече се усеща осезателно. И тъй като пазарът на труда в строителството е много динамичен, ние се стремим не само да увеличим приема, но и да отговорим на изискванията на бранша с адекватни специалности, така че нашите възпитаници да се реализират възможно най-бързо в професията.

Изключително привлекателна в това отношение е „Геодезия”, тъй като в последните няколко години има голямо търсене, а добрата професионална подготовка, която учениците получават в нашата гимназия, е гаранция за успешната им реализация.

Не по-малко желана е и специалността „Строителство и архитектура”, която дава III степен на професионална квалификация за професия „строителен техник”.

От 2023-2024 г. ще имаме и „Интериорен дизайн”. Разбира се, традиционно всяка година подготвяме и широко квалифицирани работници.

Много наши ученици намират реализация и в чужбина – Германия, Англия и други европейски държави, където конкуренцията наистина е голяма.

Как организирате практическата подготовка, която е особено важна в днешно време, когато изискванията за качество са изключително завишени?

Освен традиционните ни програми тук мога да спомена изпълнението на проект „Ученически практики – 2”, който подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда. Проектът подпомага и решаването на идентифицирани предизвикателства в образованието в съответствие с приоритетите на националните стратегически документи. Допълнителните практики и взаимодействието с работодателите повишават взаимния интерес към обучението чрез работа. Активното сътрудничество с бизнеса приближава в максимална степен знанията и уменията до изискванията на строителната площадка, което улеснява прехода от образование към заетост и е важно и за намаляването на младежката безработица.

Общата стойност на проекта е 10 553 013 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, като е с продължителност 29 месеца и със срок на изпълнение не по-късно от 30 декември тази година.

Как интегрирате дуалното обучение?

За втора година в гимназията се провежда обучение в дуална форма със специалност „Външни и вътрешни ВиК мрежи” в партньорство с ВиК – Сливен, и „Топлофикация”- Сливен. Вече имахме пробно стажуване, по време на което децата се запознаха с някои специфики на професията и получиха първите си стипендии. Тази година изградихме и ВиК лаборатория по проект „Подкрепа за дуална система на обучение”, оборудвана с апарат за заваряване на ел. муфи, оксиженна горелка, пистолет за горещ въздух, мултифункционално инверторно устройство за заваряване, тръборез. Изобщо всичко необходимо, за да могат нашите възпитаници максимално добре да се подготвят за реална работна среда. Надяваме се през следващите години дуалното обучение да стане популярно сред кандидат-гимназистите, затова работим активно и в тази насока.

Да коментирате Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда” и приложението й във Вашата гимназия?

От две години ние вече имаме изграден и действащ STEM център. Модерната база е създадена по Националната програма и с финансиране от страна на Министерството на образованието и науката. Тя се състои от четири отделни зони, в които се предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище чрез иновативни технологии за цялостно прототипиране в архитектурата и геодезията.

Центърът е оборудван с виртуална реалност за визуализиране на проекти с програмите AutoCad и ArhiCad, 3D принтер за изработване на макети, CNC рутер за гравиране и изрязване и дрон за аерофото заснемане за учениците от специалност „Геодезия“. Така че бъдещите специалисти – архитекти и геодезисти, вече имат възможност да се обучават и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот.

Краят на тази учебна година е и начало на приема за следващата.

Така е, но самата кампания при нас стартира много по-рано. Още през март проведохме инициативата „Седмица на отворени врати”, в рамките на която организирахме посещения на ученици от основните училища. Така бъдещите ни възпитаници имат възможност да изградят първите си впечатления от новото училище. Трябва да кажа, че найголям интерес при тези посещения има точно към STEM центъра. След виртуалната разходка следват различни строителни игри, в които учениците се включват с ентусиазъм, защото надпреварата е част от самото обучение. Всичко това ни дава увереност, че работим в правилната посока.