Наука

Проф. д-р инж.-икон. Красимир Кръстанов, зам.-ректор по научноизследователската и международната дейност на ВТУ „Тодор Каблешков”: ВТУ е в тясна връзка с бизнеса

Не само в национален, но и в световен мащаб има огромна необходимост от инженери

Проф. Кръстанов, повече от 22 г. Вашият професионален път е свързан с Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” – някога студент, а днес зам.-ректор по научноизследователската и международната дейност. Как стигнахте до тук?

С постоянство и работа, те винаги се възнаграждават с успех. Много от всичко постигнато до момента и през годините е плод на съвместна дейност с редица колеги и приятели. Без екипна работа и сътрудничество, без ценните напътствия и съвети не бих имал успехи.

Благодарен съм на всички, които с едно или друго са ми помагали и допринесли за моето научно и професионално развитие, а някои дори все още ме подкрепят. Не бих искал да изреждам имена, защото може би неволно бих пропуснал някого, но те наистина са ми дали много, за да бъда това, което съм. Непрекъснатото обучение и усъвършенстване през годините не спира и към момента, защото човек се учи, докато е жив.

Радвам се, че съм част от 100-годишната история на ВТУ „Тодор Каблешков“. Благодаря за подкрепата, че имам и съм имал възможността да бъда избиран за ръководител дори и на някои от моите учители и колеги, които са били част от моето израстване като научен работник.

Не съм предполагал в началото, започвайки обучението си във ВТУ „Т. Каблешков“ в далечната 1996 г., че един ден ще бъда сред ръководителите на тази престижна образователна институция, даваща кадри за абсолютно всички сфери на икономиката ни. Но съм изключително щастлив, че сега съм зам.-ректор на ВТУ, и винаги работя и ще работя за запазване на доброто му име и на неговата идентичност като единственото транспортно образователно средище в Европа.

Признат учен и преподавател сте по най-различните подемно-транспортни машини и строителна техника. Материята на Вашите интереси е свързана и с машинното инженерство, и с железниците, и със строителството. Вашите студенти могат да се развиват професионално в най-важните отрасли на икономиката.

Така е, защото във всички отрасли на икономиката има в една или друга степен използване на подемно-транспортна или строителна техника. Безспорно тези машини са изключително сложни и тяхното познаване, доброто планиране за тяхната експлоатация, правилната работа с тях са важна част от обучението на студентите.

В момента в много отрасли има изключителна необходимост от подготвени кадри, а те липсват. Почти всички фирми, занимаващи се с проектиране, производство, поддръжка, ремонт и експлоатация на техника, се обръщат към нас да търсят млади хора, които да наемат и да се развиват в тази област. Едно от предимствата ни като „бутиков“ университет е възможността на ВТУ да бъде в тясна връзка с бизнеса и бързо да реагираме, ако е по силите ни, на техните желания. Създаваме съвместни учебни програми, съгласуваме ги с тях, така че обучаемите да бъдат подготвяни по най-добрия начин.

Много от нашите партньори имат в редиците си завършили студенти от специалностите, обучаващи в професионално направление „машинно инженерство“. Те развиват техния потенциал и младите хора израстват до различни нива на професионалното си развитие.

Не е тайна, че не само в национален, но и в световен мащаб има огромна необходимост от инженери. Смятам, че ролята на държавата тук е да развие повече специалностите, обучаващи инженери и по-специално машинни. От водеща страна преди доста години в производството на подемна техника сега сме принудени да внасяме такава и сме на незавидно място в световния пазар на тези машини. Държавата трябва да промени стратегията си за развитие на този сектор час по-скоро, ако иска икономиката ни да се развива и да е конкурентоспособна, а не зависима от някой друг.

Разкажете ни за разнообразната си научна дейност – автор и съавтор сте в над 70 публикации в областта на подемно-транспортните машини и транспорта в България, Русия, Полша, Турция, САЩ, Австралия, Великобритания.

Тя е свързана с публикации в областта на подемно-транспортните машини и транспорта и е плод на доста труд през годините. Много от публикациите са били след сериозни контакти с редакторите на редица международни списания. Предложените от мен тематики са одобрявани от редакторските бордове на тези списания; водил съм разговори с видни лица от областта на транспорта, като проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен” ЕАД, бившия министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков (юли 2009 - май 2001 г.), бившия европейски комисар по транспорт Сийм Калас и много други.

Публикуваните материали са цитирани в световни база данни. Някои от тях са били подготвяни съвместно с колеги от бизнеса, с редактори на съответните списания и колеги преподаватели.

Участвал съм в редица международни срещи и конференции, представяйки своята научна работа. Гордея се с това, че за краткото време, в което съм се занимавал с подготвяне на публикации за подемно-транспортна и транспортна техника, моите материали, оценявани високо, са били четени от хора на четири континента.

Като зам.-ректор отговаряте и за сътрудничество на ВТУ с висши училища и организации, като ВВВУ „Георги Бенковски“, ВВМУ „Н. Вапцаров”, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Работата на зам.-ректор по научноизследователската и международната дейност е отговорна, динамична и освен за партньорството с различни университети, организации, фирми, отговарям и за редица други важни за ВТУ дейности, като прием и обучение на докторанти, организиране и провеждане на курсове в Центъра за професионално обучение към университета и много др.

Традициите, изграденото към нас доверие в образованието, иновациите и стратегическите партньорства, които имаме, вече 100 г. са високо ценени у нас и чужбина. Неслучайно имаме ежегодно над 30 нови подписани споразумения за сътрудничество. Много от нашите партньори, освен ангажименти за съвместни обучения, допринасят и за обновяване и модернизиране на материално-техническата ни база. През годините с помощта на бизнеса бяха изградени и модернизирани с най-съвременно оборудване лаборатории. В рамките на наскоро подписани нови споразумения очакваме за откриването на учебната 2023-2024 г. да се обновят и създадат още лаборатории, в които студентите ще виждат нови решения и стендове, полезни за тяхната бъдеща работа.

В ход е кандидатстудентската кампания. Какви са очакванията Ви?

Кандидатстудентската кампания е в разгара си. Както всяка година очакванията са приемът да бъде по-добър от предходния. Винаги е трудно сред конкуренция на световни и български университети, но смятам, че ВТУ е уникално с предлаганото обучение за всички сфери от транспорта. Висшето транспортно училище е доказало своята роля на образователния пазар и вярвам, че ще бъде предпочетено от доста кандидат-студенти както сега, така и в бъдеще. То е и ще бъде образователен център за високо образовани, силно мотивирани и желаещи да се развиват в секторите на икономиката ни млади хора.