Наука

Проф. д-р инж. Жулиета Манчева, зам.-декан по научната и международната дейност на УАСГ: В строителния отрасъл има постоянно търсене на работна сила

По програма „Epaзъм +“ имаме споразумения с повече от 130 университета

Проф. Манчева, кандидатстудентската кампания за 2023 г. е в разгара си. Има ли интерес към строителните професии, които се изучават в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)?

Пазарът на труда в строителството варира в различни региони и периоди, но като цяло тази индустрия предлага значителен брой работни места и възможности за кариерно развитие. По данни на Националния статистически институт над 200 000 са били заетите в сектор „Строителство” у нас през 2022 г. В строителния отрасъл има постоянно търсене на работна сила поради непрекъснатите нужди от изграждане на сгради и съоръжения, ремонти и т.н. Търсене на добри специалисти – строителни инженери, има в цял свят.

Нашите възпитаници, завършили Строителния факултет (СФ) на УАСГ, не само имат диплома за висше образование и квалификация „магистър“, но и получават специфични умения и знания в област­та на архитектурата, инженерството, строителните технологии, управлението на проекти и други специализирани области, които им позволяват да се реализират навсякъде по света.

Очакванията от кандидатстудентската кампания, която се провежда в момента, са да бъдат запълнени обявените бройки за студенти по специалности „Строителство на сгради и съоръжения“ (CCC) и „Управление в строителството“ (УС) още на първо класиране. Обявените места за първокурсници са съответно за ССС редовна форма на обучение – 210, ССС задочна форма на обучение – 25, за ССС англоезично обучение – 15, и за бакалавърската програма по УС – 20.

За 80 години творчески път СФ се утвърди като един от най-авторитетните факултети в страната, подготвящ висококвалифицирани специалисти в областта на строителството. Интерес към него винаги е имало.

Любопитен е фактът, че УАСГ е акредитиран от FEANI – авторитетна европейска професионална организация на инженерите, присъждаща званието „Евроинженер”. За отбелязване също е, че УАСГ, както и всичките му специалности, е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация с максималната оценка и за пореден път е на първо място в рейтинга на висшите училища, обучаващи в направление „Архитектура, строителство и геодезия”.

Разкаже ни за ръководената от Вас катедра „Организация и икономика на строителството” (ОИС).

Kaтeдpa ОИС имa богата иcтopия и традиции. Тя е основана през 1948 г. от проф. Станчо Чолаков, който е бил министър преди това. В миналото членове на колектива й са били изтъкнaти cпeциaлиcти, кaтo пpoф. д-p инж. Ивaн Caкapeв – министър на строителството и peктop нa УACГ, и пpoф. д-p инж. Aлeкcaндъp Янчyлeв – кмeт нa Coфия.

ОИС обучава студенти от всички факултети на университета. Под ръководството и организацията на катедрата се провежда бакалавърската програма „Управление в строителството“. Катедрата е създател и провежда обучението по магистърската програма „Управление на проекти в строителството”, която през 2023 г. навършва 10 години от създаването си.

Катедрата ръководи и докторанти по научна специалност „Организация и управление на строителството“, като за последните 10 г. са защитили докторска степен над 15 души. Част от докторантите ни имат съръководители от други катедри и факултети на УАСГ.

За бъдещите първокурсници ще е интересно да научат за възможностите, които предоставя УАСГ за обмен на студенти с партньорски университети от Европа в рамките на програма „Еразъм +“ на ЕС.

Чрез този инструмент мнoгo студенти oт чyжбинa идвaт в Бългapия дa ce oбyчaвaт в УACГ зa eдин или двa ceмecтъpa и ние съответно изпращаме наши. Програмата дaвa възмoжнocт зa peaлизиpaнe нa пpoeкти зa aкaдeмичeн oбмeн и paзpaбoтвaнe нa cъвмecтни oбpaзoвaтeлни пpoгpaми c университети от други дъpжaви. По „Epaзъм +“ имаме споразумения с повече от 130 университета от 24 програмни страни – Австрия, Белгия, Кипър, Германия, Гърция, Испания, Италия, Литва, Латвия, Лихтенщайн, Северна Македония, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Сърбия, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия и Чехия. Допълнително през 2023 г. се сключиха договори с 8 университета от 5 държави партньори – Албания, Босна и Херцеговина, Тунис, Черна гора и Косово.

Имаме и двустранни споразумения с университети от Бразилия, Китай, Япония, Чили, Индонезия. Строителният факултет осъществява преподавателски и студентски обмен с повечето от тези висши учебни заведения.

С френския университет Ecole nationale des ponts et chaussees (Ecole des Ponts ParisTech) сме сключили договореност за двойни дипломи. Бъдещите и настоящи наши студенти, които владеят френски език, имат възможност да заминат за част от обучението си в Париж. Подборът се провежда през четвъртата година на следването им.

За младите хора от УАСГ, които биха искали да получат диплома за инженер от Ecole des Ponts ParisTech, продължителността на обучение във Франция е 4 семестъра, включително дипломен проект, или т.нар. projet de fin d’etudes. Съответно за студенти от УАСГ, които се стремят към магистърска степен от Ecole des Ponts ParisTech, продължителността на обучение там ще бъде 2 семестъра, включително изследователски проекти или projet de recherche. След успешно участие в програмата за двойна диплома студентите от Ecole des Ponts ParisTech ще бъдат с магистърска степен от УАСГ, докато тези от УАСГ ще бъдат с диплома за инженер (Diplome d'ingenieur) или магистър (Master) от Ecole des Ponts ParisTech - и двете в допълнение към степента, присъдена от родния университет.

Това е чудесна възможност за младежите, които биха искали да имат диплома от престижен европейски университет и от най-доброто българско висше учебни заведение в област­та на строителството.

Споменахте, че магистърската програма „Управление на проекти в строителството” навършва 10 г. Как е създадена тя?

УПС е разработена от колектив на катедра „Организация и икономика на строителството” в сътрудничество с Project Management Institute – Chapter in Bulgaria. Обучението за придобиване на професионална квалификация по УПС в образователно-квалификационна степен „магистър“ има за цел да подготви специалисти, като ръководители, експерти, консултанти по управление на проекти във всички звена на стопанската и нестопанската сфера, публичния и частния сектор, НПО, както и във висшите училища, в научноизследователски институти, развойни звена и др., в областта на строителството, регионалното развитие и благоустройство, транспорта, опазването на околната среда и водите.

Магистърската програма по УПС дава възможност за надграждане и разширяване на познанията и подготовката на специалистите – строителни инженери, архитекти, геодезисти, юристи и икономисти. Студентите ни са наясно, че за да постигнат това надграждане, трябва в процеса на обучение задълбочено да се запознаят и овладеят актуалните въпроси в областта на управлението на проекти в строителната индустрия. Обучението по УПС идва в отговор на нарастващите нужди от такива експерти за наши и чужди компании.