Наука

Инж. Димитричка Ангелова, директор на ПГТС „Христо Смирненски“ - Разград: Строителните фирми са нашият постоянен професионален партньор

Строителните фирми са нашият постоянен професионален партньор

Инж. Ангелова, ПГТС „Христо Смирненски“ е най-старото професионално училище на територията на Разградска област. Отваря врати на 1.10.1921 г., а от 2002 г. е Професионална гимназия по транспорт и строителство „Христо Смирненски“. Разкажете ни повече за специалностите в учебното заведение?

През учебната 2022/ 2023 г. броят на учениците в ПГТС е общо 171. От тях 108 са в дневна форма на обучение, а 63 - в самостоятелна. Те изучават следните професии и специалности: професия техник по транспортна техника, специалност „Автотранспортна техника“ (III степен на професионална квалификация – дуална форма на обучение); професия техник по транспортна техника, специалност „Автотранспортна техника“ (III степен на професионална квалификация – дневна и самостоятелна форма на обучение); професия техник по транспортна техника, специалност „Автомобилна мехатроника“ (III степен на професионална квалификация – дневна и самостоятелна форма на обучение); професия строител-монтажник, специалност „Дограма и стъклопоставяне” (II степен на професионална квалификация – дневна и самостоятелна форма на обучение); професия помощник в строителството, специалност „Основни и довършителни работи” (I степен на професионална квалификация – дневна форма на обучение за ученици, за които има становище от Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности); професия строител, специалност „Вътрешни облицовки и настилки“ (II степен на професионална квалификация - самостоятелна форма на обучение); професия електромонтьор, специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“ (II степен на професионална квалификация – дневна форма на обучение). За учебната 2023/ 2024 г. предвиждаме в една паралелка да обединим професия техник по транспортна техника, специалност „Автотранспортна техника“ (III степен на професионална квалификация) и професия строителен техник, специалност „Строителство и архитектура“ (III степен на професионална квалификация). И двете професии са с очакван недостиг на пазара на труда в региона и имаме подкрепата на бизнеса. Като цяло в областта ни се усеща липса на всякакви строителни кадри, а има желаещи да се обучават по специалност „Строителство и архитектура“. Разговаряла съм с една от фирмите ни партньор да измислим варианти как да ги задържим – освен провеждане на часовете по практика в реална работна среда да осигурим и стипендии за отличниците.

Когато приехте поканата ни за интервю, споделихте, че си сътрудничите с ОП на КСБ – Разград, за провеждане на практики, строителни фирми подкрепят ученически състезания и т.н.

Професионалната гимназия поддържа традиционно добри връзки с транспортните и строителни фирми в региона. Производствени практики за възпитаниците ни осигуряват нашите партньори „Алфа-Хим“ ЕООД, „Автотест” ООД, „КИДО” ЕООД, „Деси-Ауто“ ООД, „Валли-10” ЕООД, „Шанс 2000” ЕООД и „САВ-Разград“ ООД. В периода 20-25 март т.г. се проведоха регионалните кръгове на националните състезания „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ и „Най-добър млад строител“ в Силистра. Учениците от ПГТС „Христо Смирненски“ – Разград, спечелиха пето място в транспортното състезание и шесто в строителното. Младите автомонтьори Драгомир Атанасов, Калин Радев и Илиан Иванов бяха изправени пред предизвикателството да решат теоретичен тест от 30 въпроса и тест по безопасност на движението, както и практически задачи, включващи диагностика с уред - KTS-590, на дизелов двигател на лек автомобил, демонтаж и монтаж на лагер-главина на заден мост на лек автомобил, смяна на ангренажен ремък и ролки на бензинов двигател, смяна на гарнитура на цилиндрова глава на бензинов двигател, както и майсторско управление на МПС по определено трасе. Ръководител на отбора тази година бе инж. Марин Маринов, старши учител по практическо обучение в гимназията. Басри Шукриев от 12 клас представи ПГТС „Христо Смирненски“ на състезанието „Най-добър млад строител“. Неговата задача беше облицовка на стена с керамични плочи. Ръководител му беше Минчо Балев, старши учител по практическо обучение. Арх. Стефка Донева, бивш колега, продължава да ни съдейства в обучението по строителните дисциплини. И четиримата отличили се състезатели са абитуриенти тази година и за последен път участват в националните състезания.

Гимназията участва в проект „Ученически практики -2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”. Какви дейности реализирате по него?

Професионалната гимназия по транспорт и строителство стартира работа по проекта на 4 януари 2022 г. Неговата основна цел е да подкрепя практическото обучение, организирането и провеждането на ученически практики и удостоверяването на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда. Очакваните резултати са подобряване на връзките между професионалните гимназии и бизнеса и насърчаване на образованието в областта на инженерните, техническите и природните науки. През 2022 г. по проекта участваха общо 33-ма възпитаници от двете ни професионални направления. През настоящата година се включиха ученици от 9А и десетите класове, навършили 16 г., от транспортните паралелки. Личното ми мнение е, че това е най- добрият проект. Ние активно работим и по други проекти.

С какви национални програми (НП) е ангажирано училищното ръководство?

Осигурили сме немалко средства от участието ни в различни програми и инициативи на Министерството на образованието и науката, както и финансиране с постановление на Министерския съвет (ПМС). Ще направя равносметка към 30.06.2023 г. По НП „Иновации в действие”, Модул „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“, сме получили 2583 лв. Други 950 лв. сме привлекли по Модул „Електронен дневник и интернет от НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование” за техническо обезпечаване на учебния процес – за електронен дневник и интернет свързаност. Средства са осигурени и чрез: ПМС №223/2022 г. – 545 лв. за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност; НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”, Модул „Обезщетения” – 26 051 лв.; НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул „Културните институции като образователна среда” – 1000 лв.; НП „Ученически олимпиади и състезания” – 373 лв.; НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници” – 12 195 лв. (за периода 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г.). Спечелихме и средства за работа с деца от уязвими групи - 12 862 лв. Това изреждане е малко скучновато, но то показва амбициите ни да направим всичко възможно като педагогически колектив нашите момичета и момчета да получат солидно образование и добра професионална подготовка. От началото на юли до сега сме кандидатствали по още няколко НП. Едната е Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения на МОН, но за съжаление не сме одобрени. Подали сме и документи по Модул „Площадки за обучение” на НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, за което сме одобрени. Това се отнася и за следващите модули – „Спорт“ на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и „Училище без агресия, за сигурна училищна среда“ на НП „Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците“. Освен това за учебната 2023/2024 г. сме със статут на иновативно училище. През годините в ПГТС „Христо Смирненски“ (от 25 г. работя в учебното заведение, директор съм от 23.06.2010 г.) сме кандидатствали по много национални програми и съответно сме и печелили, и губили. Строителните фирми са нашият постоянен професионален партньор, както и колегите от транспортния бизнес. Впрочем двата бранша имат много съвместна дейност.

ПГТС издава Европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация. Тоест завършилият среден строителен техник при Вас веднага може да започне работа извън пределите на страната.

По принцип с полученото образование при нас и ако владее съответния чужд език, няма пречка завършилият среден курс на обучение при нас да работи където поиска. Ще уточня, че последните ни възпитаници, придобили професия строителен техник, са отпреди повече от десет години. Приемът по строителните специалности се реализира изключително трудно.

Вие, освен че сте машинен инженер по транспортна техника от Русенския университет „Ангел Кънчев“, сте и магистър по математика и информатика от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Имате и специализация във ВТУ „Тодор Каблешков”? Явно е необходима сериозна квалификация за ръководството на едно престижно средно училище.

Разполагам и с много други, в това число II степен на професионална квалификация и най-вече спечелено обучение в ЦЕРН – Женева, по НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ (една моя мечта, която се сбъдна на третия път). Ученето през целия живот е изключително важно в професионалния път. Винаги съм се водела от една крилата фраза на Уилям Артър Уорд: „Посредственият учител ти казва, добрият учител ти обяснява, много добрият учител ти демонстрира, а великият учител те вдъхновява!“