Наука

Боряна Стоева, директор на ПГС „Христо Смирненски“ – Кърджали: ПГС „Христо Смирненски” е единственото училище в област Кърджали, което подготвя кадри за строителството

Нашите възпитаници са със самочувствие и възможност да ръководят и изграждат

Г-жо Стоева, през 2024 г. Професионалната гимназия по строителство „Христо Смирненски“ – Кърджали, ще чества 65 г. от създаването си. Сметките показват, че през годините учебното заведение е осигурило над 6000 кадри за строителния сектор. Разкажете ни повече за историята на ПГС.

ПГС „Христо Смирненски“ е най-старото професионално учебно заведение в Кърджалийския регион. То е основано през 1959 г. като първото сградостроително училище „Кольо Фичето“, за да отговори на необходимостта от подготовка на строителни кадри за област­та. През първия учебен ден прага му прекрачват 105 ученици по специалностите зидаро-мазачи и арматуристи. През 1961/1962 г. училището по сградостроителство прераства в техникум и получава името „Христо Смирненски“. Негов директор е инж. Васил Петков, с чиято помощ започва построяването на настоящата сграда на ПГС „Христо Смирненски“. В начинанието се включват учители, ученици, помощен персонал, общи работници, бетонджии, зидаро-мазачи и т.н. Зданието е готово за учебната 1964/1965 г., през която учениците разполагат с 12 класни стаи. Базата постепенно се разширява с изграждането на административната част, спортна площадка и подобряването на училищния двор. 1971/1972 г. учебното заведение се разраства и е разделено на две – техникум и СПТУ по строителство.

През 1976/1977 г. двете училища отново се обединяват, като се откриват три форми на обучение – редовна, задочна и частни ученици. Курсът на обучение е различен – четири-, три- и двегодишен, а броят на специалностите по това време е 13.

През 2003 г. техникумът се преименува в Професионална гимназия по строителство „Христо Смирненски“.

Възпитаниците на ПГС „Христо Смирненски“ са хората, които са преобразили и продължават да работят за подобряване на средата на населените места от Източните Родопи – на Кърджали, на с. Черноочене и т.н.

Наистина обликът на областния град, а и на селищата в Източните Родопи прави впечатление със своята нова визия, която е дело и на кърджалийските строители. Нашите възпитаници имат принос в построяването на много жилищни, обществени, културни и промишлени сгради в областта. Те показват своите знания и умения още по време на обучението си, например участват в националното състезание „Най-добър млад строител“. Много от завършилите ПГС „Христо Смирненски“ стават строители, ръководители на строителни обекти, инженери, архитекти, учители специалисти, преподаватели в средни и висши училища. Това ни носи не само престиж, учебното заведение получава и редица признания, има и десетки посещения на български и чуждестранни гости и колективи. Например по случай 25 г. юбилей на училището проф. Александър Фол, министър на народната просвета, го награждава с орден „Кирил и Методий“ - Първа степен. ПГС „Христо Смирненски“ има и много други награди през годините.

В какви съревнования възпитаниците на Професионалната гимназия по строителство са печелили отличия?

Освен в „Най-добър млад строител“ през годините нашите ученици са печелили много награди и в редица други конкурси, програми и проекти. През 2005 г. например възпитаници на училището се включиха в менторски и обучителни програми по проекта „Превенция на най-тежките форми на детски труд“ на Дружеството за ООН в България. През учебната 2008/2009 г. успешно се представихме в Европейското състезание по математика. През годините имаме успехи и в конкурси на фондация „Устойчиво развитие за България“, в Международния ученически конкурс „Заедно в 21 век“, както и в много други.

По какви други проекти са били ангажирани Вашите ученици?

По време на изпълнението на програма „ФАР“ на Европейския съюз ПГС „Христо Смирненски“ участва по проект, в рамките на който са обучени курсисти по специалностите облицовчик, зидаро- мазач, армировчик, кофражист и ВиК. Включихме се и в проекта „Модели за преодоляване на дискриминационни прояви в мултиетническа училищна среда“. Запомняща за нашите момичета и момчета в продължение на четири поредни години беше работата ни по проекта „Да направим училището по-привлекателно за младите хора“.

През учебната 2012/ 2013 г. успешно се представихме в състезанието „Аз мога да строя“, организирано от Камарата на строителите в България. Основната цел на инициативата бе учениците да получат практически знания и умения, необходими за бъдещата реализация, което е много ценно. Същото се отнася и за проекта „Нова възможност за моето бъдеще“. Неговата идея бе за придобиване на знания и умения по специалността „Строителен техник“, „Строителство и архитектура“ и други.

Също участвахме в проектите „Твоят час“, „Подкрепа за успех“, който стартира през 2019 г., „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, „Ученически практики“, „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“. Наши ученици показват уменията си и на националното състезание за креативни умения Varna Spaghetti Engineering.

В момента работим по проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ на МОН.

В двете специалности „Строителство и архитектура“ и „Геодезия“ на ПГС се изучават доста търсените професии строителен техник и геодезист. Във втората младите хора придобиват знания по фотограметрия и картография, маркшайдерство, земеустройство, пътно и парково строителство, за което се изисква добра материална база.

Екипът на в. „Строител” е много добре запознат с работата на професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия и за мен е чест да отговарям на въпроси, свързани с подготовката на бъдещите строители – тема, която е от изключително значение за бранша.

ПГС „Христо Смирненски“ е с ремонтирана материална база и може да се каже, че е в пълния си блясък. Тя дава възможност на учениците от специалностите „Строителство и архитектура“ и „Геодезия“ да усвоят цялостно съвременните методи на строителство в своя петгодишен курс на обучение.

В заключение искам да подчертая, че на прага на 65-ата годишнина от съществуването на Професионалната гимназия по строителство „Христо Смирненски“ тя остава единственото училище в област Кърджали, което подготвя кадри за строителни фирми и ръководители във високото строителство. Възпитаниците ни са със самочувствие и възможност да ръководят и изграждат, защото ПГС им дава отлична професионална и езикова подготовка, както и добра обща култура. Нашите ученици са гордост за града и страната ни.