Наука

Доц. д-р инж. Венци Божков, зам.- декан по научна и международна дейност на Хидротехническия факултет на УАСГ: Единственото място в страната, където се обучават хидроинженери, е УАСГ

Тази година Хидротехническият факултет ще отбележи 75 г. от своето създаване

Доц. Божков, професионалният Ви път напълно отговаря на максимата за „учене през целия живот”. След дипломирането Ви през 1990 г. във ВИАС (сега УАСГ) сте имали сериозни научни занимания в Техническия университет – София, в NTNU – Трондхайм, Норвегия, IHE – Делфт, Нидерландия, VITUKI – Унгария, и т.н. Вашите студенти любознателни ли са като Вас?

Без да се замислям, ще отговоря положително. Студентите, с които аз имам директен контакт в учебния процес, са второкурсниците на Хидротехническия факултет (ХТФ), и категорично са любознателни. Задача на преподавателите е още в началните години на следването да ги провокираме и поощряваме тяхното ученолюбие. ХТФ заедно с компании от практиката се опитваме да предизвикаме интерeса на възпитаниците ни. Съвместно организираме за нашите млади колеги срещи с бивши студенти на ХТФ, които са се реализирали успешно в големи български и чуждестранни фирми. Също така отрано започваме да ги водим на обекти, изпълнявани от компаниите, с които работим, и на големи национални хидротехнически строежи. Тези събития вдъхновяват студентите и ги карат да са още по-заинтересовани и любознателни.

В професионалния ми път така се стекоха нещата, че в него преобладаващо стана ученето. Това започна, след като звърших университета и отидох в държавната „Хидрострой” – Дупница, където бях разпределен да работя. В този период на преход държавните структури се озоваха в много различни и непознати за тях ситуации. На ръководителите на „Хидрострой“ – Дупница, по това време не им беше до току-що завършили, затова бях освободен. От една страна – добре, няма задължение, от друга обаче се оказах с диплома и безработен.

Трудното намиране на работа по специалността тогава ме накара, за да остана хидроинженер, да се насоча към продължаване на обучението си. Първата ми спирка бе т.нар. блок „Б“ на ТУ – София. Там учих „Приложна математика и информатика“, а после продължих в чужбина в споменатите от Вас университети.

Научните изследвания на екипа на ХТФ са в областта на хидравликата на открити течения в реки и канали, хидравличните процеси в напорни системи, хидравличното физическо моделиране на хидротехнически съоръжения, хидроморфологичните изследвания, хидроложкото моделиране, управлението на водни ресурси. За какво още Ви търсят като консултанти?

Няма колега от факултета, който да е останал само с преподаването. Освен него и научноприложните изследвания, които изброихте, ни търсят и от държавните и общинските структури, от следствието и съда. Поводите са разнообразни – понякога участваме в специализирани експертни съвети на всякакво ниво или ставаме членове на работни групи към различни администрации, свързани с нормативната уредба, както и на експертни групи към следствието или вещи лица към съда, проектанти или рецензенти на проекти и др.

Колективи от ХТФ също така формират екипи и кандидатстват по обществени поръчки с консултантски характер – надзор или услуги, свързани с изготвяне на предпроектни проучвания, различни планове и др.

С навлизането в сложната материя, преподавана в ХТФ, студентите вероятно си дават сметка, че професионалният им път ще бъде свързан пряко с живота на хората, с икономиката на държавата и пр.

Така е и затова се опитваме да убедим младите хора, че освен за хората, ние, хидроинженерите, също трябва да се грижим и за природата, в частност за водата и живота в нея. Рядко някой в обществото говори за хидроинженерите и тяхната работа в положителен аспект. Повечето хора не ги интересува как се случват нещата в нашата област. На тях им стига, като си пуснат кранчето вкъщи, да потече вода, по улиците да не се образуват реки при малко по-силен дъжд и т.н. Зад всичко това стоят много работници, техници и хидроинженери. Именно те се грижат да имаме постоянно чиста и в достатъчно количество вода на разположение, а за това са нужни средства. Не може за цената на 1 куб. м вода, която ти се доставя вкъщи, ти да не искаш да я плащаш, защото ти е много скъпо. Все още си мислим, че наличието на вода в чешмата е даденост, която ще продължава вечно. Трябва постоянно да обръщаме внимание, че това не е така, и колкото по-рано всички го осъзнаем, толкова по-добре.

Научните Ви интереси извън преподавателската работа са свързани с историята на водното дело в страната, малките язовири и законодателството, засягащо язовирите.

Ние сме я позабравили историята на националното ни водно дело, а тя е не само интересна, но и много полезна, особено в наши дни. Предците ни са проектирали и строили, но са намирали и време да пишат книги, за да ни оставят информация кое, как и защо са направили. Ние сега, вместо да отворим тези книги и да прочетем, се чудим какво да правим в различни проблемни случаи, а то е някъде там – в някоя от тези книги. Увлечени от модерните неща, забравяме за историята, а голяма част от новите сега неща са позабравени стари. В университетската ни библиотека много от тези книги са дигитализирани и е лесно да се ползват.

В ХТФ сме решили да използваме историята на водното дело и да се възползваме от значими личности и събития от нея, за да организираме скромни мероприятия в тяхна чест, на които да съберем преподаватели, студенти и колеги от бранша. По този начин се опитваме да обединим хидроинженерите, да издигнем авторитета и да направим по-привлекателна професията ни.

Що се отнася до язовирите и водното законодателство, има много проблеми, за чието решаване трябва да се работи постоянно и систематично, а не кампанийно и на парче. Да не се сещаме за тези проблеми само когато стане наводнение или пък някой язовир се изпразни и няма вода за пиене.

Предстои поредната кандидатстудентска кампания. На какво ще заложите тази година за привличането на млади хора?

За да е успешна кампанията, тя не трябва да е ограничена във времето, а да бъде постоянна. Причината за това е, че кандидатите са краен брой, по-малък от местата в нашите университети, освен това и много от зрелостниците решават да отидат да учат в чужбина. Ние от ХТФ заедно с колегите от другия малък факултет в УАСГ – по транспортно строителство, се стремим да бъдем близо до нашите бъдещи студенти. Посещаваме ги в гимназиите или участваме в събития, организирани от различни общински структури за зрелостниците, надявайки се да ги убедим да продължат образованието си при нас. За тази цел използваме срещите лице в лице с абитуриентите и неформални дискусии, презентации и лекции. Каним учениците от строителните гимназии да ни посетят в университета по време на дните на отворените ни врати и да участват в научноприложните младежки сесии, посветени на Световния ден на водата. За да стават тези неща по-организирано, преди повече от година се подписа клъстерно споразумение за сътрудничество между УАСГ и отзовали се на поканата ни строителни гимназии, което се надяваме да спомогне за привличането на повече кандидат-студенти.

Единственото място в страната, където се обучават хидроинженери, е УАСГ – в Хидротехническия факултет, който през ноември т.г. ще отбележи 75 г. от своето създаване. Основното събитие от честването на годишнината ще е на 7 и 8 ноември. Използвам случая да поканя всички наши бивши студенти и приятели да си запазят тези дати в календара и да се включат в празника на ХТФ.