Наука

Инж. Атанаска Вълканова, директор на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ – Пловдив: Всичките ни специалности са търсени на пазара на труда

Професионалната гимназия има традиции, които следва, но винаги е и с поглед към бъдещето

Инж. Вълканова, ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ – Пловдив, предлага седем специалности – архитектурна реставрация, строителство и архитектура, парково строителство, геодезия, транспортно строителство, водно строителство и брокер на недвижими имоти. Има ли интерес към тях?

Всички специалности, по които Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“ провежда обучение, са търсени на пазара на труда. Ние се стремим да предлагаме качествено образование, залагаме на новите технологии в строителството, постоянно организираме срещи с водещи компании в бранша. Целта ни е да се запознаваме с новостите, да сме разпознаваеми между фирмите, да надграждаме знанията на възпитаниците ни не само по утвърденото учебно съдържание. Стремежът ни е да сме лидери в професионалното образование в страната, предпочитан избор на учениците, както и на бизнеса за партньорства. Залагаме на приемственост между поколенията и това ни дава възможност да се учим взаимно.

Гимназията разполага с модерни компютърни кабинети, видеозала, салон за презентации, кабинети по техническо чертане, по цветарство, по физика и по химия, лаборатория по фотограметрия, богата библиотека с читалня, тенис зала, силова зала, физкултурен салон. Добрата техническа база позволява теоретичните знания да се приложат на практика. Възпитаниците на ПГАСГ участват в национални състезания по професии и печелят награди. Има клуб по астрономия, свободноизбираема подготовка (СИП) по здравно образование и СИП по сухо строителство. Наши спортисти и танцьори също са донесли много награди от различни надпревари. ПГАСГ участва с проекти в национални и европейски програми, като „Коменски“, „Леонардо“, „Еразъм +“ и др.

През 2022 г. отбелязахте 60-годишен юбилей от създаването на училището. Повече от шест десетилетия осигурявате кадри за строителния сектор.

Професионалната гимназия има традиции, които следва, но винаги е и с поглед към бъдещето. Само така може да създаваме най-добрите условия за личностно развитие на всеки ученик и да осигурим модерна и професионална подготовка. Целта е да произвеждаме висококвалифицирани и конкурентоспособни кадри с изградени умения, за да се реализират в условията на пазарна икономика. В ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ непрекъснато работим, за да предоставяме образователен продукт, отговарящ на европейските критерии.

Бих искала да разкажа накратко само за една от специалностите ни - „Строителство и архитектура”. В нея учениците изучават разширено два западни езика (немски или английски) с оглед да продължат образованието си в европейски и американски университети. От друга страна това ги прави конкурентоспособни на трудовия пазар и за работа с чужди компании.

Специалистът с тази професия организира подготвителните дейности на строителната площадка, както и контролира спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Ръководи изпълнението на отделните видове СМР, измерва и участва в оценяването и изпитването на извършените строителни дейности.

Строителният техник, специалност „Строителство и архитектура“, участва в разработването на инвестиционни проекти – във фаза работен проект по части „Архитектурна” и „Конструктивна”. Той притежава компетенциите да подготвя скици (визи) за проектиране и може да участва в изготвянето на оферти и тръжни документи, както и да заснема съществуващи постройки, да трасира сгради и съоръжения и да дава строителна линия и ниво.

Завършилите тази специалност могат да се реализират като технически ръководители основно във високото строителство, да работят като технически сътрудници във фирми за строителен надзор или в технически и офертен отдел на големи строителни компании, както и в общините.

Вестник „Строител“ е медиен партньор на националните състезания по професии „Най-добър млад строител” и на възобновеното и набиращо скорост „Аз мога да строя - Delecto“. Казахте, че учениците от ПГАСГ печелят призови места. Бихте ли споменали някои от тях?

Гордеем се с отличията, които нашите ученици завоюват. Например за учебната 2023/2024 г. в „Най-добър млад строител“ отборът на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ спечели първо място по „Сухо строителство“. В същото национално състезание взехме вторите награди в дисциплините „Геодезия“ и „Мазилки и шпакловки“.

Много се радвам, че „Аз мога да строя - Delecto“ бе възобновено. То дава възможност да развиваме творчеството в нашите ученици, тяхната креативност. Възпитаниците ни могат да премерят сили и със свои връстници от други професионални гимназии. На финала в Пловдив участваме с един отбор от петима ученици. Те са развили идея от своята гледна точка – така както те си представят проекта. Допитваха се и се консултираха до преподаватели, стараеха се да изпипат всеки детайл на проекта си. Инж. Даниела Ганчева обедини нашия отбор и през изминалите месеци на подготовка беше техен ментор. Тя самата е бивш участник от първото издание на състезанието „Аз мога да строя - Delecto“, а сега е ръководител на отбора.

Завършва поредният випуск и след месеци ще започне обучението на следващия. Какви са Вашите впечатления – като инженер, като учител, като възпитател на младото поколение строители?

След като приключи обучението на поредния випуск, с нетърпение очак­ваме следващия. Готови сме да ги посрещнем. Очак­ваме поколение, фокусирано върху бъдещето, но едновременно с това реалисти и прагматици. Децата разбират колко страшен може да бъде светът, израснали са във времена на пандемия, международни конфликти, понасяйки последствията от глобалната рецесия и нарастващото насилие в училище. Те виждат отраженията на икономическата криза върху живота си и са запознати с трудностите. Склонни са да се включват с обществени каузи, в които намират смисъл, включително и с доброволчески дейности. Ако имат някакъв ангажимент към идеалите, то е да направят този свят по-добър, отколкото са го заварили. Мислят и споделят всичко публично. Израстват с интернет.

Моята задача като инженер, като учител е да ги убедя, че пътят, който са избрали на строители, е пътят на изграждане на съвременна България.