Наука

Германци създадоха електронна 3D карта за проектиране на градове

Прахът и шумът от колите, големите строежи и прелитащите самолети оказват негативно въздействие върху жителите на съвременните градове. За да може всеки нов голям обект да не причинява тези дразнители, градските архитекти имат нужда от огромни бази информация. За да си я набавят, досега експертите използваха умалени модели за симулация и 2D карти, които много често са трудни за интерпретиране, защото в тях липсва пространствена информация. Учени от Института по индустриално инженерство и строителна физика на немската научна мрежа Fraunhofer разработиха новаторска 3D карта. Тя ще позволи на градските архитекти виртуално „да се разхождат” по улиците да даден град, като данните за околните шумове ще се изобразяват с червени, жълти или зелени точки. Нещо повече, потребителите и сами ще могат да избират какво да виждат на екрана – да увеличават до близки планове даден обект с пълни детайли или да изберат по-общи планове от птичи поглед. Тази възможност може да осигури информация за локализиране на проблемни зони със силно шумово замърсяване. „За симулацията използвахме стандартни програми, ориентирани към директивите на ЕС за контрол на шума в европейските градове.” разказва Роланд Блах, шеф на отдел в Института по индустриално инженерство. „Най-голямото предизвикателство беше да създадем адекватни начини за онагледяване на резултатите от различните симулации.” Докато работели по създаването на 3D картата, учените открили още нещо интересно. При пускането на различни симулации те открили, че при скорост на движение от 50 км/ч в рамките на града почти нямало разлика в шума, създаван от автомобили с двигатели с вътрешно горене и електромобили. Това ги накарало да стигнат до извода, че макар електромобилите да са изключително тихи, когато работят на място, основният шум, който автомобилите в един град създават, се дължи най-вече на триенето на гумите им по пътната настилка. Софтуерната 3D карта е част от един по-голям проект в Германия, наречен „Виртуална градска среда”. Първите демонстрации на новата карта ще бъдат с виртуален модел на Щутгарт и ще се проведат на индустриалното изложение Hannover Messe от 23-27 април в Хановер.