Наука

Награди за иновации в строителството „Lafarge 2010”

Световният лидер в материалите за строителство „Lafarge” постоянно инвестира в нови методи за строителство и отделя почти 50% от годишния си бюджет за изследвания в областта на строителните материали.
„Lafarge” имат дълъг опит в работата с външни партньори в тези области. Точно затова наградите за иновации „Lafarge 2010” имат за цел да поощрят европейски и изследователски проекти, свързани със строителните материали (цимент, гипс, инертни материали и бетон).
Проектите трябва да включват нов продукт, индустриален процес, метод за конструкции или услуга, базирана на иновация от последните пет години. Изследователи, предприемачи, изобретатели, научни работници и членове на изследователски екипи имат време да кандидатстват с проектите си до 15.10.2010 г.
Жури от изпълнителни директори на „Lafarge” и специалисти по икономика ще селектират трима победители от десет финалисти. Всеки финалист ще получи награда от
20 000 евро и пълна подкрепа от „Lafarge”, за да доразвие и разработи проекта си.