Наука

„Cleantech Invest 2010”

За трети пореден път „Cleantech Invest 2010” идентифицира последните тенденции в „чистите” технологии, потенциала и политиките по отношение на инвестиционния капитал в Европа. Във Виена на 22.09  бяха представени 35 малки и средни предприятия от областта на „чистите” технологии, с фокус върху намаляване на вредните емисии, енергийна ефективност, възобновяеми източници на енергия, биогорива, електрически/хибридни коли, „зелени” сгради и нови материали.
„Cleantech Invest 2010” е силно прагматична, еднодневна платформа за среща с инвеститори, предприемачи, бизнес партньори и експерт-консултанти в сектора на „чистите” технологии за обсъждане на екоиновациите и доколко те са добри едновременно и за бизнеса, и за околната среда.