Наука

България с най-ниски показатели за нови технологии в Европа

България е с най-ниски показатели за иновации в Европа, показва изследване на Българската стопанска камара за технологичното развитие „Анализ на възможностите и тенденциите за технологично развитие на българските предприятия".
Сравнителният анализ недвусмислено показва незавидното положение, което заема икономиката ни от технологична и иновационна гледна точка сред останалите страни в Европа.
В момента българската промишленост е ориентирана предимно към секторите на природните ресурси и евтината работна ръка. Промишлеността формира 89% от износа на България за 2009 г. България изнася предимно по-малко усъвършенствани продукти в сравнение със средното за света.