Наука

Непечената глина като строителен материалСтроителството с кирпич, трамбована глина или измазан с глина плет за много от нас, особено за възрастното поколение, е символ на бедност. Хората обикновено се мръщят скептично, когато се говори за непечената глина като за строителен материал на бъдещето. През последните 20 години обаче в Европа, Австралия и САЩ започват да се строят луксозни „глинени” жилища. Само в Австралия те вече са над 1000.
Очевидно е, че не става дума за модна екстравагантност, защото тази тенденция може да се проследи и в обществените сгради. Сега в света по този начин са построени училища, болници, магазини, туристически обекти, музеи и църкви. Все по-вече университети, научни институти и строителни фирми се включват в разработването на нови технологии. Според Хорст Шрьодер от Университета Баухаус във Ваймар между 1995 и 1997 г. броят на компаниите в Германия, произвеждащи строителни материали на базата на непечена глина, се е увеличил с 67% (фирмите са над 1000). Докато при традиционните материали и технологии малко или много има стагнация, то производството и строителството с непечена глина стремително нараства. Изразът „новото е добре забравено старо” е особено подходящ в случая.
От 10 000 години този древен начин за строителство е познат навсякъде, където е имало подходящ материал. Старите цивилизации на Близкия изток - Асирия, Вавилон, Шумер и Акад, Персия - са строили основно с кирпич и трамбована глина.
Строителството с непечена глина консумира приблизително 1% от енергията, необходима за производството и транспорта на печени тухли или стоманобетон. Непечената глина се рециклира многократно. Тя може да бъде преработена по всяко време без вредни емисии и с минимален разход на енергия. Използването на непечената глина икономисва транспортни разходи.
В Йемен все още се строят колективни жилища от кирпич, достигащи до 7-8 етажа. Те са предпочитани пред бетонните сгради заради по-добрия вътрешен климат (прохладен през лятото и топъл през зимата), който поддържат дебелите 50-60 см глинени стени. Местни майстори в Иран и до днес строят изящни куполи и сводове, без да ползват кофраж.
В България съществуват добри предпоставки за развитие на строителство с непечена глина. Страната е богата с подходящи глинести почви. Съществувалите в миналото традиции и умения все още не са забравени. Построени са и първите експериментални сгради. В Пловдив инж. Красимир Тодоров вече произведе пресовани глинени блокове, достигащи здравината на печените тухли.
Методите за строителство с непечена глина са нискотехнологични и могат да се изпълняват от непрофесионалисти, без да са необходими скъпи инструменти и машини. Популярността им в България тепърва ще расте.