Наука

Немското ноу-хау навлиза в България

В България вече има специално сдружение, чиято цел е подобряването на сътрудничеството между бизнеса и науката, в търсене на нови иновативни решения. Сдружението за иновации и нови технологии (СИНТ) е идея на германския експерт Юрген Айзеле. В него членуват представители на различни институции от България, Германия и Австрия. Организацията бе представена на официална церемония в присъствието на журналисти и специални гости. Сред тях бяха Н.Пр. Матиас Хьопфнер – посланик на Федерална република Германия, д-р Михаел Ангерер – председател на Българо-австрийската търговска камара и бившият български посланик в Германия Меглена Плугчиева.
„Българската икономика е с най-нисък брой патенти от всички страни в Европейския съюз. На последно място сме и по високотехнологичен износ. Освен това България има най-неблагоприятната структура на разходи за научноизследователска дейност. Всички тези лоши показатели провокираха създаването на такова сдружение”, заяви пред гостите Юрген Айзеле. „Нашата цел е да подобрим това състояние, като станем пресечна точка между науката и икономиката, както и да помагаме при публично-частните партньорства”, добави той.
В европейската стратегия „Европа 2020” за иновации и нови технологии са предвидени много средства, което превръща това перо в особено важен приоритет. В днешно време фирмите не се интересуват от иновативни методи или технологии, а от работещи решения. Според проучването на сдружението в България най-голям шанс за развитие имат енергийните, зелените, мобилните и информационните технологии. Затова СИНТ ще се старае да популяризира и реализира всички добри проекти, ще провежда имидж кампании за стимулиране на интереса към природонаучното и технологичното образование. Предвижда се още реализирането на стажантски програми и семинари. Това ще стане чрез голямата партньорска мрежа на сдружението, която включва висши учебни заведения, Българската академия на науките, частни и обществени научноизследователски институции, както и браншови организации.
Немският посланик Н.Пр. Матиас Хьопфнер заяви, че е изключително щастлив да види как България започва да използва немския опит в иновациите. „Днес само добрата идея не е достатъчна. Необходима е мрежа от контакти и цялостна среда, в която идеята да се превърне в продукт. В Германия има много технологични центрове, които работят с идеята да се заредим и подготвим добре за бъдещето. Малките и средните предприятия в България ще изиграят най-ключовата роля за реализирането на нови проекти. Нашето посолство активно ще съдейства на СИНТ. Надяваме се на инвестиции от някои крупни немски фирми”, каза посланикът.
В открит разговор участниците в сдружението и гостите обсъждаха нуждите и амбицията на младите предприемачи. Като основни неща бяха маркирани големите бизнес контакти, експертната подкрепа в началния стадий на работа и гъвкавите възможности за финансиране. Тези неща, според членовете на СИНТ, създават най-подходящата среда за развитие на иновации и креативни идеи.
Дългосрочната амбиция на Юрген Айзеле и СИНТ е София да се превърне в технологичен регион с размерите на този в немската област Карлсруе. За целта трябва да бъдат изградени много технологични центрове и бизнес инкубатори, в които близо 100 хиляди студенти от софийските университети да намират своята реализация.
Технологичен център София пък е първият осъществен проект на новото сдружение. Той отвори врати в началото на октомври. В него стартиращи фирми могат да наемат различно по-големина помещение, а студенти и фрийлансъри да ползват 120-те CoWorking места. Освен физическо работно място Технологичен център София предлага и възможност за менторство, връзки с бизнеса в България и Европа, конферентни и семинарни зали и цялостна подкрепа на стартиращите фирми. Идеята на центъра е младите фирми да прекарват в него първите си няколко години, докато се наложат на пазара. Контактите с центъра ще им позволят също така да срещнат други млади професионалисти, с които биха могли съвместно да работят.