Наука

Българска асоциация за безизкопни технологии (БАТТ) и Японското общество за безизкопни технологии подписаха писмо за намерения за съвместно сътрудничество в София. Председателите на двете организации - инж. Стефан Желязков, който е изпълнителен директор на „Строителна механизация” АД – Казанлък, и Козо Таками, главен изпълнителен директор на Sekisui SPR Americas, LLC и председател на борда на Sekisui SPR Europe, подписаха и второ споразумение - за сътрудничество между компаниите, които те оглавяват. Освен договорите двамата подписаха и писмо за намерение, въз основа на което „Строителна механизация” започна пробно производство на машини за Sekisui, за технология „Феникс”, която представлява безизкопен метод за рехабилитация на напорни тръбопроводи.
Една от дейностите на асоциацията за безизкопни технологии в Япония е да лицензира извършването на такива дейности. Със сключените договори на „Строителна механизация” се предоставят изключителни права за България за прилагане на модерна технология, разработена от компанията Sekisui, за безизкопна рехабилитация на канализации посредством монтаж на спирално навити тръби. Технологията беше представена за първи път в България през юли на Първата национална конференция с демонстрации „Съвременни технологии и материали за изграждане на ВиК инфраструктура: Нови възможности и решения за българските общини”, на която вестник „Строител” беше медиен партньор.

Инж. Стефан Желязков: Технологията е 100% без изкопи

Технологията на Sekisui е 100% безизкопна и при нея няма нужда дори от една лопата. Тя е подходяща за рехабилитация на канализационни системи, които не са напорни. Технологията позволява работата на тези системи да не бъде преустановявана, като те функционират в рамките на около 30% от капацитета, който имат. Предвид спецификата на канализационните системи, това е напълно достатъчно за нормалното функциониране на тази тръбопроводна система, като не се нарушава основното й предназначение. Канализационната система се състои от участъци, разделени от ревизионни шахти, в които се пуска машина, която получава материал, навит на макара под формата на лента. Машината сглобява лентата, навивайки я спирално и всъщност в съществуващата тръба се получава нова такава.
Технологията на Sekisui е подходяща за тръби с диаметър от 150 мм до няколко метра, също и с некръгли форми – яйцеобразна, устообразна и пр. С тази технология сме в състояние да рехабилитираме и най-големите канализационни системи, като канализационните колектори у нас. Надявам се до края на ноември вече да имаме не само демонстрация на технологията, но и реално изпълнен обект по нея.
Фирма „Строителна механизация” стартира обучение на кадри, които да прилагат новата японска технология. То се състои от теоретична и практическа част и ще бъде завършено, след като вече има изпълнени няколко обекта.
Партньорството между гиганта в безизкопните технологии Sekisui и нашата фирма би могло да доведе до ведомствени отношения между министерствата на двете страни.

Козо Таками : Усъвършенстваме се непрекъснато

Разработването на нашата технология в окончателния й вид ни отне около 20 години. Смятам, че тя е революционна и разрешава редица съществуващи досега проблеми. Ние се стремим към непрекъс-натото усъвършенстване на технологиите и към по-лесното им прилагане. В момента разработваме система за извър-шване на такива дейности дистанционно, с натискане на няколко бутона и използване на минимум човешки ресурс.
Безизкопните технологии в Япония бележат своя пик в развитието си преди около 20 години. Към момента много от тези разнообразни технологии, които не са се доказали във времето, отмират, като на пазара остават само най-модерните и ефективните. Нашата асоциация може да подпомогне БАТТ, като я насочва с информация за това кои технологии всъщност са най-надеждните в областта. БАТТ е млада структура, която тепърва ще се сблъсква с различни проблеми и затова ще бъде полезно стъпването й върху нашия дългогодишен опит. За щастие нашата фирма, която разработва и прилага такъв вид технологии, е и една от основателките на Японската асоциация за безизкопни технологии.