Наука

Изложението BAU 2011 очаква българските фирми

Повечето строители добре познават международното специализирано изложение за архитектура, материали и системи BAU. То е едно от най-големите в света, като в четирите дни в Мюнхен си дават среща всички светила в строителния и проектантския бранш. Комуникацията с колегите е отлична, опитът и контактите са безценни, а преживяването – незабравимо. Панаирът ще отвори врати от 17 до 20 януари 2011, но отново ще мине без българско участие. Изложението BAU обаче очаква много посетители от България. Тези, които ще пътуват до красивия Мюнхен, със сигурност няма да съжаляват. Следващите редове ще дадат отговор „защо”...
Статистика на посетителите и профил на BAU 2011
Изложението BAU има дълга традиция, която започва от 60-те години на миналия век. Още след първото издание през 1964 г. броят на посетителите бележи постоянен ръст. Това ясно показва доверието, с което строителният бранш се отнася към BAU. За цяла Европа, а също така и за много страни, особено от Азия, то става задължително в работния календар. BAU бележи все по-голям напредък и в посока на увеличаване на международното участие. През 2011 г. организаторите очакват над 40 000 гости от чужбина. Сред водещите страни, от които прииждат посетители, са Австрия, Швейцария и Италия. За архитектите и строителните инженери BAU се превърна през изминалите години в информационна и комуникационна платформа №1. Няма по света друго такова изложение, където тази група от посетители да е представена по-многобройно и на такова високо равнище.
BAU представя на
180 000 м2 изложбена площ архитектура, материали и системи за индустриално и жилищно строителство и за вътрешно оформление на нови и съществуващи сгради. Предстоящото изложение BAU през януари 2011 г. запълва отново цялата изложбена площ на мюнхенския панаир. Очакват се 1900 изложители от 40 страни.
Обхват на панаира BAU
Индустрията признава ролята на BAU като мотор за иновации. Фирмите съобразяват своите иновации и своята научноизследователска работа с цикъла на провеждане на BAU. Панаирът винаги откликва на новите теми, които налага пазарът. При това той винаги предлага готови решения. Структурата му изисква съвместна работа на различните сектори за материали или технологични дейности, а така също и между индустрията и занаятите.
Водещите теми, които се дискутират на панаира, са определящи за бъдещите насоки в развитието на строителството. Те са допълнителна основа на структурата и съответно на съпътстващата програма. Това, което се случва по време на специализираните представяния и форумите, и това, което изложителите показват на своите щандове, е винаги свързано с водещите теми. Така за посетителите става по-лесно да обхванат всичко. Тези теми са в следните насоки: „устойчиво строителство”, „строителство според изискванията на поколенията”, „изследвания и иновации” и „образование и квалификация”. Понятието „устойчиво развитие” произхожда всъщност от управлението на горската промишленост, но покрай проблемите с промените на климата и дискусиите за ефективно използване на енергията заема важно място в нашия речник. И в строителството всичко се върти около темата устойчиво развитие. Продукти и материали, които отговарят на критериите за устойчиво строителство, ще намерите при изложителите на всеки ъгъл, освен това планирането и строителството по тези критерии са най-важната тема на много мероприятия в съпътстващата програма. Изграждането на жизнената среда така, че да има пространство и място за всички, така че всеки гражданин да се чувства добре и сигурно, независимо дали е млад или стар, дали е голям или малък, със или без степен на инвалидност – това всъщност е и идеята за строителството според изискванията на поколенията. „Бъдещето на строителството“, това е мотото на BAU. Как ще изглежда това бъдеще, показват изложителите на своите щандове. И на форумите, и на специализираните представяния темата „Изследвания & иновации” играе важна роля.
Структура на изложението
Изложението е структурирано по материали, продукти и теми, като всяка година има специализирани представяния, където се разглеждат основните теми на BAU. „Green Envelope – устойчиво строителство с прозорци, фасади и врати“ – така звучи името на специализираното представяне на Изследователския институт в Розенхайм. То ще покаже как с помощта на прозорците, фасадите и вратите могат да се реализират сгради, генериращи енергия, и да се строи устойчиво. Проектанти, предприемачи и инвеститори могат да получат независими от конкретните продукти информации за техниката, бъдещите изисквания и необходимите документи, които са много важни за вземането на инвестиционните решения. Експонатите на водещи производители показват как ще изглежда бъдещата техника и какви възможности предлагат мехатронните компоненти.
„Интелигентно строителство“ пък е специализирано представяне на сдружението „Фраунхофер строителство”. То предлага 16 иновации от областта на изследванията в строителството. Посетителите ще имат възможността в рамките на темите „интелигентно планиране”, „интелигентно строителство” както и „интелигентно използване” да се информират за най-новите продуктови и системни решения за интериора и сградите от изследователските институти за строителство.
Конкурси и награди
BAU е вероятно най-популярното място за провеждане на конкурси и раздаване на награди. Спечелилите многобройните архитектурни и строителни награди стават известни по време на изложението. Церемониите следват една след друга. Наградата на DETAIL се връчва на галавечер в стил, подобен на раздаването на филмовите Оскари. Най-важната награда е „Естетика и конструкция”. Отличени ще бъдат реализирани сгради, които се открояват чрез особено добре проектирани и иновативни детайли в рамките на цялостен изключителен дизайн.
Конгреси, симпозиуми, работни срещи
Много институции използват притегателната сила и репутацията на BAU с цел организиране на събития по време на форума. Още през първия ден от панаира германското Федерално министерство на строителството организира международна конференция, на която се поставя и разглежда въпросът за устойчивото развитие.
Федералното министерство на икономиката пък организира симпозиум за инициативата си за изследванията на тема „Енергийно оптимирано строителство” (EnOB). „Високите технологии в строителството” е заглавието на конгреса, засягащ теми от биониката и нанотехнологиите. Организатор е отново Федералното министерство на икономиката.
Традиционно търгов-ците на строителни материали в Германия се събират на BAU, за да отпразнуват там своя празник – Деня на германската търговия със строителни материали. Най-голямото събитие е тържествена церемония по връчване на наградата Baustoffmarkt-Oskar. Важна част от BAU е и баварският Ден на инженера, когато се връчва и наградата на баварските инженери.
Целеви групи посетители
Това, което предлага BAU, е всеобхватно и разнообразно, включени са всички материали и е съобразено с различните целеви групи посетители, които всекидневно се занимават с проектиране, строителство и дизайн. Те са разделени в няколо групи – проектанти, инвеститори, строителство и търговия. В това число влизат строителни фирми, архитекти, управители на недвижими имоти.
Като финал ще споделим 7 причини българските фирми да посетят BAU:
 уникално представяне на водещи фирми и марки
 всички видове дейности, продукти, материали са на едно място
 това е най-големият световен панаир за архитекти и инженери
иновациите на производителите, бъдещето на строителството във форумите и представянията
диалогът между всички участници в планирането
 строителството и оформлението и не на последно място
 магнитът Мюнхен – световен град с голямо сърце.