Наука

Предимствата на металните конструкции

Строителите вече познават металните конструкции и знаят за тяхното приложение. Напоследък тази технология набра още по-голяма скорост. Това може би се дължи на три основни неща, които тя носи. На първо място металните конструкции позволяват изграждането на сгради, които да се простират над големи пространства. Не са много типовете сгради, които могат да бъдат проектирани със светло разстояние от повече от 30 метра по икономически изгоден начин. Важен момент са и съкратените срокове на изпълнение. Тъй като металните конструкции са типови сгради, монтажът става значително по-бързо, металните сгради се изграждат за около 30% по-малко време от традиционните сгради. Това също позволява да се спестят разходи по монтажа на сградата. Например една метална конструкция от 1000 кв. метра може да бъде завършена в рамките на три месеца. За сравнение, традиционна сграда би била в първоначален етап на строителство в този период. Освен всичко, монтажът е и по-лесен, защото по-късите срокове неимоверно съкращават и разходите за труд.
Ще обърнем внимание на един специален продукт в тази посока. Става дума за самоносещ метален панел за стена със скрита сглобка и със спираща огъня преграда. Този панел се състои от два профилирани метални листа и сърцевина от EPS изолация и минерална вата. Произвежда се както стенен, така и покривен панел. Основно се използва за спиране разпространението на огън. EPS изолацията е с дебелина 50, 60 и 100 мм, а минералната вата е с ширина 100 или 200 мм и плътност 100-120 кг/
кв. м. Горният лист ламарина е с дебелина от 0,4 до 0,6 мм. Той е горещо поцинкован с 200 г на кв. м и е грундиран с епоксиден грунд.