Наука

Родео за безизкопни машини в Пловдив

Състезание за най-бърз монтаж на тръба по технология „Управляемо хоризонтално сондиране” се проведе в рамките на Първата балканска конференция на тема „Безизкопните технологии – екологични възможности за изграждане и рехабилитация на подземната инфраструктура”. С модерната технология у нас са прокопани 230 м под коритото на река Марица в района на Първомай и
170 м при град Стамболийски. Управляемите хоризонтални сондажи са подходящи за прилагане на места, където разкопаването е невъзможно – при преходи под кръстовища, сгради, реки, пътища, тунели, при направата на сградни отклонения, паркови съоръжения и др. Технологията се използва за монтаж на кабели и тръби, включително обсадни, стоманени, с диаметър от 25 мм до 600 - 900 мм, без спиране на движението и за преодоляване на естествени природни препятствия. Дължината на сондажа може да достигне до 250 м, като тръбата се изтегля наведнъж. За реализацията на технологията се използват HDD машини (Horizontal directional drilling) - предпочитани, защото са малки, компактни, бързо се привеждат в експлоатационно положение и работят ефикасно дори в силно ограничени пространства.
С модерни HDD машини отборите на „Строителна механизация” АД и на „Райкомерс Конструкшън” АД прокопаха 50 м за 30 мин, като трябваше да преодоляват препятствия под земята. Състезанието беше организирано със съдействието на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия – Пловдив. Председателят на Международното общество за безизкопни технологии (ISTT) Дек Доуни обяви резултатите от надпреварата с думите: „Мисля, че имаме двама победители и те се казват  Безизкопни и Технологии. Журито обаче единодушно определи Иван Кънчев и Кольо Неделчев от „Строителна механизация” като отбора победител.

„За мен е истинско удоволствие, че България е един от лидерите в безизкопните технологии на Югоизточна Европа и ще спомогне за популяризирането и развитието на този метод в региона.” С тези думи областният управител на Пловдив Иван Тотев откри провелата се под неговата егида конференция. „Смятам, че това е бъдещето, и съм горд, че форумът се провежда именно тук. Въвеждането на тези технологии ще доведе не само до финансови ползи, но и ще спести огромни неудобства за обществеността, свързани със затваряне на улици, проблеми с трафика, увеличаване на шума и замърсяванията”, отбеляза Тотев.
Конференцията включваше обучителен семинар за инженери проектанти по проектиране на безизкопна рехабилитация на канализационни тръбопроводи по новата за страната ни технология на спирално навити облицовки. Той беше разделен на четири блока, представящи иновационните технологии - за безизкопна рехабилитация на тръбопроводи (CIPP, GRP, F&F, SWL) и за рехабилитация чрез спирално навита облицовка в дълбочина (Expanda, Rotaloc, Ribline, SPR). На семинара бяха проектни изчисления на рехабилитация чрез спирално навита облицовка и международните стандарти за рехабилитация на тръбопроводи, използвани в ЕС.
Програмата предостави възможности за активно участие в тематични панели, където успешно беше обменен опит, свързан с приложението на безизкопните технологии във ВиК сектора и др. Платформата беше разделена на три сесии, като първата от тях представи „Състояние на тръбопроводните мрежи в балканския регион, приложение и перспективи за безизкопните технологии. Втората включваше „Технологии и машини за безизкопно строителство на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи”. Третата сесия представяше „Интересни проекти, реализирани с приложение на безизкопни технологии”. Участници в конференцията бяха наши експерти и чужди представители - от Япония, Австралия, Англия, Германия, Румъния, Гърция, Македония и Турция. Проф. д-р Атанас Паскалев, зам.-председател на Българската асоциация по водите (БОВ) и управител на „Аквапартньор” ЕООД, представи лекция на тема „Тръбопроводната мрежа в България, приложение на безизкопните технологии в България – състояние и перспективи”.
Министър-председателят Бойко Борисов изпрати поздравителен адрес до организаторите на събитието, пожелавайки успех на конференцията. „В редица европейски страни голям дял от полагането, смяната и рехабилитацията на тръбите се извършва безизкопно, като този метод се е утвърдил като по-бърз, по-ефективен и по-евтин. Той отговаря на изискванията за опазване на околната среда и за намаляване смущенията на градската среда", беше написано в обръщението на Борисов. „Предстои ни много работа във ВиК сектора и това го знае всеки един от нас", допълни премиерът. „Търсете представители на министерства, които имат възможности за решаване на всички задачи. Всички заедно трябва да работим по европейските и световните стандарти и да даваме пример”, пише още Борисов.
Приветствие беше получено и от зам.-министъра на Министерството на околната среда и водите Екатерина Захариева, която определя конференцията като най-мащабното годишно събитие, свързано с безизкопните технологии в нашата страна, включващо участието на чуждестранни и български лектори, които ще споделят своя опит и познания за съвременните продукти, техники и изследвания в областта. „България е в период, когато се проектират, изграждат и въвеждат в експлоатация приоритетни инфраструктурни проекти, свързани с републиканската и средищната пътна мрежа и с подобряване водния цикъл на голям брой градове”, подчерта Захариева, като допълни, че за родните специалисти ще бъде изключително полезно да се запознаят с приложението на съвременните безизкопни технологии в тази сфера”.
Председателят на ISTT Дек Доуни определи България като страната с големи възможности в развитието на безизкопните технологии и използването им в полза на обществото. „Във всички презентации и дискусии ще видите, че безизкопните технологии наистина представляват бъдещето във всеки аспект на строителството на инфраструктурни обекти, които са изключително важни за всички нас”, подчерта Доуни, като допълни, че това е най-зеленият начин, по който може да се подхожда в нашето съвремие.
Инж. Стефан Желязков, председателят на БАТТ и изпълнителен директор на „Строителна механизация” АД, отбеляза, че голямото присъствие на конференцията показва желанието на всички нас да работим за развитието на водния сектор, защото използването на безизкопните технологии е една от възможностите за нови идеи и решения в него. Те са популярни в много страни по света, като в някои от тях приложението им е достигнало почти 100%, като предимствата им пред конвенционалните методи са значителни и доказани”. Желязков определи повода като изключително подходящ за установяване на контакти между голям брой експерти от Балканския полуостров и света въобще.
В обръщението си към аудиторията Клаус Шмагер - член на управителния съвет на Германската асоциация за безизкопни технологии (GSTT), каза: „Ние се нуждаем от сътрудничеството между множество различни играчи - от страна на политиците, на организациите, свързани с безизкопните технологии, на клиентите, на проектантите и на строителните фирми.” Апелът на Шмагер беше за високоефективни и съвършени системи за безизкопно инсталиране с цел възпрепятстване замърсяването на водата и нейната загуба при водоснабдяването.
През последните няколко месеца Българската асоциация за безизкопни технологии организира Първа национална конференция с демонстрации „Съвременни технологии и материали за изграждане на ВиК инфраструктура: Нови възможности и решения за българските общини” и подписа договор за съвместно сътрудничество с Японското общество за безизкопни технологии. Първата балканска конференция на тема „Безизкопните технологии – екологични възможности за изграждане и рехабилитация на подземната инфраструктура” се яви като естествено продължение на инициативите на БАТТ в България. Във връзка с това инж. Желязков поясни: „Големият интерес към безизкопните технологии ни предизвика за толкова кратко време да направим второ мероприятие по темата. Този път обаче решихме да разширим обхвата на участниците и да превърнем тази конференция в балканска, като поставихме акцента изцяло върху безизкопните технологии и тяхното приложение у нас и в региона”, обясни той.
Вестник „Строител” бе медиен партньор на плов-дивското събитие с организатор Българската асоциация за безизкопни технологии (БАТТ) – единствен на Балканите пълноправен член на Международното общество за безизкопни технологии (ISTT). Камарата на строителите в България (КСБ), заедно с Фондация за реформа в местното самоуправление, бе партньор на конференцията. Събитието се състоя с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).